Svenska som andraspråk och Vård och omsorg

Utbildningen vänder sig till dig som vill studera Svenska som andraspråk på grundläggande nivå tillsammans med den första kursen på Vård- och omsorgsutbildningen (vård- och omsorgsarbete 1). Klarar du båda kurserna som ingår med minst betyget E kan du läsa vidare på den befintliga Vård- och omsorgsutbildningen som leder fram till arbete som undersköterska, omsorgsassistent eller vårdare.

Omfattning

Utbildningen Svenska som andraspråk och Vård och omsorg omfattar 200 gymnasiepoäng och 200 grundskolepoäng och tar ca 20 veckor. Du läser teori i våra utbildningslokaler i Falun. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen och den genomför du på en arbetsplats i kommunen eller i annan kommun.

Förkunskaper

SFI D. Har inte börjat läsa svenska som andraspråk grundläggande (SVA) delkurs 4.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och ökar dina chanser till arbete efter studierna. APL genomför du på en arbetsplats i kommunen eller i annan kommun.

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Du har möjlighet att låna kurslitteratur under utbildningen. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se

Fortsatta studier

Klarar du kurserna med minst betyget E kan du läsa vidare på Vård- och omsorgsutbildningen som leder fram till arbete som undersköterska, omsorgsassistent eller vårdare. Läs mer om Vård- och omsorgsutbildningen i Falun ››

Ansökan

Är du folkbokförd i Falun kommun ansöker du till våra utbildningar och kurser via kommunens webbansökan senast angiven sista ansökningsdag. Det är alltid din hemkommun som beviljar din studieplats.

Läs mer om ansökan

Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Falun kommun. Lärarledd undervisning sker i vår utbildningslokal på Åsgatan 15 i Falun.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Falun UtbildningsCenter
Åsgatan 15
791 71 Falun
023-777 870
falun@kui.se

Kurser

Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4
GRNSVAD
200 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng

Ansökan i Falun