Elevassistent yrkesutbildning Eskilstuna

Vill du ha ett viktigt, givande och roligt arbete? Då ska du arbeta med barn och ungdomar inom skola och fritidsverksamhet! Elevassistent yrkesutbildning Eskilstuna ger dig möjlighet och behörighet att arbeta som elevassistent och du får även en bred grund och en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig inom området. Lärarledd undervisning genomförs hos KUI centralt i Eskilstuna.

Elevassistent yrkesutbildning Eskilstuna

Här möts du av engagerade och behöriga lärare med yrkeskompetens. Vi anpassar studierna efter din livssituation om du till exempel vill kombinera arbete med studier. Vi erbjuder även validering för dig som redan har yrkeskompetens. Välkommen att ansöka till Elevassistent yrkesutbildning Eskilstuna.

Elevassistent yrkesutbildning Eskilstuna
Kurspoäng:
1550 poäng
Längd: 77 veckor (2 veckor orienteringskurs, 75 veckor yrkeskurser)
Studieform: Klassrumsundervisning
Studietakt: Heltid

Kommande studiestarter och ansökan ››

Förkunskapskrav

Godkänt betyg I grundläggande svenska/svenska som andraspåk.

Upplägg

Utbildningen genomförs på heltid. Du behöver studera 40 timmar i veckan för att klara studierna. Utbildningen inleds med två orienteringsveckor där du får möjlighet att berätta vad du har för tidigare erfarenhet inom barnomsorgen och om du till exempel redan har läst någon av kurserna i kursupplägget (se kurser till höger). Därefter läser du yrkeskurser. Du får också lära dig studieteknik och du får en introduktion till kommande utbildning.

Studieform Klassrum

Utbildningen bedrivs i studieform klassrum vilket innebär att du varje vecka har schemalagda lektioner men också tid för egna studier, grupparbete och reflektion. Varje vecka är du, utöver dina lektioner, välkommen på schemalagt flexibelt klassrum där du kan få stöd och hjälp i dina studier.

APL – abetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår flera perioder av APL – arbetsplatsförlagt lärande. Du genomför praktik på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna. Innan du går ut på APL (praktik) måste du lämna in utdrag ur belastningsregistret. För mer information och blanketter för detta gå in på www.polisen.se

Yrke elevassistent

Denna yrkesutbildning ger dig kompetens att arbeta som elevassistent inom skolan. Som elevassistent arbetar du med barn och ungdomar som behöver extra stöd i skolan. Du hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan handla om att du hjälper elever hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. Dina arbetsuppgifter kan variera mycket beroende på vilken elev du arbetar med. Elevassistenter arbetar inom skolan alternativt på särskolor eller specialskolor.

Vi erbjuder även denna utbildning med inriktning Barnskötare
Som barnskötare arbetar du inom förskola eller annan pedagogisk verksamhet. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i jobbet. Som barnskötare hjälper du barnen praktiskt på många sätt, med exempelvis matning, sagoläsning, toalettbesök, utelek och tröst till ledsna barn. I arbetet ingår även att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarnaLäs mer om Barnskötare yrkesutbildning ››

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden? Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se

Ansökan

Du ansöker via kommunens webbansökan senast sista ansökningsdag.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Eskilstuna kommun. Lärarledd undervisning och studieverkstad genomförs på Gamla Tullgatan 1 centralt i Eskilstuna.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Eskilstuna UtbildningsCenter
Gamla Tullgatan 1
632 20 Eskilstuna
Telefon: 016-15 54 30
E-post: eskilstuna@kui.se

Läs mer om Eskilstuna UtbildningsCenter

Vad säger våra elever?


Arbetsmarknaden

Elevassistent
Arbetsförmedlingen bedömer att elevassistenter möter en arbetsmarknad i balans det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms arbetsmarknaden fortsatt vara i balans.

Uppdaterad 7 februari 2019

Kurser

Kurser 1550 poäng

Orienteringskurs
KGYORilC
50 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Gymnasiearbete Vård och omsorg
GYARVO
100
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng
Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0
100 poäng
Gymnasiearbete Barn och fritid
GYARBF
100 poäng

Ansökan i Eskilstuna

Sista ansökan: 4 sep 2019 Studiestart: 14 okt 2019