Stödassistent yrkesutbildning Linköping

Stödassistent yrkesutbildning Linköping är en gymnasial utbildning för dig som vill arbeta eller redan arbetar med barn och unga som behöver stöd i sin vardag. Efter avslutad utbildning har du kompetens och behörighet att arbeta som personlig assistent eller stödassistent för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Fakta

På KUI Linköping arbetar engagerade lärare med både pedagogisk kompetens och yrkeserfarenhet. Utbildningen läser du på distans så du kan kombinera arbete med studier. Vi erbjuder även validering för dig som redan har yrkeskompetens. Välkommen med din ansökan till Stödassistent yrkesutbildning Linköping!

Omfattning: 1500 poäng
Studieformer: Distans
Utbildningens längd: 3 terminer (75 veckor)
Utbildningslokal: Tanneforsgatan 8 centralt i Linköping
Ansökan: Kontinuerlig antagning
Kommande studiestarter och ansökan ››

Omfattning

A-nivå
Du läser 500 poäng grundläggande kurser inom barn och fritid. APL (praktik) ingår. Du övar praktiskt på ledarskap och kommunikation. Du får även planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika barn- och ungdomsaktiviteter samt hälsofrämjande aktiviteter

B+C-nivå
Du läser 1000 poäng fördjupande kurser inom inriktningen Socialt arbete & funktionsnedsättning. APL (praktik) ingår vid två tillfällen.

Studieform

Distansundervisning
Du arbetar självständigt i vår webbaserade lärplattform. Du är också välkommen till öppen studieverkstad, där du kan få handledning av lärare. Vissa obligatoriska praktiska övningar samt kursexaminationer genomförs på Linköping UtbildningsCenter. I vissa kurser ingår även arbetsplatsförlagt lärande (APL) vilket genomförs på en arbetsplats.

Yrkeskompetens

Du får kompetens att arbeta som personlig assistent eller stödassistent för barn och ungdomar. Du arbetar för en individ i dennes vardagsmiljö. Det kan vara på en arbetsplats, i skolan eller i hemmet. Brukarna är barn och ungdomar som har en funktionsnedsättning, till exempel rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättningar eller en intellektuell funktionsnedsättning.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik) är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du genomför din APL på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Praktiska övningar

Våra utbildningar kombinerar teori och praktiskt lärande vilket gör dig väl förberedd inför ditt kommande yrkesliv.

Betyg

Alla kurser ger ett nationellt gångbart betyg. Du erbjuds också att genomföra ett gymnasiearbete, vilket krävs för en gymnasieexamen.

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden? Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser från hela vårt kursutbud för att fördjupa, bredda eller komplettera din kompetens. Om du vill rikta din utbildning mot området fritid och hälsa kan du välja att byta ut någon eller några kurser mot kurser inom fritid och hälsa. Se hela vårt kursutbud ››

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Ansökan

Är du folkbokförd i Linköpings kommun gör du din ansökan till våra utbildningar via Jobb- och kunskapstorget i Linköping. Kontinuerlig antagning – det går alltså att söka under hela året.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet
Linköping UtbildningsCenter
Tanneforsgatan 8
582 24 Linköping
013-474 20 40
linkoping@kui.se

Läs mer om Linköping UtbildningsCenter

Vad säger lärare och elever?

Kurser

A-nivå, 500 poäng grundläggande kurser

Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Kommunikation
PEDKOU0
100 poäng
Lärande och utveckling
PEDLÄR0
100 poäng
Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S
100 poäng

B-nivå, 500 poäng Socialt arbete/Funktionsnedsättning

Socialt arbete
SOCSOI0
200 poäng
Sociologi
SOISOO0
100 poäng
Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng

C-nivå, 500 poäng Socialt arbete/Funktionsnedsättning

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Gymnasiearbete Vård och omsorg
GYARVO
100
Skapande verksamhet
PEGSKP0
100 poäng
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0
100 poäng
Kost och hälsa
HALKOC0
100 poäng

Ansökan i Linköping

Studiestart: 19 aug 2019

Ansökan i Markaryd

Studiestart: 19 aug 2019