Vård och omsorg yrkesutbildning Stockholm

Läs till undersköterska - Gymnasial vuxenutbildning (Komvux)
Vård och omsorg yrkesutbildning Stockholm ger dig kompetens att arbeta som undersköterska och många fler yrken inom vård och omsorg. Efter utbildningen kan du direkt börja arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, funktionsvariation eller psykiatrisk verksamhet. Ny studieform till hösten "Distans med obligatorisk halvdag".

Vård och omsorg yrkesutbildning Stockholm

I utbildningen ingår APL (praktik) samt obligatoriska praktiska moment. En bit in i utbildningen väljer du en inriktning du vill specialisera dig inom. Samtliga inriktningar ger dig formell undersköterskekompetens. På KUI möter du engagerade lärare med gedigen yrkeserfarenhet inom vård och omsorg. Du kan kombinera arbete med studier och vi har skolor centralt i Stockholm. Välkommen med din ansökan!

Omfattning: 1350-1500 poäng
Utbildningens längd: 60 veckor (1,5 år)
Praktik/Arbetsplatsförlagt lärande (APL): Ja
Studiestarter: jan, mar, aug, okt
Ansökan: Så här gör du ansökan ››

Öppet hus och sökhjälp

Upplägg

Du startar utbildningen med grundläggande kurser 950 poäng alternativt 1050 poäng beroende på om du har läst kursen Svenska 1 eller Svenska som andraspråk tidigare. En bit in i utbildningen väljer du en inriktning du vill specialisera dig inom på 400 poäng alternativt 450 poäng beroende på om du läst kursen Samhällskunskap 1a1 tidigare.

Grundläggande kurser, 40 veckor

  • Vård och omsorg, Undersköterska, A+B-nivå / Bas, 950 poäng
  • Vård och omsorg, A+B-nivå, 1050 poäng (inkl. Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1)

Fördjupning/inriktning, 20 veckor

  • Vård och omsorg, Undersköterska, C-nivå / Fördjupning inrikt. 400 poäng
  • Vård och omsorg, Undersköterska, C-nivå / Fördjupning inrikt. 450 poäng (inkl. Samhällskunskap 1a1)

Studieformer

Distans
Du studerar självständigt via vår webbaserade lärplattform där du har tillgång till allt studiematerial. All kommunikation med din lärare sker via lärplattformen. För obligatoriska praktiska övningar och examinationer behöver du komma till skolan. Denna studieform passar dig som vill kombinera dina studier med en annan aktivitet exempelvis ett arbete. Du kan studera när och där du vill men tänk på att du måste vara beredd på att avsätta tid för dina studier.

Nyhet! Distans med obligatorisk halvdag
En kombination av av distans och klassrum. Du studerar självständigt via vår webbaserade lärplattform men du har också en schemalagd obligatorisk halvdag per vecka i skolan där du träffar din lärare – ibland i form av lektion och ibland för praktiska övningar, handledning, studiestöd eller skriftlig examination. Denna studieform passar dig som vill studera på distans men har behov av få träffa lärare, strukturera dina studier och delta på ett lärarledda lektioner vid exempelvis mer utmanande delar i utbildningen.

Klassrum
Du deltar i lärarledda och schemalagda lektioner på skolan 2–3 dagar i veckan där teori blandas med praktiska moment. Övrig tid studerar du på egen hand via vår webbaserade lärplattform. När du studerar i klassrum får du möjlighet att lära känna dina klasskamrater och skapa nya kontakter. Denna studieform passar dig som tycker att det är svårt att studera själv och önskar hjälp att strukturera dina studier och få stöd av lärare och klasskamrater.

Lärlingsutbildning
Du är fyra dagar i veckan på en lärlingsplats och en dag i veckan på skolan för lärarledda lektioner med lärare. På din lärlingsplats har du en yrkesverksam handledare som stöttar dig och ser till att du får lära dig på ett pedagogiskt och yrkesmässigt sätt. Denna studieform passar dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta viktiga kontakter vilket ger dig goda chanser till jobb.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

I utbildningen ingår Praktik/Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under praktiken följer du en handledares schema, vilket kan innebära tidiga morgnar och senare eftermiddagar. Praktik är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna. Tänk på att APL-platsen kräver ett utdrag från belastningsregistret som är blankt. I kurserna Psykiatri 2 och Akutsjukvård krävs dessutom ett hälsointyg.

Samhällskunskap och Svenska

Observera att kurserna Samhällskunskap 1a1 och Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 ingår i utbildningen. Har du dessa kurser sedan tidigare kommer din utbildning att bli kortare.

Praktiska övningar

Under utbildningen kombinerar både teori och praktiskt lärande. Vi har metodrum och redskap för praktiska övningar inom vård och omsorg som exempelvis puls- och blodtrycksmätning, enklare provtagning, förflyttningar och HLR (Hjärt-Lungräddning). Praktiskt träning gör dig väl förberedd inför ett kommande yrke som undersköterska.

Inriktningar

En bit in i utbildningen väljer du en inriktning du vill specialisera dig inom. Samtliga inriktningar ger dig undersköterskekompetens.

Undersköterska – Hälso- och sjukvård, 400 poäng
Denna inriktning ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården. Du arbetar på sjukhusens vårdavdelningar eller på en vårdcentral. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken avdelning du arbetar på. Du kan även arbeta som personlig assistent för brukare i behov av medicinsk omvårdnad.

Undersköterska – Äldreomsorg, 400 poäng
Denna inriktning ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Du arbetar inom hemtjänsten eller på särskilda boenden för äldre där du hjälper individer att klara vardagen. Det kan handla om att bara finnas där och stödja den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Undersköterska – Funktionsvariation, 400 poäng
Denna inriktning ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent eller stödassistent. Du arbetar med att ge stöd i vardagen åt människor med olika funktionsvariationer. Du kan arbeta med vuxna eller barn och ungdomar. Arbetsgivare kan vara kommuner, företag, kooperativ, stiftelser eller brukaren själv. Andra yrkestitlar kan vara boendestödjare, boendeassistent, habiliteringsassistent, arbetshandledare, omsorgsassistent eller boendeassistent.

Undersköterska – Psykiatri/Socialt behandlingsarbete, 400 poäng
Denna inriktning ger dig kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård. Du kan arbeta på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård, inom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri. Du kan också ge stöd och service i hemmiljön, då kallas man för boendestödjare. Du stöttar och uppmuntrar personen och hjälper hen att få ett värdigt och självständigt liv.

Slutbetyg

För att få gymnasieexamen (slutbetyg) finns möjlighet att komplettera med gymnasiearbete, en större självständig uppgift om 100 poäng.

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser ur hela vårt kursutbud för att komplettera, fördjupa eller bredda din kompetens. Se hela vårt kursutbud ››

Validering

Du som har yrkeserfarenhet eller tidigare utbildning kan validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa om det du redan kan. Läs mer om validering ››

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare med både pedagogisk kompetens och yrkeserfarenhet. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ›› 

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se.

Ansökan

Du ansöker till Vård och omsorg yrkesutbildning Stockholm via vuxenutbildningen i din kommun där du är folkbokförd. Klicka på knappen ”Ansökan” för mer information om hur du söker i just din kommun. Vi har avtal med 22 kommuner i Stockholms län.

Ansökan

Inspiration

Kontakt

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Medborgarplatsen UtbildningsCenter
Telefon 08-522 506 40
E-post medborgarplatsen@kui.se

Mer om KUI Medborgarplatsen

KompetensUtvecklingsInstitutet
Fridhemsplan UtbildningsCenter
Telefon 08-522 506 50
E-post stockholm@kui.se

Mer om KUI Fridhemsplan

Välkommen till KUI

  • Skolor centralt i Stockholm – Medborgarplatsen och Fridhemsplan
  • Engagerade lärare med gedigen yrkeskompetens
  • Du kan kombinera arbete med studier
  • Ny studieform: Distans med obligatorisk halvdag.
  • 9 av 10 elever kan rekommendera KUI till andra.

Kurser

Undersköterska, A+B nivå, 950 poäng

Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng

Valbar kurs för dig som inte har betyg sedan tidigare (integreras i kurspaket A+B)

Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100 poäng
Svenska 1
SVESVE01
100 poäng

C-nivå, Hälso- och sjukvård 400 p

Medicin 2
MEDMED02
100 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng

C-nivå, Äldreomsorg 450 p

Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng

C-nivå, Funktionsnedsättning 450 p

Kost, måltid och munhälsa
HAAKOS0
100 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng

C-nivå, Psykiatri 450 p

Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng

Valbar kurs för dig som inte har betyg sedan tidigare (intregreras i kurspaket C)

Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng

Ansökan i Huddinge

Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Nacka

Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Värmdö

Studiestart: 14 okt 2019