Undersköterska Stockholm

Läs till undersköterska - Gymnasial vuxenutbildning (Komvux)
Vill du arbeta med människor? Vill du öka dina möjligheter till jobb? Satsa på en Undersköterskeutbildning i Stockholm. Denna yrkesutbildning vänder sig till dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg. Efter avslutad vårdutbildning har du behörighet att arbeta som undersköterska, personlig assistent, boendestödjare, stödassistent, skötare inom psykatrisk vård samt många fler yrken inom äldreomsorg, funktionsnedsättning, psykiatri eller hälso- och sjukvård.

Undersköterska Stockholm – en gymnasial yrkesutbildning

Undersköterska Stockholm – denna yrkesutbildning vänder sig till dig som vill få kompetens att arbeta inom vård och omsorg men även för dig som redan arbetar inom området men saknar behörighet. Utbildningen består av kurser ur Vård- och omsorgsprogrammet.

Efter avslutad utbildning har du behörighet att arbeta som undersköterska, personlig assistent, boendestödjare, stödassistent, skötare inom psykatrisk vård samt många fler yrken inom äldreomsorg, funktionsnedsättning, psykiatri eller hälso- och sjukvård.

Det finns en stor efterfrågan på utbildade undersköterskor!

Omfattning: 1400-1500 poäng
Utbildningens längd: 60 veckor
APL: 12 veckor (3 tillfällen)
Studiestarter: Januari, mars, augusti, oktober
Studieformer: Klassrum, Distans, Lärling (jan, aug)

Ansökan och studiestarter   Öppet hus och sökhjälp

Välj studieform

Klassrumsundervisning
Du deltar i lärarledda och schemalagda lektioner på skolan 2–3 dagar i veckan. Övriga dagar studerar du via vår webbaserade lärplattform. Du har 4 veckor praktik på en arbetsplats vid 3 tillfällen under utbildningen. Att studera i klassrum ger dig möjlighet att kommunicera direkt med lärare, ställa frågor, få hjälp och att diskutera med dina klasskamrater. Du får också chans att skapa nya kontakter.

Distansutbildning
Du arbetar självständigt i vår webbaserade lärplattform. Du kommer till skolan för obligatoriska övningar och examinationer. Du har 4 veckor praktik på en arbetsplats vid 3 tillfällen under utbildningen. Att studera på distans innebär att du själv kan bestämma var och när du ska studera. Du kan planera dina dagar så att du även hinner med ett arbete eller andra vardagliga sysslor. Tänk på att du måste vara beredd på att avsätta tid för dina studier.

Lärlingsutbildning
Du har 1 teoridag/vecka på skolan och övriga dagar är du på arbetsplatsen. Lärlingsutbildningen är inriktad mot äldreomsorgen och kan genomföras enligt individuellt upplägg, heltid eller deltid. Att studera som lärling passar dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Läs mer om Lärling Undersköterska äldreomsorg ››

Praktiska övningar

Under yrkesutbildningen kombinerar både teori och praktiskt lärande. Vi har metodrum och redskap för praktiska övningar inom vård och omsorg som exempelvis puls- och blodtrycksmätning, enklare provtagning, förflyttningar och HLR (Hjärt-Lungräddning). Praktiskt träning gör dig väl förberedd inför ett kommande yrke som undersköterska.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

APL, arbetsplatsförlagt lärande genomförs på en arbetsplats. Din praktik ger dig möjlighet att pröva dina teoretiska kunskaper i yrkeslivet. Tänk på att praktikplatsen kräver ett utdrag från belastningsregistret som är blankt. Hälsointyg krävs för APL inom slutenvården.

Inriktningar och yrken

I din utbildning ska du inför C-nivån välja en inriktning som du vill specialisera dig inom.

sjukskoterska-utbildning-foretag

Hälso- och sjukvård

Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvård. Du kan arbeta på sjukhusens vårdavdelningar eller på en vårdcentral. Arbetsuppgifterna varierar arbetet mycket beroende på vilken avdelning du arbetar på. Du kan även arbeta som personlig assistent för brukare i behov av medicinsk omvårdnad.

aldreomsorg-underskoterska-glad-panna-mot-panna_iStock_000006728966Medium

Äldreomsorg

Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorg. Du kan arbeta inom hemtjänsten eller på särskilda boenden för äldre. Du hjälper individen att klara vardagen. Ibland kan det handla om att bara finnas där och stödja den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.

psykisk-funktionsnedsattning-foretagsutbildning

Funktionsnedsättning

Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent eller stödassistent. Du ger stöd i vardagen åt människor med olika funktionsnedsättningar. Du kan arbeta med vuxna eller barn och ungdomar. Arbetsgivare kan vara kommuner, företag, kooperativ, stiftelser eller brukaren själv. Andra yrkestitlar kan vara: vårdare, habiliteringsassistent, arbetshandledare, omsorgsassistent eller boendeassistent.

utbildning-psykiatri-kui

Psykiatri/Socialt behandlingsarbete

Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård. Du kan arbeta på en en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård, inom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri. Du kan även arbeta som boendestödjare med personer med psykiska funktionshinder som bor i olika boendeformer. Du stöttar och uppmuntrar personen och hjälper dem få värdiga och självständiga liv.

Slutbetyg

För att få gymnasieexamen (slutbetyg) finns möjlighet att komplettera med gymnasiearbete, en större självständig uppgift om 100 poäng.

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se.

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser ur hela vårt kursutbud för att komplettera, fördjupa eller bredda din kompetens. Se hela vårt kursutbud ››

Validering

Vi erbjuder validering för dig som redan har yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning. Våra lärare arbetar utifrån ett validerande arbetssätt vilket innebär att de kartlägger och bedömer den kunskap du fått genom arbete och erfarenheter inom yrkesområdet. Du kan fokusera på de områden där du behöver förstärka din kunskap. Läs mer om validering ››

Validering ansökan

  • Stockholm: Du söker kursen Validering 50 p.
  • Övriga kommuner: Du söker kurspaket A+B-nivå och anger vid studiestart att du önskar validera.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens inom vård och omsorg. Vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer ›› 

Ansökan

Du ansöker till våra utbildningar och kurser via vuxenutbildningen i din kommun där du är folkbokförd. Klicka på knappen ”Ansökan” för mer information om hur du söker i just din kommun.

Ansökan

Kontakt

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Medborgarplatsen UtbildningsCenter
Telefon 08-522 506 40
E-post medborgarplatsen@kui.se

Mer om KUI Medborgarplatsen

KompetensUtvecklingsInstitutet
Fridhemsplan UtbildningsCenter
Telefon 08-522 506 50
E-post stockholm@kui.se

Mer om KUI Fridhemsplan

Arbetsmarknad Undersköterska

Undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende
Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete fortsatt vara mycket goda.
Undersköterskor på vårdavdelning och mottagning
Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor på vårdavdelning och mottagning har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete vara goda.
Vårdare och boendestödjare
Arbetsförmedlingen bedömer att vårdare och boendestödjare har goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms arbetsmarknaden vara i balans.
Skötare
Arbetsförmedlingen bedömer att skötare har goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete fortsatt vara goda.
Personliga assistenter
Arbetsförmedlingen bedömer att personliga assistenter har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete vara goda.
Källa: Arbetsförmedlingen oktober 2018

Kurser

Undersköterska, A+B nivå, 950 poäng

Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng

Valbar kurs för dig som inte har betyg sedan tidigare (integreras i kurspaket A+B)

Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100 poäng
Svenska 1
SVESVE01
100 poäng

C-nivå, Hälso- och sjukvård 400 p

Medicin 2
MEDMED02
100 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng

C-nivå, Äldreomsorg 450 p

Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng

C-nivå, Funktionsnedsättning 450 p

Kost, måltid och munhälsa
HAAKOS0
100 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng

C-nivå, Psykiatri 450 p

Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng

Valbar kurs för dig som inte har betyg sedan tidigare (intregreras i kurspaket C)

Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng

Ansökan i Danderyd

Sista ansökan: 9 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 18 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Huddinge

Studiestart: 5 aug 2019
Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Håbo

Sista ansökan: 9 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 18 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Järfälla

Sista ansökan: 9 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 18 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Nacka

Studiestart: 5 aug 2019
Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Norrtälje

Sista ansökan: 10 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 19 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Nykvarn

Sista ansökan: 9 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 18 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Sigtuna

Sista ansökan: 9 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 18 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Sollentuna

Sista ansökan: 9 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 18 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Solna

Sista ansökan: 9 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 18 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Stockholm

Sista ansökan: 9 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 18 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Sundbyberg

Sista ansökan: 3 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 16 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Södertälje

Sista ansökan: 9 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 18 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Täby

Sista ansökan: 9 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 18 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Upplands Väsby

Sista ansökan: 9 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 18 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Vaxholm

Sista ansökan: 9 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 18 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Värmdö

Studiestart: 5 aug 2019
Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Österåker

Sista ansökan: 9 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 18 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019