Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Kort utbildning inom Äldreomsorg – Falun

Kort utbildning inom Äldreomsorg är utbildningen för dig som snabbt behöver ställa om till ett annat yrke och vill börja arbeta inom äldreomsorg och hemtjänst.

Inga nya starter planerade

Kort utbildning inom Äldreomsorg – Falun

Som ny personal inom äldreomsorg och hemtjänst kan det vara svårt att förstå olika begrepp och använda dem i vanliga situationer. Kort utbildning inom Äldreomsorg ger dig en grundläggande kompetens som skapar trygghet i praktiska och sociala situationer. Utbildningen är helt webbaserad och är oberoende av tid och plats.

Utbildningens längd: 21 veckor
Antal poäng: 420 poäng
Studieform: Distans
Kursstart: Inga nya starter planerade

Förkunskaper

Godkänt i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande.

Kursupplägg

  1. Utbildningen börjar med en introduktionsutbildning på en vecka. Utbildningen utgår från vardagliga situationer på ett äldreboende och ger grundläggande kunskaper om bland annat vanliga begrepp, dokumentation, bemötande och förhållningssätt inom vård och omsorg. Kursintyg utfärdas efter godkänt resultat. Därefter påbörjar du arbete inom äldreomsorg och hemtjänst. Det är lämpligt att arbeta max halvtid eller att läsa på halvtid.
  2. Du läser gymnasiala yrkeskurser på distans via webbaserad lärplattform med
    handledning av lärare. Kursen avslutas med examination som ger gymnasiebetyg
    och utgår från skolverkets ämnesplan.

Att studera på distans

Du studerar självständigt via vår webbaserade lärplattform där du har tillgång till allt studiematerial. All kommunikation med din lärare sker digitalt via lärplattformen.

Kurser

Vård- och omsorgsarbete 1 (200 poäng) ca 10 veckor

Kursen ger kunskaper om bl.a. smitta, smittspridning, basala hygienrutiner, det normala
åldrandet, medicintekniska uppgifter (blodtryck, puls, linda ben, kost, vätska, måltid,
munvård), bemötande och kommunikation med vårdtagare samt etiskt, estetiskt och
ergonomiskt arbetssätt.

Hälsopedagogik (100 poäng) ca 5 veckor

Kursen ger kunskaper om bl.a. människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor,
hälsofrämjande arbetssätt, salutogent förhållningssätt samt lagar och bestämmelser.

Etik och människans livsvillkor (100 poäng) ca 5 veckor

Kursen ger kunskaper om bl.a. etiska begrepp, riktlinjer, normer, ideal, värdekonflikter,
olika kulturer, kulturmönster samt kulturer och livsåskådningar och dess påverkan i
olika vård och omsorgssituationer.

Vad kostar utbildningen?

Utbildningen är gratis. Du får tillgång till digital kurslitteratur under din utbildningstid. Du kan söka studiemedel från CSN, www.csn.se

Hur ansöker jag till Kort utbildning inom Äldreomsorg?

Är du folkbokförd i Falun kommun ansöker du till våra utbildningar och kurser via kommunens webbansökan senast angiven sista ansökningsdag. Det är alltid din hemkommun som beviljar din studieplats. För att göra en ansökan i kurskatalogen
behöver du först skapa ett användarkonto hos Falu kommun.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Falun kommun. Lärarledd undervisning sker i vår utbildningslokal på Gruvgatan 2 i Falun.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Falun UtbildningsCenter
Gruvgatan 2, plan 4
791 62 Falun
023-777 870
falun@kui.se

Kurser

Kurser 420 poäng

Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Orientering introduktion till kunskapsområde
KGYORI11C
20 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng

Ansökan i Falun

Ansökan öppnar: 28 aug 2021 Sista ansökan: 21 sep 2021 Studiestart: 1 nov 2021