Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Undersköterska yrkesutbildning – Avesta

Läs till undersköterska - Gymnasial vuxenutbildning (Komvux)
Tycker du om att arbeta med människor? Är du intresserad av vård, omsorg, medicin, etik och liknande frågor? Arbetar du, eller har du arbetat, inom vården och vill lära dig mer? Då ska du läsa vår yrkesutbildning till undersköterska!

Undersköterska yrkesutbildning – Avesta

Undersköterska yrkesutbildning – Avesta består av gymnasiala kurser från vård- och omsorgsprogrammet. I utbildningen ingår APL (praktik) samt obligatoriska praktiska moment. En bit in i utbildningen väljer du en fördjupning du vill specialisera dig inom. Samtliga fördjupningar ger dig formell undersköterskekompetens.

Kurslängd: ca 75 veckor
Antal poäng: 1600 poäng
Studieform: Flexibla studier
Studietakt: Heltid (100%)
APL: 3 tillfällen á 5 veckor

Ansökan och studiestarter

Förkunskaper

För att vara behörig till utbildningen ska du ha godkänt i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå samt bedömas ha förutsättningar att klara utbildningen. Vi erbjuder nivåtest för dig som inte har betyg.

Flexibla studier

Med flexibla studier har du individuellt anpassade studier (IAS). Du studerar i din egen studietakt med lärarstöd som passar dig. För vissa obligatoriska övningar träffar du lärare på skolan. Kursstarten är gemensam men kursslutet kan bli individuellt. Du kan välja mellan: Lärarledd undervisning i grupp på skolan, Egna studier samt öppen studieverkstad på skolan för extra stöd av lärare eller Egna studier med stöd och handledning av lärare i vår webbaserad lärplattform.

Ingår praktik i utbildningen?

Ja, utbildningen innehåller arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under din praktik har du en handledare på arbetsplatsen vilkens arbetstider du ska följa, vilket även kan innebära kvällar och helger. Var och när din APL blir kommer du att få veta av din lärare vid KUI i Avesta. Beroende på kurs och tillgång på APL platser kan din APL vara förlagt till annan ort än Avesta, till exempel Säter eller Falun.

APL 5 veckor ingår i följande kurser

  • Vård och omsorgsarbete 1 (grundläggande kurser)
  • Akutsjukvård (fördjupning hälso- och sjukvård)
  • Äldres hälsa och livskvalitet (fördjupning äldreomsorg)
  • Specialpedagogik 2 (fördjupning funktionsnedsättning)
  • Psykiatri 2 (fördjupning psykiatri)

Samhällskunskap och Svenska

Observera att kurserna Samhällskunskap 1a1 och Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 ingår i paketet. Dessa kurser krävs för att du ska kunna få ett diplom som undersköterska i Vård och Omsorgscollege. Har du dessa kurser sedan tidigare kommer din utbildning att bli kortare.

Välj en fördjupning

En bit in i utbildningen väljer du en fördjupning du vill specialisera dig inom. Samtliga fördjupningar ger dig undersköterskekompetens.

Hälso- och sjukvård

Denna inriktning ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården. Du arbetar på sjukhusens vårdavdelningar eller på en vårdcentral. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken avdelning du arbetar på. Du kan även arbeta som personlig assistent för brukare i behov av medicinsk omvårdnad.

Äldreomsorg

Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Du arbetar inom hemtjänsten eller på särskilda boenden för äldre där du hjälper individer att klara vardagen. Det kan handla om att bara finnas där och stödja den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Funktionsnedsättning

Du får kompetens att arbeta som undersköterska, personlig assistent eller stödassistent. Du arbetar med att ge stöd i vardagen åt människor med olika funktionsvariationer. Du kan arbeta med vuxna eller barn och ungdomar. Arbetsgivare kan vara kommuner, företag, kooperativ, stiftelser eller brukaren själv. Andra yrkestitlar kan vara boendestödjare, boendeassistent, habiliteringsassistent, arbetshandledare, omsorgsassistent eller boendeassistent.

Psykiatri

Du får kompetens att arbeta som undersköterska eller skötare inom psykiatrisk vård. Efter avslutad utbildning har du kompetens att arbeta på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsmottagning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård. Du kan också arbeta med psykiatrisk sjukvård i brukarens hem.

Validering

Har du redan yrkeserfarenhet eller tidigare utbildning inom vård och omsorg kan du validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa det du redan kan. Läs mer om validering ››

Vad kostar utbildningen?

Utbildningen är kostnadsfri. Du kan söka studiemedel från CSN. Möjligheten till detta finns från och med hösten det år du fyller 20. Du ansöker om bidrag och lån på www.csn.se

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare med både pedagogisk kompetens och yrkeserfarenhet. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ›› 

Hur ansöker jag till denna utbildning?

Du ansöker till denna utbildning via Avesta kommun senast sista ansökningsdagen. Klicka nedan för att få detaljerad information.

OBS! När du söker till undersköterskeutbildningen ska du både välja grundpaket 1200 poäng och en programfördjupning på 400 poäng.

Ansökan och studiestarter

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet
Avesta utbildningscenter
Kungsgatan 13
774 30 Avesta
021-475 20 20 (tillfälligt)
vasteras@kui.se (tillfälligt)

Varför välja att studera hos KUI?

  • Specialister inom området vård och omsorg
  • Certifierade via Vård- och omsorgscollege
  • Behöriga lärare med yrkeserfarenhet inom vården
  • Nära samarbete med yrkeslivet
  • 9 av 10 rekommenderar KUI till andra

Inspiration

Kurser

Grundläggande kurser, 1200 poäng

Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng
Svenska 1
SVESVE01
100 poäng
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100 poäng

Fördjupning Hälso-och sjukvård, 400 poäng

Medicin 2
MEDMED02
100 poäng
Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng
Palliativ vård
SJULIN0
100 poäng

Fördjupning Äldreomsorg, 400 poäng

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng

Fördjupning Funktionsnedsättning, 400 poäng

Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng
Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng

Fördjupning Psykiatri, 400 poäng

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Rättspsykiatri
PSYRÄS0
100 poäng