Elevassistent yrkesutbildning Katrineholm

Denna yrkesutbildning ger dig kompetens att arbeta med att ge stöd till barn och unga som behöver det inom skola eller fritidsverksamhet. Efter avslutad utbildning har du behörighet att arbeta som elevassistent och du får även en bra utgångspunkt om du vill vidarutbilda dig.

Fakta

Elevassistent Yrkesutbildning Katrineholm

Utbildningen läser du på distans kombinerat med handledning av våra engagerade och yrkeskunniga lärare på plats i Katrineholm. I utbildningen ingår även praktik (APL) där du får testa dina kunskaper ute i en verksamhet och lära dig ännu mer om yrket. Välkommen med din ansökan till Elevassistent yrkesutbildning Katrineholm!

Kurspoäng: 1500 poäng
Längd: 75 veckor fördelat på tre perioder
Studieform: Distans med handledning
Studietakt: Heltid
Ansökan: Kommande studiestarter och ansökan ››

Omfattning

Hela utbildningen Elevassistent yrkesutbildning Katrineholm består av 1500 poäng. Gymnasiearbete om 100 poäng ingår i din utbildning och har en tydlig koppling till yrkesområdet.

Upplägg

Utbildningen Elevassistent yrkesutbildning Katrineholm genomförs på heltid. Du behöver studera 40 timmar i veckan för att klara studierna. Du väljer fördjupning Elevassistent när du har kommit en bit in i din utbildning.

Elevassistent
Som elevassistent hjälper du elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen i skolan. Det kan handla om att du hjälper elever hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. Dina arbetsuppgifter kan variera mycket beroende på vilken elev du arbetar med.

Studieform Distans med handledning

Du studerar på egen hand i vår webbaserade lärplattform och deltar i öppen studieverkstad på plats i Katrineholm för handledning av lärare. Obligatoriska praktiska övningar samt examination genomförs på plats i Katrineholm.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden?Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Ansökan

Är du folkbokförd i Katrineholms eller Vingåkers kommun ansöker du till våra utbildningar genom Viadidakt senast sista ansökningsdag.

Ansökan Katrineholm Ansökan Vingåker

Kontakta skolan

KompetensUtvecklingsInstitutet
Katrineholm UtbildningsCenter
Starrvägen 4
64149 Katrineholm
016-15 54 30

Kurser

Kurser

Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Människors miljöer
PEDMÄI0
100 poäng
Grundläggande vård och omsorg
GRUGRD0
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0
100 poäng
Barns lärande och växande
PEDBAS0
100 poäng
Pedagogiskt arbete
PEGPEA0
200 poäng
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng
Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Gymnasiearbete Barn och fritid
GYARBF
100 poäng