Barn och fritid yrkesutbildning Växjö

Vill du ha ett viktigt, givande och roligt arbete? Då ska du arbeta som barnskötare inom förskoleverksamhet. Utbildningen utvecklar dina kunskaper i pedagogik och dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter i pedagogiska miljöer. Du får även en bred grund och en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig inom området.

Barn och fritid yrkesutbildning Växjö

Barn och fritid yrkesutbildning Växjö läser du i klassrum eller som lärling på en arbetsplats. Du kan kombinera arbete med studier. I utbildningen ingår även praktik (APL) där du får testa dina kunskaper ute i en verksamhet och lära dig ännu mer om yrket.

Kurspoäng: 1300 poäng
Längd: ca 50 veckor
Studieformer: Klassrum, Lärling
Kommande start: 23 september 2019
Ansökan: Obligatoriskt informationsmöte 19 augusti och därefter görs den formella ansökan.

Förkunskaper

Godkänt betyg i svenska som andraspråk/svenska grund och förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Omfattning

  • Grundläggande kurser 900 poäng
  • Fördjupning Barnskötare 400 poäng

Välj studieform

Klassrum

Du deltar i lärarledd undervisning i grupp på skolan 2-3 dagar per veckan. Övriga dagar studerar du på egen hand exempelvis via vår webbaserade lärplattform. Du har också möjlighet att delta i flexibelt klassrum på plats i skolan.

Lärling

Minst 70 procent av den totala studietiden sker på en arbetsplats. Antalet platser inom lärlingsutbildning är begränsade så du kanske inte får möjlighet att läsa just den studieformen. En orienteringskurs i yrkessvenska kan ingå.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Vid yrkesutbildning i klassrum så har du praktikperioder som genomförs på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Du är ute i en förskola 2-5 veckor och däremellan studerar du i skolan. Tänk på att praktikplatsen kräver ett utdrag från belastningsregistret som är blankt.

Vid lärlingsutbildning så genomförs minst 70 procent av den totala studietiden på en arbetsplats. Antalet platser inom lärlingsutbildning är begränsade så du kanske inte får möjlighet att läsa just den studieformen.

Utdrag ur belastningsregister

För att få praktisera och arbeta inom skola- och barnomsorg krävs två olika godkända utdrag ur polisens belastningsre- gister www.polisen.se/service
– för arbete inom skola eller förskola (442.5)
– kontroll av belastningsregister (442.3)
Breven ska visas upp oöppnade i samband med eventuell intervju.

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden? Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingen bedömer att barnskötare har goda möjligheter till arbete under de närmaste åren. Tillgången på barnskötare förväntas inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan. Behovet av barnskötare har också har ökat med anledning av bristen på förskollärare.

Yrkeskompetens

Efter utbildningen kan du direkt påbörja din yrkesbana som barnskötare eller elevassistent.

Barnskötare
Som barnskötare jobbar du med att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse i förskolan. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i jobbet. Som barnskötare hjälper du barnen praktiskt på många sätt, med exempelvis matning, sagoläsning, toalettbesök, utelek och tröst till ledsna barn. Fler och fler förskolor efterfrågar utbildade förskollärare i första hand, men eftersom antalet barn i förskolan fortsatt kommer att öka och antalet utbildade förskollärare att minska så kommer många barnskötare att behöva anställas.

Elevassistent
Som elevassistent hjälper du elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen i skolan. Det kan handla om att du hjälper elever hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. Dina arbetsuppgifter kan variera mycket beroende på vilken elev du arbetar med.

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se

Ansökan

Ansökan görs efter deltagande i det obligatoriska informationsmötet.

Obligatoriskt informationsmöte
För dig som är intresserad av utbildningen hålls ett obligatoriskt informationsmöte den 19 augusti klockan 11.00 hos Växjölöftet på Linnégatan 17.

Obligatoriska intervjuer
Efter ansökningsperiodens slut görs ett urval av behöriga sökande. De vars ansökningar blivit utvalda kallas på intervjuer mellan 9-12 september. Vid intervjuerna kommer vi bland annat att diskutera mer kring förutsättningar till studier och yrket.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kontakta skolan

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Växjö kommun. Lärarledd undervisning genomförs på plats i Växjö.

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI)
Växjö UtbildningsCenter
Framtidsvägen 10 B
Videum Science Park, hus Alpha
352 22 Växjö
0470-606 60
vaxjo@kui.se

Växjö UtbildningsCenter

Kurser

Grundläggande kurser 900 poäng

Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng

Ansökan i Växjö

Ansökan öppnar: 7 okt 2019 Sista ansökan: 3 nov 2019 Studiestart: 2 dec 2019