Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Hälsa- och friskvårdsutbildningen – Eskilstuna

Hälsa- och friskvårdsutbildningen Eskilstuna ger dig kunskap om människors hälsa och hälsofrämjande arbete, träningsmetoder och ledarskap. Du får även lära dig om anatomi, fysiologi, hjärt- och lungräddning (HLR), massagetekniker, träningsformer, friluftsliv och att möta och leda människor. Dessutom får du en bra grund om du vill studera vidare inom området.

Hälsa- och friskvårdsutbildningen – Eskilstuna

Hälsa- och friskvårdsutbildningen – Eskilstuna genomförs på heltid. Du behöver studera 40 timmar i veckan för att klara studierna. Utbildningen inleds med två orienteringsveckor där du får möjlighet att berätta vad du har för tidigare erfarenhet och om du till exempel redan har läst någon av kurserna. Därefter läser du yrkeskurser. Du får också lära dig studieteknik och du får en introduktion till kommande utbildning.

Kurspoäng: 950 poäng
Längd: 47 veckor (2 veckor orienteringskurs, 45 veckor yrkeskurser)
Studieform: Klassrumsundervisning
Studietakt: Heltid

Ansökan och studiestarter

Förkunskapskrav

Grundläggande Svenska/ Svenska som andraspråk

Klassrumsundervisning

Klassrumsundervisning innebär att du några dagar per vecka har schemalagda lektioner på vårt utbildningscenter. Däremellan har du tid för egna studier, grupparbete och reflektion. Dessutom är du, utöver dina lektioner, välkommen på schemalagt flexibelt klassrum där du kan få extra stöd och hjälp av lärare.

APL – abetsplatsförlagt lärande

APL, arbetsplatsförlagt lärande, ingår i utbildningen Cirka 6-8 veckor är du som elev ute på en arbetsplats. Då följer du din handledares arbetstider. Kostnader för resor till och från praktikplatsen står du som elev för, även kurslitteratur bekostas av dig som elev.

Exempel på yrken

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala för resor till- och från praktikplatsen samt kurslitteratur. Du kan söka studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se

Ansökan

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Eskilstuna kommun. Du ansöker via kommunens webbansökan senast sista ansökningsdag.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet
Eskilstuna utbildningscenter
016-15 54 30
eskilstuna@kui.se

Läs mer om Eskilstuna utbildningscenter

Kurser

950 poäng

Orienteringskurs
KGYORilC
50 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Kost och hälsa
HALKOC0
100 poäng
Träningslära 1
TRNTRN01
100 poäng
Träningslära 2
TRNTRN02
100 poäng
Idrott och hälsa 1
IDRIDR01
100 poäng
Idrott och hälsa 2
IDRIDR02
100 poäng
Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S
100 poäng
Gymnasiearbete Barn och fritid
GYARBF
100 poäng
Massage 1
MAAMAA01
100 poäng