Undersköterska, Vård- och omsorgsutbildningen, Stockholm

Vård- och omsorgsutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med att ge vård och omsorg till människor som behöver hjälp och stöd. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som undersköterska, personlig assistent, skötare inom psykiatrisk vård, boendestödjare, stödassistent, boendeassistent, habiliteringsassistent, ledsagare eller vårdare. Det finns en stor efterfrågan på utbildad personal inom vård och omsorg.

Fakta

Vård- och omsorgsutbildningen Stockholm
Omfattning:
1450 poäng
Utbildningens längd: 60 veckor
Studieformer: Klassrum, Distans
Ansökan: Kommande studiestarter och ansökan ››

Omfattning

Utbildningen är fördelat på tre nivåer. Varje nivå motsvarar 1 termins heltidsstudier. Till nivå C väljer du en inriktning som du vill specialisera dig inom.
A-nivå, grundläggande kurser, 500 poäng
B-nivå, fördjupande kurser, 450 poäng
C-nivå, inriktning, 500 poäng

Studieformer

Klassrum
Du deltar du i lärarledda, schemalagda lektioner i skolan cirka 2–3 dagar i veckan. Övriga dagar studerar du via vår webbaserade lärplattform eller i öppen studieverkstad där du kan få handledning och stöd av lärare och specialpedagog. I vissa kurser ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) som du genomför på en arbetsplats.

Distans
Du arbetar självständigt i vår webbaserade lärplattform. Du är välkommen till öppen studieverkstad på skolan, där du får handledning och stöd av lärare och specialpedagog. Vissa obligatoriska praktiska övningar samt examination genomförs på skolan. I vissa kurser ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) som du genomför på en arbetsplats.

Lärling
Lärlingsutbildning är till största del arbetsplatsförlagd och genomförs med stöd av en yrkesverksam handledare. Den kan genomföras enligt individuellt upplägg, heltid eller deltid. Du har en teoridag i veckan och är övriga dagar på arbetsplatsen. En studieform som passar dig som vill få yrkeskompetens genom praktiskt arbete på en arbetsplats. Läs mer om Lärlingsutbildning Undersköterska Äldreomsorg ››

APL – arbetsplatsförlagt lärande

APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik) ingår i varje nivå. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du genomför din praktik på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Inriktningar C-nivå

Du får undersköterskekompetens avsett vilken inriktning du väljer. Till C-nivå väljer du en inriktning som ger dig fördjupad kompetens inom olika yrken.

sjukskoterska-utbildning-foretag

Hälso- och sjukvård – undersköterska

Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom sjukvården. Du arbetar oftast inom akutsjukvården, på sjukhusens vårdavdelningar eller på vårdcentraler. Exakt vilka arbetsuppgifter man har varierar beroende på var man jobbar. Du kan också arbeta som personlig assistent för brukare i behov av medicinsk omvårdnad. Efterfrågan på undersköterskor väntas vara mycket stor under det närmaste åren. Som utbildad undersköterska kan du arbeta inom sjukvården, äldreomsorgen, psykiatrin och funktionshinderområdet.

aldreomsorg-underskoterska-glad-panna-mot-panna_iStock_000006728966Medium

Äldreomsorg – undersköterska

Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Du arbetar inom hemtjänsten eller på särskilda boenden för äldre. Arbetsuppgifterna kan handla om allt från att ge stöd för att klara av det vardagliga i hemmet som att tillaga sin mat, göra inköp, städa till att sköta hygienen, byta kläder, ge sårvård och att ge medicin. Det finns ett stort behov av undersköterskor och det blir allt viktigare att ha relevant utbildning. Arbetsgivare kräver allt mer att personal har behörighet motsvarande undersköterskenivå. Efterfrågan på undersköterskor väntas vara mycket stor under det närmaste åren. Som utbildad undersköterska kan du arbeta inom sjukvården, äldreomsorgen, psykiatrin och funktionshinderområdet.

psykisk-funktionsnedsattning-foretagsutbildning

Funktionsnedsättning – personlig assistent, stödassistent, boendeassistent

Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent för en individ som har en funktionsnedsättning i hens vardagsmiljö (arbetsplats, skola eller i hemmet) eller som stödassistent för en individ som har en funktionsnedsättning på ett boende. En funktionsnedsättning kan till exempel vara rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättning eller en intellektuell funktionsnedsättning. Dina arbetsuppgifter är att tillgodose brukarens individuella behov av stöd i alla förekommande situationer i det dagliga livet, t ex när det gäller hygien, matlagning och städning. Målet är att stötta brukarna till en större självständighet samt större delaktighet i samhället. Det finns flera olika titlar för liknande arbetsuppgifter, t.ex: boendeassistent, habiliteringsassistent, ledsagare och vårdare. Efterfrågan på personliga assistenter och stödassistenter förväntas öka under de närmaste tio åren vilket gör att möjligheterna till arbete är goda.

utbildning-psykiatri-kui

Psykiatri/Socialt behandlingsarbete – skötare, boendestödjare

Du får kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård eller boendestödjare. Som skötare inom psykiatrisk vård arbetar du inom psykiatrisk slutenvård, på en vårdavdelning eller med öppenvård på en dagavdelning, mottagning eller genom hembesök. Du arbetar med psykiatriskt omvårdnadsarbete och arbetet handlar om att stödja patienterna så att de upptäcker och utvecklar sin egen förmåga att klara sin vardag. Som skötare har du flera möjliga arbetsområden, såsom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri. Efterfrågan på skötare förväntas öka under de närmaste tio åren vilket gör att möjligheterna till arbete är goda. Som boendestödjare arbetar du med personer med psykiska funktionshinder som bor i olika boendeformer. Du stöttar, peppar och uppmuntrar personerna du jobbar med, och hjälper dem få bra och självständiga liv. Efterfrågan på boendestödjare förväntas öka under de närmaste tio åren vilket gör att möjligheterna till arbete är goda.

Kurspaket

A+B-nivå
Du får grundläggande kunskaper inom vård och omsorg. Vi övar praktiskt på puls- och blodtrycksmätning och enklare provtagning. Vi övar praktiskt på läkemedelsadministration, akut omhändertagande vid skada samt HLR (hjärt- och lungräddning). APL 4-5 veckors/termin. Kurspaketet kan ha olika namn hos våra avtalskommuner (se nedan).

C-nivå
Du får fördjupade kunskaper inom den inriktning du valt. Vi övar praktiskt på medicintekniska moment. APL 4-5 veckor.


Kurspaket A+B i webbkataloger hos våra avtalskommuner
Vård och omsorg, undersköterska, A+B nivå (Stockholms stad, Sigtuna, Ekerö, Lidingö, Nacka)
Undersköterska Bas (Solna, Sollentuna, Järfälla, Upplands Väsby, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Danderyd, Österåker)
VO Undersköterska AB (Värmdö)
Undersköterska A+B-nivå (Sundbyberg)

Kurspaket A+B i webbkataloger hos våra avtalskommuner
Vård och omsorg, undersköterska, C-nivå (Stockholms stad, Sigtuna, Ekerö, Lidingö, Nacka)
Undersköterska Fördjupning (Solna, Sollentuna, Järfälla, Upplands Väsby, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Danderyd, Österåker)
VO C inriktning (Värmdö)
Undersköterska C-nivå (Sundbyberg)


Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se.

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser ur hela vårt kursutbud för att komplettera, fördjupa eller bredda din kompetens. Se hela vårt kursutbud ››

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra utbildningsområden kan du validera din kompetens. En kurs för dig som arbetat länge inom vården men saknar dokumentation på vad du kan. I tre veckor kommer du att få beskriva och kartlägga dina yrkeskunskaper. Kartläggningen syftar till att beskriva och bedöma samt eventuellt validera kursmål från Vård- och omsorgsprogrammet. Detta kan leda till en förkortad studietid. Läs mer om validering ››

Ansökan Validering – Stockholm stad
Är du folkbokförd i Stocholms stad och vill validera din kunskap inom Vård och omsorg söker du kursen Validering ORI11DVO 50 poäng via Stockholms stad webbansökan. Så här ansöker du ››

Ansökan Validering – Solna, Sollentuna, Järfälla, Upplands Väsby, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Danderyd, Österåker, Värmdö, Nacka
Du söker hela utbildningen som vanligt. Kurspaket Undersköterska Bas alternativt kurspaket Vård o Omsorg A+B. Vid uppropet meddelar du din lärare att du önskar validera. Så här ansöker du ››

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens inom vård och omsorg. Vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer ›› 

Ansökan

Du ansöker till våra utbildningar och kurser via vuxenutbildningen i din kommun där du är folkbokförd. Klicka på knappen ”Ansökan” för mer information om hur du söker i just din kommun.

Ansökan

Kontakt

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Medborgarplatsen Fridhemsplan

En undersköterska arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar, men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet.

Kurser

A-nivå

Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng

B-nivå

Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng

C-nivå inriktning Hälso- och sjukvård

Palliativ vård
SJULIN0
100 poäng
Medicin 2
MEDMED02
100 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng
Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng

C-nivå inriktning Äldreomsorg

Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng
Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng

C-nivå inriktning Psykiatri/Socialt behandlingsarbete

Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng

C-nivå inriktning Funktionsnedsättning

Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Kost, måltid och munhälsa
HAAKOS0
100 poäng
Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng

Ansökan i Botkyrka

Ansökan öppnar: 7 maj 2018 Sista ansökan: 4 jun 2018 Studiestart: 6 aug 2018
Ansökan öppnar: 23 jul 2018 Sista ansökan: 22 aug 2018 Studiestart: 15 okt 2018

Ansökan i Danderyd

Sista ansökan: 10 jun 2018 Studiestart: 6 aug 2018
Sista ansökan: 15 jul 2018 Studiestart: 10 sep 2018
Sista ansökan: 19 aug 2018 Studiestart: 15 okt 2018
Sista ansökan: 23 sep 2018 Studiestart: 19 nov 2018

Ansökan i Huddinge

Ansökan öppnar: 7 maj 2018 Sista ansökan: 30 maj 2018 Studiestart: 6 aug 2018
Studiestart: 15 okt 2018

Ansökan i Nacka

Studiestart: 28 maj 2018
Studiestart: 6 aug 2018
Studiestart: 15 okt 2018

Ansökan i Nykvarn

Ansökan öppnar: 24 apr 2018 Sista ansökan: 4 jun 2018 Studiestart: 6 aug 2018
Ansökan öppnar: 5 jun 2018 Sista ansökan: 27 aug 2018 Studiestart: 15 okt 2018

Ansökan i Salem

Ansökan öppnar: 7 maj 2018 Sista ansökan: 3 jun 2018 Studiestart: 6 aug 2018
Studiestart: 15 okt 2018

Ansökan i Stockholm

Sista ansökan: 10 jun 2018 Studiestart: 6 aug 2018
Sista ansökan: 19 aug 2018 Studiestart: 15 okt 2018

Ansökan i Sundbyberg

Sista ansökan: 10 jun 2018 Studiestart: 6 aug 2018
Sista ansökan: 19 aug 2018 Studiestart: 15 okt 2018

Ansökan i Södertälje

Ansökan öppnar: 24 apr 2018 Sista ansökan: 4 jun 2018 Studiestart: 6 aug 2018
Ansökan öppnar: 5 jun 2018 Sista ansökan: 27 aug 2018 Studiestart: 15 okt 2018

Ansökan i Täby

Sista ansökan: 10 jun 2018 Studiestart: 6 aug 2018
Sista ansökan: 15 jul 2018 Studiestart: 10 sep 2018
Sista ansökan: 19 aug 2018 Studiestart: 15 okt 2018
Sista ansökan: 23 sep 2018 Studiestart: 19 nov 2018

Ansökan i Vallentuna

Sista ansökan: 10 jun 2018 Studiestart: 6 aug 2018
Sista ansökan: 15 jul 2018 Studiestart: 10 sep 2018
Sista ansökan: 19 aug 2018 Studiestart: 15 okt 2018
Sista ansökan: 23 sep 2018 Studiestart: 19 nov 2018

Ansökan i Vaxholm

Sista ansökan: 10 jun 2018 Studiestart: 6 aug 2018
Sista ansökan: 15 jul 2018 Studiestart: 10 sep 2018
Sista ansökan: 19 aug 2018 Studiestart: 15 okt 2018
Sista ansökan: 23 sep 2018 Studiestart: 19 nov 2018

Ansökan i Värmdö

Studiestart: 28 maj 2018
Studiestart: 6 aug 2018
Studiestart: 15 okt 2018

Ansökan i Österåker

Sista ansökan: 10 jun 2018 Studiestart: 6 aug 2018
Sista ansökan: 15 jul 2018 Studiestart: 10 sep 2018
Sista ansökan: 19 aug 2018 Studiestart: 15 okt 2018
Sista ansökan: 23 sep 2018 Studiestart: 19 nov 2018