Undersköterska yrkesutbildning – Tierp

Denna yrkesutbildning på distans för dig som vill arbeta som undersköterska, vårdare, personlig assistent, boendestödjare eller skötare inom psykiatrin. Samtliga inriktningar leder till formell undersköterskekompetens. Du som redan arbetar inom vård och omsorg kan läsa enstaka kurser ur utbildningen för att fördjupa och bredda din kompetens.

Undersköterska yrkesutbildning Tierp

Vill du arbeta med människor? Vill du öka dina möjligheter till jobb? Studera Undersköterska yrkesutbildning Tierp som ger dig en gedigen grund att arbeta som t.ex. undersköterska eller studera vidare.

Omfattning: 1500 poäng
Utbildningens längd: 72 veckor
Studieform: Distans
Studiestarter och ansökan ››

Omfattning

För att erhålla en formell undersköterskekompetens krävs minst 1400 poäng inom vård- och omsorgsämnen.

Baskurser, 1200 poäng (50 veckor)
Fördjupningskurser, 450 poäng (20 veckor)

Innehåll

Baskurser
Du får grundläggande kunskaper inom vård och omsorg. i kursen Vård och omsorgsarbete 1 har du APL (praktik) 4-5 veckor. Vi övar på praktiska moment som exempelvis puls- och blodtrycksmätning, enklare provtagning och HLR (hjärt- och lungräddning).

Fördjupningskurser
Du får specialiserade kunskaper inom den inriktning du valt.

Studieform Distans

Obligatorisk träff på startdagen
Utbildningen startar med en obligatorisk träff på Uppsala UtbildningsCenter. Lokalen ligger centralt i Uppsala. Läs mer om Uppsala UtbildningsCenter ››

Du arbetar i vår webbaserade lärplattform som du har tillgång till dygnet runt via internet. Där kommunicerar du med dina lärare, lämnar in uppgifter och hittar material till kurserna. Du är också välkommen till öppen studieverkstad på Uppsala UtbildningsCenter där du kan få handledning av lärare. Obligatoriska praktiska övningar och kursexamination genomförs på Uppsala UtbildningsCenter. I vissa kurser ingår även APL – arbetsplatsförlagt lärande (praktik) vilket genomförs på en arbetsplats.

Praktik – APL

Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. Den är en naturlig del av din yrkesutbildning. Din praktik genomför du på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Fördjupning

Till fördjupningsdelen väljer du en inriktning du vill specialisera dig inom. Samtliga inriktningar leder till en formell undersköterskekompetens. Det finns ett stort behov av undersköterskor och det blir allt viktigare att ha relevant utbildning. Arbetsgivare kräver allt mer att personal har behörighet motsvarande undersköterskenivå.

Hälso- och sjukvård

vard-omsorg-komvux-akutsjukvard_616x230px

Fördjupningen ger dig specialiserade kunskaper att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården. Du arbetar oftast inom akutsjukvården, på sjukhusens vårdavdelningar eller på vårdcentraler. Exakt vilka arbetsuppgifter man har varierar beroende på var man jobbar. Du kan också arbeta som personlig assistent för brukare i behov av medicinsk omvårdnad.

Äldreomsorg

aldreomsorg-underskoterska-glad-panna-mot-panna_iStock_000006728966Medium

Fördjupningen ger dig specialiserade kunskaper att arbeta som undersköterska på exempelvis särskilda boenden för äldre eller inom hemtjänsten. Arbetsuppgifterna varierar beroende på arbetsplats men i arbetet kan det exempelvis ingå att utföra medicinska kontroller. Arbetet kräver en bred medicinsk kompetens för att möta den äldres behov.

Funktionsnedsättning

utbildning-funktionsnedsattning-personlig-assistent-kui

Fördjupningen ger dig specialiserade kunskaper att arbeta som undersköterska, vårdare eller personlig assistent. Du arbetar med att ge stöd i vardagen åt människor med olika funktionsnedsättningar. Du skapar förutsättningar för en annan människa att kunna leva som andra. Du kan bland annat arbeta på en gruppbostad eller daglig verksamhet.

Psykiatri

psykiatriska-diagnoser-foretagsutbildning

Fördjupningen ger dig specialiserade kunskaper att arbeta som undersköterska eller skötare inom psykiatrisk vård och omsorg. Arbetsplatsen kan vara en vårdavdelning eller en öppenvårdsavdelning på ett sjukhus. Du kan också arbeta med psykiatrisk vård och omsorg i brukarens hem.

Socialt behandlingsarbete

ungdom-bakom staket_Large

Fördjupningen ger dig specialiserade kunskaper att arbeta som behandlingsassistent eller boendestödjare. Du arbetar med människor som har sociala problem. Arbetsplatsen kan vara en institution men du kan också arbeta med ungdomar och människor med beroendeproblematik som bor hemma hemma, på ett behandlingshem eller ungdomshem.

Belastningsregister

För sökande elever till Vård- och omsorgsutbildningen kan utbildningen genomföras med anmärkningar i registret men det kan innebära en begränsning hos en del arbetsgivare.

Läsa enstaka kurser

Du som redan arbetar inom vård och omsorg kan läsa enstaka kurser ur utbildningen för att fördjupa och bredda din kompetens. Se hela vårt kursutbud ››

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se

Så här arbetar vi

Yrkeskompetenta lärare
Här arbetar inspirerande och engagerade lärare som har både pedagogisk kompetens och yrkeskompetens.

Webbaserad lärplattform
Alla elever får tillgång till vår webbaserade lärplattform som du har tillgång till dygnet runt, via en dator med internetuppkoppling. Där kan du kommunicera med dina lärare, lämna in uppgifter och hitta material till kurserna.

Praktiska övningar
I vissa kurser ingår obligatoriska praktiska moment som du genomför på Uppsala UtbildningsCenter. Praktiska övningar gör dig väl förberedd för arbetslivet.

Studieverkstad
Vi erbjuder öppen studieverkstad på Uppsala UtbildningsCenter för möjlighet till extra hjälp i studierna. Där får du handledning och stöd av en lärare.

Inlästa läromedel
Inlästa läromedel är en ljudversion av den tryckta läroboken. Du kan vid behov få tillgång till inläst kurslitteratur. Du kan lyssna på en ljudversion av den tryckta kursboken via webben eller mobilen – precis när och var du vill!

SLI Play – digitalt utbildningsmaterial
Du kan få tillgång till SLI Play. SLI Play är Mediacenters portal för digitalt utbildningsmaterial som består av film, TV, radioprogram, Wikipedia och Nationalencyklopedin.

Validering
Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom vård och omsorg kan du validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa det du redan kan. Läs mer om validering ››

Ansökan

Du ansöker via vuxenutbildningen i Tierps kommun. När du gör ansökan fyller du i kurserna som sträcker sig inom den sökperiod som finns. Det innebär att du måste lämna in ansökningar kontinuerligt för att hålla studierna igång. Kontakta studie- och yrkesvägledare, 0293-21 83 25, e-post: vuxenutbildningen@tierp.se

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet
Uppsala UtbildningsCenter
S:t Olofsgatan 9, 2 tr
753 21 Uppsala
018-474 88 80
uppsala@kui.se

Läs mer om Uppsala UtbildningsCenter

Kurser

Bas

Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100 poäng
Svenska 1
SVESVE01
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Aktiviteter och upplevelser
AKTAKT0
100 poäng

Fördjupning Hälso- och sjukvård 450 poäng

Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng
Medicin 2
MEDMED02
100 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng

Fördjupning Äldreomsorg 450 poäng

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng

Fördjupning Funktionsnedsättning 450 poäng

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng

Fördjupning Psykiatri 450 poäng

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng

Fördjupning Socialt behandlingsarbete 450 poäng

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng