Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Kort omsorgsutbildning inom LSS – Falun

Kort omsorgsutbildning inom LSS är utbildningen för dig som snabbt behöver ställa om till ett annat yrke och vill börja arbeta inom funktionshindersområdet, som exempelvis personlig assistent eller stödassistent.

Inga nya starter planerade

Kort omsorgsutbildning inom LSS – Falun

Som ny personal inom funktionshinderområdet kan det vara svårt att förstå olika begrepp och använda dem i vanliga situationer. Kort omsorgsutbildning inom LSS ger dig en grundläggande kompetens som skapar trygghet i praktiska och sociala situationer. Utbildningen är helt webbaserad och är oberoende av tid och plats.

Utbildningens längd: 21 veckor
Antal poäng: 420 poäng
Studieform: Distans
Kursstart: Inga nya starter planerade

Förkunskaper

Godkänt i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande.

Kursupplägg

 1. Utbildningen börjar med en introduktionsutbildning på en vecka. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om bland annat lagstiftning, avvikelserapportering, vanliga begrepp, funktionsnedsättningar, dokumentation, AKK-verktyg och professionellt arbets- och förhållningssätt inom omsorgen för personer med
  funktionsnedsättning. Kursintyg utfärdas efter godkänt resultat.
  Därefter påbörjar du arbete som ex. personlig assistent eller stödassistent. Det är
  lämpligt att arbeta max halvtid eller att läsa på halvtid.
 2. Du läser gymnasiala yrkeskurser på distans via webbaserad lärplattform med
  handledning av lärare. Kursen avslutas med examination som ger gymnasiebetyg
  och utgår från skolverkets ämnesplan.

Att studera på distans

Du studerar självständigt via vår webbaserade lärplattform där du har tillgång till allt studiematerial. All kommunikation med din lärare sker digitalt via lärplattformen.

Kurser

Vård- och omsorgsarbete 1 (200 poäng) ca 10 veckor

Kursen ger kunskaper om bl.a. smitta, smittspridning, basala hygienrutiner, det normala
åldrandet, medicintekniska uppgifter (blodtryck, puls, linda ben, kost, vätska, måltid,
munvård), bemötande och kommunikation med vårdtagare samt etiskt, estetiskt och
ergonomiskt arbetssätt.

Specialpedagogik 1 (100 poäng) ca 5 veckor

Kursen ger bland annat kunskaper om olika funktionsnedsättningar, centrala begrepp
(ex. inkludering, exkludering, delaktighet, likvärdighet), interaktion och kommunikation
i möten och alternativa kompletterande kommunikationssätt.

Specialpedagogik 2 (100p) ca 5 veckor

Kursen ger bland annat kunskap om bakgrund och framväxt av organisationer och
insatser inom funktionshinderområdet, specialpedagogiska arbetssätt, hjälpmedel,
planering, genomförande, utvärdering, uppföljning, dokumentation, lagar, förordningar
och internationella överenskommelser inom området.

Vad kostar utbildningen?

Utbildningen är gratis. Du får tillgång till digital kurslitteratur under din utbildningstid. Du kan söka studiemedel från CSN, www.csn.se

Hur ansöker jag till Kort omsorgsutbildning inom LSS

Är du folkbokförd i Falun kommun ansöker du till våra utbildningar och kurser via kommunens webbansökan senast angiven sista ansökningsdag. Det är alltid din hemkommun som beviljar din studieplats. För att göra en ansökan i kurskatalogen
behöver du först skapa ett användarkonto hos Falu kommun.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Falun kommun. Lärarledd undervisning sker i vår utbildningslokal på Gruvgatan 2 i Falun.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Falun UtbildningsCenter
Gruvgatan 2, plan 4
791 62 Falun
023-777 870
falun@kui.se

Kurser

Kurser 420 poäng

Orientering introduktion till kunskapsområde
KGYORI11C
20 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng