Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Fritids- och friskvårdsutbildningen – Falun

Fritids- och friskvårdsutbildningen ger dig kunskap om människors fritid, olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Efter avslutad utbildning har du möjligheter att arbeta som aktivitetsledare, personlig tränare, bad- och sporthallspersonal eller personal på idrotts- skid- eller fritidsanläggning eller inom turismnäringen.

Fritids- och friskvårdsutbildningen – Falun

Fritids- och friskvårdsutbildningen – Falun kan du läsa på distans eller i klassrum vid vårt utbildningscenter centralt i Falun. I utbildningen ingår Praktik/Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Kurslitteratur lånar du under hela din studietid. Vi bedriver utbildningen på uppdrag av Falun kommun.

Antal poäng: 1100 poäng
Utbildningens längd: 48 veckor
Studieformer: Klassrum/flex, Distans
Ansökan: Läs mer om studiestarter och ansökan ››

Falun_Infoblad_Fritid-Friskvård (uppdaterad 2/5-19) ››

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Kurslitteratur lånar du av oss under hela din studietid. Du kan kombinera arbeta med studier. Du möts av legitimerade lärare.

Studieformer

Klassrum/flex

Individuellt anpassade studier (IAS). Du studerar i din egen takt med lärarstöd som passar dig. Du kan antingen välja att läsa i klassrum där du läser i grupp på skolan och en del uppgifter gör du hemma och lämnar in på vår lärplattform. Eller så kan du välja att läsa på flex där du i större utsträckning studerar på egen hand med stöd av lärplattformen och av lärare som du träffar på schemalagda tider.

Distans

Egna studier i webbaserad lärplattform med stöd av lärare i lärplattform. Du behöver komma till skolan för vissa obligatoriska övningar och examination.

Ingår praktik i utbildningen?

I utbildningen ingår Praktik/Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under praktiken följer du en handledares schema. Praktik är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Innehåll

Du får kunskaper om friskvård, människors hälsa, hälsofrämjande arbete och dess effekter. Du får kunskaper om pedagogiskt ledarskap samt kostens och måltidens betydelse för hälsa och välbefinnande. Du får planera, genomföra och dokumentera olika former av aktiviteter, träningsmetoder och träningsprogram. Du får även lära dig utföra HLR (hjärt- och lungräddning).

Du får kunskaper om olika aktiviteter, aktivitetsledarens roll och betydelse för gruppens samspel.  Du får kunskap om projektmetodik, mötesteknik och presentationsteknik. Du får träna din förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer. Du får träna din förmåga att planera, genomföra och anpassa fysiska aktiviteter eller utevistelser.

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete ingår för alla som inte har läst det tidigare. För vidare upplysning, kontakta kommunens Vägledningscentrum.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Du kan söka studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se Kurslitteratur lånar du under hela din studietid.

Validering

Om du har en påbörjad utbildning från gymnasiet eller om du på annat sätt har erfarenhet inom området, kontakta då Vägledningscentrum i Falun. Läs mer om validering ››

Ansökan

Är du folkbokförd i Falun kommun ansöker du till våra utbildningar och kurser via kommunens webbansökan senast angiven sista ansökningsdag. Det är alltid din hemkommun som beviljar din studieplats.

Läs mer om ansökan

Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet
Falun utbildningscenter
023-777 870
falun@kui.se

Kurser

Gemensamma kurser 1100 poäng

Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Kost och hälsa
HALKOC0
100 poäng
Träningslära 1
TRNTRN01
100 poäng
Fritids- och idrottskunskap
FRTFRD0
100 poäng
Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S
100 poäng
Aktiviteter och upplevelser
AKTAKT0
100 poäng
Entreprenörskap
ENTENR0
100 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Fritids- och friskvårdsverksamheter
FRIFRT0
200 poäng
Gymnasiearbete Barn och fritid
GYARBF
100 poäng