Elevassistent Lärlingsutbildning Västerås

Elevassistent lärlingsutbildning Västerås passar dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Efter avslutade studier kan du arbeta som elevassistent inom skola och fritidsverksamhet. Den största delen av utbildningen sker på en arbetsplats där du har en handledare som stöttar dig. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta viktiga kontakter vilket ger dig goda chanser till jobb. Du lånar kurslitteratur gratis under hela din studietid.

Elevassistent Lärlingsutbildning Västerås

Den största delen av Elevassistent lärlingsutbildning Västerås sker på en arbetsplats där du har en handledare som stöttar dig. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta viktiga kontakter vilket ger dig goda chanser till jobb.

Omfattning: 1300 poäng
Längd: 60 veckor
Studieform: Lärling

Ansökan och studiestarter

Utbildningen går till så här

Inledande orienteringskurs
Elevassistent Lärlingsutbildning Västerås inleds med en 2 veckor orienteringskurs som består av introduktion, studieplanering, ämnesgenomgångar, fastställande av praktikplats/handledare samt eventuellt introduktion i yrkessvenska.

Lärlingsplats 4 dagar/vecka
Varje vecka tillbringar du fyra dagar på din lärlingsplats. Där har du en yrkesverksam handledare som garanterar att alla viktiga moment lärs ut på ett pedagogiskt och yrkesmässigt sätt, så att du får den kunskap som är nödvändig för yrkeslivet. Alla handledare erbjuds att gå vår handledarutbildning för att de ska vara införstådda med vad som förväntas av dem.

Lärarledd undervisning 1 dag/vecka
Varje vecka tillbringar du en dag med teoretisk undervisning på Västerås UtbildningsCenter.

3-partssamtal
För uppföljning av ditt lärande träffas du, din lärare och din handledare en gång per månad för 3-partssamtal.

Så här ansöker du till utbildningen

Elevassistent lärlingsutbildning Västerås är Ej sökbar via webben. Vill du söka lärlingsutbildning bokar du ett vägledningssamtal med en studievägledare på kommunen. Du bokar ett vägledningssamtal i receptionen eller via e-tjänsten Önskemål om ett vägledningssamtal. En studievägledare kontaktar dig via telefon eller mail. Det kan vara två till tre veckors väntetid till vägledningssamtal. Ta med dig dina betyg till vägledningssamtalet.

Ansökan och studiestarter

Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet
Västerås UtbildningsCenter
Slottsgatan 4
722 11 Västerås
Telefon: 021-475 20 20
E-post: vasteras@kui.se

Drop-in varje måndag
Vill du veta mer eller få hjälp med ansökan. Drop-in varje måndag kl 13-16 hos KUI Västerås, Slottsgatan 4.

Öppet hus
I anslutning till sökperioderna har vi öppet hus. Kom och träffa oss, få reda på mer om våra utbildningar och få hjälp med ansökan. Här hittar du aktuella datum och tider ››

Mer om KUI Västerås

Arbetsmarknad elevassistent

Elevassistent
På ett års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att elevassistenter kommer möta en arbetsmarknad i balans. Det innebär att det kommer finnas ungefär lika många jobb som det finns personer som kan arbeta inom yrket. Möjligheterna varierar dock mellan olika delar av landet. Även på fem års sikt bedöms elevassistenter möta en arbetsmarknad i balans.Efterfrågan påverkas av vilka satsningar på elevstöd som kommunerna prioriterar, liksom av vilka insatser som görs för att avlasta den ansvarige läraren.Tillgången på elevassistenter bedöms bli tillräcklig för att möta efterfrågan på både ett och fem års sikt. 
/Arbetsförmedlingen oktober 2018

Kurser

Grundläggande kurser 900 poäng

Gymnasiearbete Vård och omsorg
GYARVO
100
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng

Inriktning Elevassistent, 400 poäng

Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng
Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng

Ansökningsperioder Lärling i Västerås

Till: 8 aug 2019 Kursstart: 14 okt 2019
Från: 20 sep 2019 Till: 14 nov 2019 Kursstart: 20 jan 2020