Undersköterska, Vård- och omsorgsutbildningen Stockholm

Vård- och omsorgsutbildningen är en gymnasial yrkesutbildning för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg. Efter avslutad utbildning har du formell kompetens att arbeta som exempelvis undersköterska, personlig assistent, boendestödjare, stödassistent, habiliteringsassistent, ledsagare eller skötare inom psykatrisk vård. Validering för dig som har yrkeserfarenhet.

Undersköterska, Vård- och omsorgsutbildningen Stockholm

Vill du arbeta med människor som är i behov av vård, omsorg, stöd eller service? Vård- och omsorgsutbildningen vänder sig till dig som vill få kompetens att arbeta som undersköterska men även för dig som redan jobbar inom vård och omsorg men saknar formell kompetens.

Omfattning: 950 + 500 poäng
Utbildningens längd: 40 + 20 veckor
Studieformer: Klassrum, Distans, Lärling
Ansökan: Kommande studiestarter och ansökan ››

Välj studieform

Klassrum
Du deltar i lärarledda och schemalagda lektioner på skolan 2–3 dagar i veckan. Övriga dagar studerar du via vår webbaserade lärplattform. 4 veckors APL (praktik) per termin genomför du på en arbetsplats. Att studera i klassrum ger dig möjlighet att kommunicera direkt med lärare, ställa frågor, få hjälp och att diskutera med dina klasskamrater. Du får också chans att skapa nya kontakter.

Distans
Du arbetar självständigt i vår webbaserade lärplattform. Du kommer till skolan för obligatoriska övningar och examinationer. 4 veckors APL (praktik) per termin genomför du på en arbetsplats. Att studera på distans innebär att du själv kan bestämma var och när du ska studera. Du kan planera dina dagar så att du även hinner med ett arbete eller andra vardagliga sysslor. Tänk på att du måste vara beredd på att avsätta tid för dina studier.

Lärling
Du är 4 dagar/vecka på en arbetsplats och 1dag/vecka på skolan för teoretisk undervisning. Lärlingsutbildning passar dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Läs mer om Lärling Undersköterska ››

OBS! Valet av studieform kan variera beroende på vilken kommun du bor i. I webbansökan hos kommunen kan du se vilka studieformer du kan välja mellan.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

APL, arbetsplatsförlagt lärande på en arbetsplats, 12 veckor fördelat på tre tillfällen, ingår i utbildningen. Praktiken ger dig möjlighet att pröva dina teoretiska kunskaper i yrkeslivet. Tänk på att praktikplatsen kräver ett utdrag från belastningsregistret som är blankt. Har du redan yrkeserfarenhet inom området finns möjlighet att tillgodoräkna dig din APL.

Välj inriktning

I din utbildning ska du inför C-nivån välja en inriktning som du vill specialisera dig inom.

sjukskoterska-utbildning-foretag

Hälso- och sjukvård

Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvård. Du kan arbeta på sjukhusens vårdavdelningar eller på en vårdcentral. Arbetsuppgifterna varierar arbetet mycket beroende på vilken avdelning du arbetar på. Du kan även arbeta som personlig assistent för brukare i behov av medicinsk omvårdnad.

aldreomsorg-underskoterska-glad-panna-mot-panna_iStock_000006728966Medium

Äldreomsorg

Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorg. Du kan arbeta inom hemtjänsten eller på särskilda boenden för äldre. Du hjälper individen att klara vardagen. Ibland kan det handla om att bara finnas där och stödja den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.

psykisk-funktionsnedsattning-foretagsutbildning

Funktionsnedsättning

Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent. Du ger stöd i vardagen åt människor med olika funktionsnedsättningar. Ofta arbetar du med vuxna personer men du kan också arbeta med barn och ungdomar. Arbetsgivare kan till exempel vara kommuner, företag, kooperativ, stiftelser eller brukaren själv. Det finns olika titlar för liknande arbetsuppgifter, t.ex vårdare, habiliteringsassistent, arbetshandledare, omsorgsassistent, boendeassistent eller stödassistent.

utbildning-psykiatri-kui

Psykiatri/Socialt behandlingsarbete

Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård. Du kan arbeta på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård. Du har flera möjliga arbetsområden, såsom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri. Du kan även arbeta som boendestödjare. Då arbetar du med personer med psykiska funktionshinder som bor i olika boendeformer. Du stöttar och uppmuntrar personen du jobbar med och hjälper dem få värdiga och självständiga liv.

Praktiska övningar

I våra utbildningar kombinerar du både teori och praktiskt lärande. Vi har metodrum och redskap för praktiska övningar. Praktiskt träning gör dig väl förberedd inför ditt kommande yrkesliv.

Slutbetyg

För att få gymnasieexamen (slutbetyg) finns möjlighet att komplettera med gymnasiearbete, en större självständig uppgift om 100 poäng.

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se.

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser ur hela vårt kursutbud för att komplettera, fördjupa eller bredda din kompetens. Se hela vårt kursutbud ››

Validering

Vi erbjuder validering för dig som redan har yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning. Våra lärare arbetar utifrån ett validerande arbetssätt vilket innebär att de kartlägger och bedömer den kunskap du fått genom arbete och erfarenheter  inom yrkesområdet. Dina studier förkortas och du kan istället fokusera på de områden där du behöver förstärka din kunskap. Läs mer om validering ››

Validering ansökan

  • Stockholm: Du söker kursen Validering 50 p.
  • Övriga kommuner: Du söker kurspaket A+B-nivå och anger vid studiestart att du önskar validera.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens inom vård och omsorg. Vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer ›› 

Ansökan

Du ansöker till våra utbildningar och kurser via vuxenutbildningen i din kommun där du är folkbokförd. Klicka på knappen ”Ansökan” för mer information om hur du söker i just din kommun.

Ansökan

Kontakt

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Medborgarplatsen UtbildningsCenter
Telefon 08-522 506 40
E-post medborgarplatsen@kui.se

Mer om KUI Medborgarplatsen

KompetensUtvecklingsInstitutet
Fridhemsplan UtbildningsCenter
Telefon 08-522 506 50
E-post stockholm@kui.se

Mer om KUI Fridhemsplan

Arbetsmarknaden inom vård och omsorg

Undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende
Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. Bristen har varit stor under en längre tid. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som mycket goda både på ett och fem års sikt för undersköterskor inom hemtjänst och äldreboenden.
Undersköterskor på vårdavdelning och mottagning
Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor på vårdavdelning och mottagning har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som mycket goda på ett års sikt och goda på fem års sikt för undersköterskor på vårdavdelning och mottagning.
Vårdare och boendestödjare
Arbetsförmedlingen bedömer att vårdare och boendestödjare har goda möjligheter till arbete under det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som goda på ett års sikt och på fem års sikt väntas en arbetsmarknad i balans för vårdare och boendestödjare.
Skötare
Arbetsförmedlingen bedömer att skötare har goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete fortsatt bli goda.
Personliga assistenter
Arbetsförmedlingen bedömer att personliga assistenter har goda möjligheter till arbete under det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som goda på både ett och fem års sikt för personliga assistenter.
*Källa: Yrkesregistret 2015, SCB.
Prognosen uppdaterad: 2018-02-08

Kurser

Vård och omsorg, A+B nivå, 950 poäng

Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng

Vård och omsorg, C-nivå, Hälso- och sjukvård 500 p

Palliativ vård
SJULIN0
100 poäng
Medicin 2
MEDMED02
100 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng
Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng

Vård och omsorg, C-nivå, Äldreomsorg 500 p

Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng

Vård och omsorg, C-nivå, Funktionshindersområdet 500 p

Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Kost, måltid och munhälsa
HAAKOS0
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng
Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng

Vård och omsorg, C-nivå, Psykiatri 500 p

Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng

Ansökan i Botkyrka

Studiestart: 7 jan 2019
Studiestart: 18 mar 2019

Ansökan i Danderyd

Sista ansökan: 11 nov 2018 Studiestart: 7 jan 2019
Studiestart: 5 aug 2019
Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Huddinge

Sista ansökan: 5 nov 2018 Studiestart: 7 jan 2019
Sista ansökan: 21 jan 2019 Studiestart: 18 mar 2019
Sista ansökan: 25 mar 2019 Studiestart: 27 maj 2019

Ansökan i Järfälla

Sista ansökan: 11 nov 2019 Studiestart: 7 jan 2019
Sista ansökan: 16 dec 2018 Studiestart: 11 feb 2019
Sista ansökan: 20 jan 2019 Studiestart: 18 mar 2019
Sista ansökan: 24 feb 2019 Studiestart: 23 apr 2019
Sista ansökan: 31 mar 2019 Studiestart: 27 maj 2019

Ansökan i Nacka

Studiestart: 19 nov 2018

Ansökan i Sigtuna

Sista ansökan: 11 nov 2018 Studiestart: 7 jan 2019
Sista ansökan: 16 dec 2018 Studiestart: 11 feb 2019
Sista ansökan: 20 jan 2019 Studiestart: 18 mar 2019
Sista ansökan: 24 feb 2019 Studiestart: 23 apr 2019
Sista ansökan: 31 mar 2019 Studiestart: 27 maj 2019

Ansökan i Solna

Sista ansökan: 11 nov 2018 Studiestart: 7 jan 2019
Sista ansökan: 20 jan 2019 Studiestart: 18 mar 2019
Sista ansökan: 9 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 18 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Stockholm

Sista ansökan: 11 nov 2019 Studiestart: 7 jan 2019
Sista ansökan: 20 jan 2019 Studiestart: 18 mar 2019
Sista ansökan: 9 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 18 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Värmdö

Studiestart: 19 nov 2018