Undersköterska lärlingsutbildning Uppsala

Undersköterska lärlingsutbildning Uppsala riktar sig till dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Utbildningen är arbetsplatsförlagd och genomförs med stöd av en yrkesverksam handledare. Efter avslutad utbildning har du behörighet att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen.

Fakta

Undersköterska lärlingsutbildning Uppsala

Kurspoäng: 1500 poäng
Studieformer: Lärling
Utbildningens längd: 70 veckor

Inga kommande studiestarter.

 

Förkunskaper

Godkänd i Svenska som andraspråk/svenska, nationell delkurs 4, samt matematik nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Omfattning

Lärling Undersköterska BAS 1100 poäng (50 veckor)
Du läser grundläggande kurser inom vård och omsorg samt kursen Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1. Du som redan har betyg i läser inte kursen.

Lärling Undersköterska fördjupning äldreomsorg 400 poäng (20 veckor)
Du läser fördjupningskurser inom Äldreomsorg.

Studieform lärling

Du är 4 dagar/vecka på en lärlingsplats och 1dag/vecka på skolan för teoretisk undervisning. En bra studieform för dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

Utbildningen innehåller APL= arbetsplatsförlagt lärande. 12 veckor fördelat på tre perioder (4 veckor per nivå). Under din APL följer du en handledares schema, vilket kan innebära tidiga morgnar och senare eftermiddagar. APL är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Fördjupning Äldreomsorg

Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Då kan du arbeta inom hemtjänst, hemsjukvård eller på särskilda boenden för äldre.

Belastningsregister

För sökande elever till Undersköterska lärlingsutbildning Uppsala är det ett krav att utdraget ur belastningsregistret är blankt.

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser från alla våra utbildningar för att till exempel fördjupa eller komplettera din kompetens. Då söker du varje kurs för sig. Se hela vårt kursutbud ››

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare med både pedagogisk kompetens och yrkeserfarenhet. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ›› 

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid på www.csn.se

Ansökan

Är du folkbokförd i Uppsala kommun ansöker du till våra utbildningar via kommunens webbansökan senast sista ansökningsdag.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet
Uppsala UtbildningsCenter
S:t Olofsgatan 9, 2 tr
753 21 Uppsala
018-474 88 80
uppsala@kui.se

Läs mer om KUI Uppsala

Kurser

Lärling Undersköterska BAS, 1100 poäng (50 veckor)

Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100 poäng
Svenska 1
SVESVE01
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng

Lärling Undersköterska påbyggnadspaket äldreomsorg, 400 poäng (20 veckor)

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng