Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Undersköterska Lärlingsutbildning – Stockholm

Undersköterska Lärlingsutbildning Stockholm med inriktning äldreomsorg är till största delen en arbetsplatsförlagd utbildning som genomförs med stöd av en yrkesverksam handledare på arbetsplatsen. Du har en teoridag i veckan i skolan och är övriga dagar du på arbetsplatsen. Utbildningen passar dig som vill få yrkeskompetens genom praktiskt arbete. Utbildningen kan genomföras enligt individuellt upplägg, heltid eller deltid.

Undersköterska Lärlingsutbildning – Stockholm

Undersköterska Lärlingsutbildning – Stockholm är till största delen en arbetsplatsförlagd utbildning som genomförs med stöd av en yrkesverksam handledare på arbetsplatsen. Du har en teoridag i veckan i skolan och är övriga dagar du på arbetsplatsen. Utbildningen passar dig som vill få yrkeskompetens genom praktiskt arbete.

Omfattning: 1450 poäng
Studieform:
Lärling
Inriktning: Äldreomsorg
Utbildningens längd: 60 veckor
Studiestarter lärling 2021: 4 januari, 2 augusti
Ansökan: Så här ansöker du ››

Vi erbjuder lärlingsutbildning för dig som bor i någon av följande kommuner: Botkyrka, Danderyd, Håbo, Järfälla, Norrtälje, Sigtuna, Solna, Sollentuna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker

Förkunskaper

Grundskola alternativt svenska/ svenska som andraspråk grundläggande eller motsvarande.

Så här går lärlingsutbildning till

Inledande orienteringskurs – Yrkesintroduktion
Utbildningen inleds med en orienteringskurs (2 veckor) som består av introduktion, studieplanering, ämnesgenomgångar, fastställande av praktikplats/handledare.

Lärlingsplats 4 dagar/vecka
Varje vecka tillbringar du 4 dagar på din arbetsplats. Där har du en yrkesverksam handledare som garanterar att alla viktiga moment lärs ut på ett pedagogiskt och yrkesmässigt sätt, så att du får den kunskap som är nödvändig för yrkeslivet. Alla handledare erbjuds att gå vår certifierade handledarutbildning för att de ska vara införstådda med vad som förväntas av dem.

Lärarledd undervisning 1 dag/vecka
Varje vecka tillbringar du 1 dag med teoretisk undervisning på något av våra utbildningscenter i Stockholm (Medborgarplatsen, Fridhemsplan).

3-partsamtal
För uppföljning av ditt lärande träffas du, din lärare och din handledare en gång per månad för 3-partsamtal.

Yrkeskompetens

Denna lärlingsutbildning ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Du arbetar inom hemtjänsten eller på särskilda boenden för äldre där du hjälper individer att klara vardagen. Det kan handla om att bara finnas där och stödja den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se 

Ansökan

Du ansöker Lärlingsutbildning Undersköterska via vuxenutbildningen i den kommun där du är folkbokförd.

Ansökan

Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet
Medborgarplatsen UtbildningsCenter
08-522 506 40
medborgarplatsen@kui.se

KompetensUtvecklingsInstitutet
Fridhemsplan UtbildningsCenter
08-522 506 50
stockholm@kui.se

Kurser

Lärling Undersköterska äldreomsorg, 1450 poäng

Orienteringskurs
KGYORilC
50 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng
Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0
100 poäng

Ansökningsperioder Lärling i Botkyrka

Till: 6 jun 2021 Kursstart: 2 aug 2021

Ansökningsperioder Lärling i Danderyd

Till: 6 jun 2021 Kursstart: 2 aug 2021

Ansökningsperioder Lärling i Håbo

Till: 6 jun 2021 Kursstart: 2 aug 2021

Ansökningsperioder Lärling i Järfälla

Till: 6 jun 2021 Kursstart: 2 aug 2021

Ansökningsperioder Lärling i Norrtälje

Till: 6 jun 2021 Kursstart: 2 aug 2021

Ansökningsperioder Lärling i Sigtuna

Till: 6 jun 2021 Kursstart: 2 aug 2021

Ansökningsperioder Lärling i Sollentuna

Till: 6 jun 2021 Kursstart: 2 aug 2021

Ansökningsperioder Lärling i Solna

Till: 6 jun 2021 Kursstart: 2 aug 2021

Ansökningsperioder Lärling i Sundbyberg

Till: 6 jun 2021 Kursstart: 2 aug 2021

Ansökningsperioder Lärling i Täby

Till: 6 jun 2021 Kursstart: 2 aug 2021

Ansökningsperioder Lärling i Upplands Väsby

Till: 6 jun 2021 Kursstart: 2 aug 2021

Ansökningsperioder Lärling i Upplands-Bro

Till: 6 jun 2021 Kursstart: 2 aug 2021

Ansökningsperioder Lärling i Vallentuna

Till: 6 jun 2021 Kursstart: 2 aug 2021

Ansökningsperioder Lärling i Vaxholm

Till: 6 jun 2021 Kursstart: 2 aug 2021

Ansökningsperioder Lärling i Österåker

Till: 6 jun 2021 Kursstart: 2 aug 2021