Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Personlig tränare och hälsocoach – Stockholm

Gör skillnad i människors vardag! Utbildningen Personlig tränare och Hälsocoach vänder sig till dig som vill arbeta med friskvård, träning och ledarskap. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som personlig tränare, hälsocoach, friskvårdskonsulent eller aktivitetsledare. Möjlighet till licensiering för PT-licens!

Personlig tränare och hälsocoach – Stockholm. Nu med möjlighet till  licensiering för PT-licens enligt EuropeActive

Personlig tränare och hälsocoach – Stockholm ger dig kunskaper om människors hälsa, hälsofrämjande arbete, anatomi, fysiologi, massagetekniker, träningsmetoder samt om att bemöta och leda människor med ett coachande förhållningssätt. I utbildningen får du kunskaper både på bredden och på djupet kring hur kost, fysisk aktivitet och återhämtning påverkar vår prestationsförmåga samt allmänna hälsa på sikt.

Omfattning: 800 poäng
Utbildningens längd: 40 veckor (1 år)
Studieformer: Klassrum, Distans
Studiestarter 2021: 4 januari, 2 augusti
APL: Två perioder á 4 veckor

Studiestarter och ansökan

 

Denna utbildning erbjuder vi på uppdrag av följande kommuner i Stockholms län: Botkyrka, Huddinge, Håbo, Järfälla, Norrtälje, Salem, Sundbyberg, Upplands-Bro

Studieformer

Distans

Du studerar självständigt via vår webbaserade lärplattform. All kommunikationen med din lärare sker via lärplattformen. Du deltar på lärarledda praktiska moment eller examinationer på plats i skolan 1 gång/vecka. Du har möjlighet att delta i studieverkstad för att få ytterligare handledning i dina studier.

Klassrum

Du deltar i lärarledd och schemalagd undervisning 2 dagar i veckan där teori blandas med praktiska moment. Övrig tid studerar du på egen hand via vår webbaserade lärplattform. Du har möjlighet att delta i studieverkstad för att få ytterligare handledning i dina studier.

APL – praktik ingår i utbildningen

APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik) ingår i utbildningen. Du praktiserar det du läst och får förståelse för hur hälsoarbete kan bedrivas i olika former. Praktiken är en naturlig del av din utbildning. Du får arbetslivserfarenhet vilket ökar dina chanser till arbete. Du har APL i kurserna Hälsopedagogik och Entreprenörskap.

Urval av moment som ingår i utbildningen

Fysiologi

 • Kroppens aeroba och anaeroba energisystem
 • Syretransport och de syretransporterande organen
 • Energiomsättning vid aktivitet och i vila.
 • Skelettmuskalurens styrning och arbete.
 • Tillvägagångssätt för att kontrollera aktiviteters intensitet genom t.ex. genom pulsmätning eller uppskattad ansträngning (Borg-skalan).
 • Kroppens val av energisubstrat (kolhydrater, fett, protein) vid olika fysiska aktiviteter

Anatomi

 • Skelettets, ryggradens och skelettmuskulaturens uppbyggnad med fokus på stora muskelgrupper som aktiveras vid fysisk aktivitet
 • Cirkulationssystemets uppbyggnad
 • Nervsystemets indelning och uppbyggnad
 • Leders, ligaments och senors uppbyggnad och de rörelser olika typer av leder tillåter
 • Hudens uppbyggnad
 • Grundläggande biomekaniska principer
 • Grundläggande anatomisk terminologi

Träningslära

 • Principer inom träningslära såsom progression, overload, specificitet och variation
 • Skapa målstyrda träningsprogram utifrån individens behov och förutsättningar
 • Anabol-, katabol fas samt superkompensation
 • Skapa kravprofil och kapacitetsanalys

Förebyggande av skador i samband med fysisk aktivitet

 • Skapa en säker träningsmiljö och ta hand om akuta mjukdelsskador enlig PRICE-metoden samt ge HLR och LABC
 • Rehabilitering av vanligt förekommande skador i samband med fysisk aktivitet
 • Skadeförebyggande träning och prehabilitering
 • Identifiera riskmoment vid olika typer av fysisk aktivitet

Träningsmetoder

 • Olika konditionsträningsmetoder: t.ex. distans- och uthållighetsträning, intervaller, HIIT, tröskelträning, använda pulsen som redskap i pulsbaserad konditionsträning
 • Olika styrketräningsmetoder: T.ex. Styrketräning med fria vikter (hantlar, skivstång, kettlebells etc.) Baslyft såsom knäböj, marklyft och bänkpress.
 • Styrketräning i maskin, med kroppsvikt, med motstånds-/gummiband.
 • Styrketräning som rehabilitering och skadeförebyggande metod
 • Olika rörlighetsmetoder: Dynamisk och statisk rörlighetsträning och stretching, KAT-metoden för rörelseträning
 • Använda uterummet som träningsmiljö

Kost och näringslära

 • Kostens betydelse för prestation och hälsa
 • Näringsämnenas funktion och metabolism.
 • Rådande näringsrekommendationer för olika grupper.
 • Kritisk granska olika dieter och kosttillskott
 • Metoder för att beräkna energiförbrukning och energiintag
 • Användning av kostregistreringsprogram

Testmetoder

 • Olika tester för att mäta fysiska delkapaciteter som styrka, kondition och rörlighet. T.ex. Coopers-test Ergometertest/Åstrandtest, Sit and reach test, test av 1RM (one repetition maximum)
 • Värdera olika testmetoders validitet och reliabilitet
 • Standardisering vid genomförande av tester

Ledarskap

 • Kommunikation verbalt och visuellt
 • Motivation och strategier för att skapa och bibehålla motivation
 • Modeller för beteendeförändring, t.ex. trans-teoretiska modellen
 • Olika ledarstilar och deras påverkan på individ och grupp
 • Professionellt förhållningssätt

Licensiering personlig tränare PT

Elever som vid slutet av utbildningen uppfyller målen samt genomgår praktiskt och teoretiskt certifieringsprov med godkänt resultat kommer att erbjudas möjlighet att till självkostnadspris (i dagsläget ca 3 000 kr) certifiera sig till personlig tränare enligt EuropeActive (tidigare EHFA) standards. Licensen är internationellt giltig och certifierade elever får möjlighet att ingå i EREPS; den europeiska unionens register över yrkesverksamma inom
tränings- och friskvårdsverksamheter.

Möjliga yrkesutgångar efter avslutade studier

Personlig tränare, ofta förkortat till ”PT”

Du guidar och stöttar personer när det gäller träning och rörelse. Du tar fram förslag på träningsschema utifrån en individuell analys av personen. Du instruerar och coachar i olika konditions-, rörlighets och styrkeövningar.

HäIsocoach

Du hjälper personer att göra hållbara och långsiktiga livsstilsförändringar. Du använder dig bl.a. av kost, fysisk aktivitet samt stressreducerande metoder för att främja hälsan hos individer och grupper.

Friskvårdskonsulent

Du stimulerar människor till att välja en livsstil som ökar välbefinnandet och möjligheten till att vara frisk. Du arbetar med att utveckla hälsan genom friskvårdsaktiviteter eller att planera mer strategiska insatser på t.ex. arbetsplatser.

Aktivitetsledare / aktivitetsinspiratör

Du planerar, genomför och utvärderar hälsofrämjande aktiviteter. Du kan vara anställd på olika boenden för t.ex. äldre eller funktionsnedsatta och sätter guldkant på tillvaron genom att leda och inspirera till rörelse och fysisk aktivitet.

Studiestarter

Vi har två studiestarter per år (januari, augusti).

Varför välja KUI?

Vad kostar utbildningen?

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se

Ansökan

Du ansöker till denna utbildning via vuxenutbildningen i den kommun där du är folkbokförd. Klicka på knappen ”Ansökan” för mer information om hur du söker i just din kommun. Denna utbildning erbjuder vi på uppdrag av följande kommuner i Stockholms län: Botkyrka, Huddinge, Håbo, Järfälla, Norrtälje, Salem, Sundbyberg, Upplands-Bro

Ansökan

Utbildningen erbjuds inte i min kommun

Om du bor i en kommun som inte erbjuder utbildningen i sitt kursutbud finns det fortfarande en möjlighet för dig att söka utbildningen via annan kommun som gör det. Läs mer om interkommunal ersättning här ››

Kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

KompetensUtvecklingsInstitutet Kungsholmen

Fridhemsplan utbildningscenter
Drottningholmsvägen 39 A
112 42 Stockholm
Telefon 08-522 506 50
E-post stockholm@kui.se

Mer om KUI Fridhemsplan

Kurser

Kurser 800 poäng

Träningslära 1
TRNTRN01
100 poäng
Idrott och hälsa 2
IDRIDR02
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S
100 poäng
Träningslära 2
TRNTRN02
100 poäng
Kost och hälsa
HALKOC0
100 poäng
Massage 1
MAAMAA01
100 poäng
Entreprenörskap
ENTENR0
100 poäng

Ansökan i Botkyrka

Sista ansökan: 15 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021

Ansökan i Huddinge

Sista ansökan: 15 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021

Ansökan i Håbo

Sista ansökan: 15 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021

Ansökan i Norrtälje

Sista ansökan: 15 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021

Ansökan i Salem

Sista ansökan: 15 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021

Ansökan i Sundbyberg

Sista ansökan: 15 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021

Ansökan i Upplands-Bro

Sista ansökan: 11 jul 2021 Studiestart: 6 sep 2021
Sista ansökan: 15 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021
Sista ansökan: 19 sep 2021 Studiestart: 15 nov 2021

Ansökan i Järfälla

Sista ansökan: 15 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021