Lärlingsutbildning Undersköterska, Stockholm

Lärlingsutbildning Undersköterska inriktning Äldreomsorg är till största del arbetsplatsförlagd och genomförs med stöd av en yrkesverksam handledare. Den kan genomföras enligt individuellt upplägg, heltid eller deltid. Du har en teoridag i veckan och är övriga dagar på arbetsplatsen. Teoridagen kommer att ta plats på något av våra utbildningscenter på Medborgarplatsen eller på Fridhemsplan, mer information om detta får du ett par veckor innan kursstart. Denna lärlingsutbildning passar dig som vill få yrkeskompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen genom praktiskt arbete på en arbetsplats. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta viktiga kontakter.

Fakta

Omfattning Lärlingsutbildning Undersköterska: 1450 poäng
Studieform:
Lärling
Utbildningens längd: 60 veckor

Förkunskaper

Grundskola alternativt svenska/ svenska som andraspråk grundläggande eller motsvarande.

Omfattning

Lärlingsutbildningen består av totalt 1450 poäng .

10 veckor: Orienteringskurs + Grundläggande kurser, 300 poäng
20 veckor: Grundläggande kurser, 400 poäng
20 veckor: Grundläggande + Fördjupningskurser inriktning äldreomsorg, 450 poäng
10 veckor: Fördjupningskurser inriktning äldreomsorg, 300 poäng

Så här går lärlingsutbildningen till

Inledande orienteringskurs – Yrkesintroduktion
Utbildningen inleds med en orienteringskurs (2 veckor) som består av introduktion, studieplanering, ämnesgenomgångar, fastställande av praktikplats/handledare.

Lärlingsplats 4 dagar/vecka
Varje vecka tillbringar du 4 dagar på din lärlingsplats. Där har du en yrkesverksam handledare som garanterar att alla viktiga moment lärs ut på ett pedagogiskt och yrkesmässigt sätt, så att du får den kunskap som är nödvändig för yrkeslivet. Alla handledare erbjuds att gå vår certifierade handledarutbildning för att de ska vara införstådda med vad som förväntas av dem.

Lärarledd undervisning 1 dag/vecka
Varje vecka tillbringar du 1 dag med teoretisk undervisning på något av våra utbildningscenter i Stockholm (Medborgarplatsen, Fridhemsplan).

3-partsamtal
För uppföljning av ditt lärande träffas du, din lärare och din handledare en gång per månad för 3-partsamtal.

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se 

Ansökan

Du ansöker Lärlingsutbildning Undersköterska via vuxenutbildningen i den kommun där du är folkbokförd.

Ansökan

Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet
Medborgarplatsen UtbildningsCenter
08-522 506 40
medborgarplatsen@kui.se

KompetensUtvecklingsInstitutet
Fridhemsplan UtbildningsCenter
08-522 506 50
stockholm@kui.se

Kurser

300 poäng – 30 veckor

Orienteringskurs
KGYORilC
50 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng

400 poäng – 20 veckor

Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng

450 poäng – 20 veckor

Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng

300 poäng - 10 veckor

Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng
Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng

Ansökningsperioder Lärling i Stockholm

Till: 11 nov 2018 Kursstart: 7 jan 2019
Till: 9 jun 2019 Kursstart: 5 aug 2019