Personlig tränare och hälsocoach – Stockholm

Vill du göra skillnad i människors vardag och hälsa? Vill du arbeta med friskvård, träning och ledarskap? Då är denna utbildning för dig. Nu med möjlighet till licensiering för PT-licens enligt EuropeActive.

Nu med möjlighet till  licensiering för PT-licens enligt EuropeActive

Utbildningen Personlig tränare och Hälsocoach ger dig kunskaper om människors hälsa, hälsofrämjande arbete, anatomi, fysiologi, massagetekniker, träningsmetoder samt om att bemöta och leda människor med ett coachande förhållningssätt. I utbildningen får du kunskaper både på bredden och på djupet kring hur kost, fysisk aktivitet och återhämtning påverkar vår prestationsförmåga samt allmänna hälsa på sikt.

Omfattning: 800 poäng
Utbildningens längd: 40 veckor (1 år)
Studieformer: Klassrum, Distans
Studiestarter: Januari, Augusti.
Ansökan: Studiestarter och ansökan ››
Ladda ned pdf: Personlig-tranare-Halsocoach_2019_webb

Studieformer

Distans
Du studerar självständigt via vår webbaserade lärplattform. All kommunikationen med din lärare sker via lärplattformen. För obligatoriska praktiska moment och examinationer behöver du vara på plats i skolan. Du har möjlighet att delta i studieverkstad.

Klassrum
Du deltar i lärarledd och schemalagd undervisning 2-3 dagar i veckan där teori blandas med praktiska moment. Övrig tid studerar du på egen hand med kursernas material via vår webbaserade lärplattform. Du har möjlighet att delta i studieverkstad för att få ytterligare handledning i dina studier.

APL – praktik ingår i utbildningen

APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik) ingår i utbildningen. Du praktiserar det du läst och får förståelse för hur hälsoarbete kan bedrivas i olika former. Praktiken är en naturlig del av din utbildning. Du får arbetslivserfarenhet vilket ökar dina chanser till arbete.

Urval av moment som ingår i utbildningen

Fysiologi
Kroppens aeroba och anaeroba energisystem
Syretransport och de syretransporterande organen
Energiomsättning vid aktivitet och i vila.
Skelettmuskalurens styrning och arbete.
Tillvägagångssätt för att kontrollera aktiviteters intensitet genom t.ex. genom pulsmätning eller uppskattad ansträngning (Borg-skalan).
Kroppens val av energisubstrat (kolhydrater, fett, protein) vid olika fysiska aktiviteter

Anatomi
Skelettets, ryggradens och skelettmuskulaturens uppbyggnad med fokus på stora muskelgrupper som aktiveras vid fysisk aktivitet
Cirkulationssystemets uppbyggnad
Nervsystemets indelning och uppbyggnad
Leders, ligaments och senors uppbyggnad och de rörelser olika typer av leder tillåter
Hudens uppbyggnad
Grundläggande biomekaniska principer
Grundläggande anatomisk terminologi

Träningslära
Principer inom träningslära såsom progression, overload, specificitet och variation
Skapa målstyrda träningsprogram utifrån individens behov och förutsättningar
Anabol-, katabol fas samt superkompensation
Skapa kravprofil och kapacitetsanalys

Förebyggande av skador i samband med fysisk aktivitet
Skapa en säker träningsmiljö och ta hand om akuta mjukdelsskador enlig PRICE-metoden samt ge HLR och LABC
Rehabilitering av vanligt förekommande skador i samband med fysisk aktivitet
Skadeförebyggande träning och prehabilitering
Identifiera riskmoment vid olika typer av fysisk aktivitet

Träningsmetoder
Olika konditionsträningsmetoder: t.ex. distans- och uthållighetsträning, intervaller, HIIT, tröskelträning, använda pulsen som redskap i pulsbaserad konditionsträning
Olika styrketräningsmetoder: T.ex. Styrketräning med fria vikter (hantlar, skivstång, kettlebells etc.) Baslyft såsom knäböj, marklyft och bänkpress.
Styrketräning i maskin, med kroppsvikt, med motstånds-/gummiband.
Styrketräning som rehabilitering och skadeförebyggande metod
Olika rörlighetsmetoder: Dynamisk och statisk rörlighetsträning och stretching, KAT-metoden för rörelseträning
Använda uterummet som träningsmiljö

Kost och näringslära
Kostens betydelse för prestation och hälsa
Näringsämnenas funktion och metabolism.
Rådande näringsrekommendationer för olika grupper.
Kritisk granska olika dieter och kosttillskott
Metoder för att beräkna energiförbrukning och energiintag
Användning av kostregistreringsprogram

Testmetoder
Olika tester för att mäta fysiska delkapaciteter som styrka, kondition och rörlighet. T.ex. Coopers-test Ergometertest/Åstrandtest, Sit and reach test, test av 1RM (one repetition maximum)
Värdera olika testmetoders validitet och reliabilitet
Standardisering vid genomförande av tester

Ledarskap
Kommunikation verbalt och visuellt
Motivation och strategier för att skapa och bibehålla motivation
Modeller för beteendeförändring, t.ex. trans-teoretiska modellen
Olika ledarstilar och deras påverkan på individ och grupp
Professionellt förhållningssätt

Licensiering personlig tränare PT

Elever som vid slutet av utbildningen uppfyller målen samt genomgår praktiskt och teoretiskt certifieringsprov med godkänt resultat kommer att erbjudas möjlighet att till självkostnadspris (i dagsläget ca 3 000 kr) certifiera sig till personlig tränare enligt EuropeActive (tidigare EHFA) standards. Licensen är internationellt giltig och certifierade elever får möjlighet att ingå i EREPS; den europeiska unionens register över yrkesverksamma inom
tränings- och friskvårdsverksamheter.

Möjliga yrkesutgångar efter avslutade studier

Personlig tränare, ofta förkortat till ”PT”
Du guidar och stöttar personer när det gäller träning och rörelse. Du tar fram förslag på träningsschema utifrån en individuell analys av personen. Du instruerar och coachar i olika konditions-, rörlighets och styrkeövningar.

HäIsocoach
Du hjälper personer att göra hållbara och långsiktiga livsstilsförändringar. Du använder dig bl.a. av kost, fysisk aktivitet samt stressreducerande metoder för att främja hälsan hos individer och grupper.

Friskvårdskonsulent
Du stimulerar människor till att välja en livsstil som ökar välbefinnandet och möjligheten till att vara frisk. Du arbetar med att utveckla hälsan genom friskvårdsaktiviteter eller att planera mer strategiska insatser på t.ex. arbetsplatser.

Aktivitetsledare / aktivitetsinspiratör
Du planerar, genomför och utvärderar hälsofrämjande aktiviteter. Du kan vara anställd på olika boenden för t.ex. äldre eller funktionsnedsatta och sätter guldkant på tillvaron genom att leda och inspirera till rörelse och fysisk aktivitet.

Studiestarter

Vi har två studiestarter per år (januari, augusti).

Varför ska du studera hos KUI

Vad kostar utbildningen?

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se

Hur ansöker jag till denna utbildning?

Du ansöker via vuxenutbildningen i den kommun där du är folkbokförd. Klicka på knappen ”Ansökan” för mer information om hur du söker i just din kommun.

Ansökan

Om du bor i en kommun som vi inte har avtal finns det fortfarande en möjlighet för dig att sök utbildningen, till exempel om din kommun inte erbjuder utbildningen i sitt utbud. Du ansöker via Stockholms stad som vi har avtal med och som erbjuder vår utbildning i sitt kursutbud. Läs mer om interkommunal ersättning här ››

Kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Fridhemsplan UtbildningsCenter
Telefon 08-522 506 50
E-post stockholm@kui.se

Mer om KUI Fridhemsplan

Kurser

Kurser 800 poäng

Träningslära 1
TRNTRN01
100 poäng
Idrott och hälsa 2
IDRIDR02
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S
100 poäng
Träningslära 2
TRNTRN02
100 poäng
Kost och hälsa
HALKOC0
100 poäng
Massage 1
MAAMAA01
100 poäng
Entreprenörskap
ENTENR0
100 poäng

Ansökan i Botkyrka

Ansökan öppnar: 27 jan 2020 Sista ansökan: 29 mar 2020 Studiestart: 25 maj 2020

Ansökan i Danderyd

Sista ansökan: 29 mar 2020 Studiestart: 25 maj 2020

Ansökan i Huddinge

Ansökan öppnar: 27 jan 2020 Sista ansökan: 29 mar 2020 Studiestart: 25 maj 2020

Ansökan i Håbo

Sista ansökan: 29 mar 2020 Studiestart: 25 maj 2020

Ansökan i Järfälla

Sista ansökan: 29 mar 2020 Studiestart: 25 maj 2020
Sista ansökan: 7 jun 2020 Studiestart: 3 aug 2020
Sista ansökan: 16 aug 2020 Studiestart: 12 okt 2020

Ansökan i Lidingö

Sista ansökan: 2 feb 2020 Studiestart: 16 mar 2020
Sista ansökan: 12 apr 2020 Studiestart: 25 maj 2020

Ansökan i Nacka

Studiestart: 16 mar 2020
Studiestart: 25 maj 2020

Ansökan i Norrtälje

Ansökan öppnar: 30 dec 2019 Sista ansökan: 7 mar 2020 Studiestart: 16 mar 2020
Ansökan öppnar: 9 mar 2020 Sista ansökan: 15 maj 2020 Studiestart: 25 maj 2020
Ansökan öppnar: 18 maj 2020 Sista ansökan: 24 jul 2020 Studiestart: 3 aug 2020

Ansökan i Salem

Ansökan öppnar: 27 jan 2020 Sista ansökan: 29 mar 2020 Studiestart: 25 maj 2020

Ansökan i Sigtuna

Sista ansökan: 29 mar 2020 Studiestart: 25 maj 2020

Ansökan i Sollentuna

Sista ansökan: 29 mar 2020 Studiestart: 25 maj 2020

Ansökan i Solna

Sista ansökan: 29 mar 2020 Studiestart: 25 maj 2020

Ansökan i Stockholm

Sista ansökan: 29 mar 2020 Studiestart: 25 maj 2020

Ansökan i Sundbyberg

Sista ansökan: 7 jun 2020 Studiestart: 3 aug 2020
Sista ansökan: 16 aug 2020 Studiestart: 12 okt 2020

Ansökan i Täby

Sista ansökan: 29 mar 2020 Studiestart: 25 maj 2020

Ansökan i Upplands Väsby

Sista ansökan: 29 mar 2020 Studiestart: 25 maj 2020

Ansökan i Upplands-Bro

Studiestart: 16 mar 2020
Studiestart: 25 maj 2020

Ansökan i Vallentuna

Sista ansökan: 29 mar 2020 Studiestart: 25 maj 2020

Ansökan i Vaxholm

Sista ansökan: 29 mar 2020 Studiestart: 25 maj 2020
Sista ansökan: 7 jun 2020 Studiestart: 3 aug 2020
Sista ansökan: 16 aug 2020 Studiestart: 12 okt 2020

Ansökan i Värmdö

Studiestart: 16 mar 2020
Studiestart: 25 maj 2020

Ansökan i Österåker

Sista ansökan: 29 mar 2020 Studiestart: 25 maj 2020