Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Undersköterska yrkesutbildning – Falun

Denna utbildning vänder sig till dig som vill arbeta med människor som är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Du får kompetens att arbeta som exempelvis undersköterska, skötare inom psykiatrin, boendestödjare, stödassistent, boendeassistent eller vårdare. Det finns ett stort behov av utbildad personal inom vård och omsorg.

Undersköterska yrkesutbildning – Falun

Undersköterska yrkesutbildning – Falun kan du läsa i klassrum eller på distans. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen. Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Kurslitteratur lånar du gratis under hela din studietid. Du möts av legitimerade vårdlärare med mångårig yrkeserfarenhet inom vården.

Antal poäng: 1500 poäng
Utbildningens längd: ca 60 veckor
Studieformer: Klassrum/flex, Distans
Ansökan: Läs mer om ansökan och kommande studiestarter ››

Förkunskaper

Svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Välj studieform

Klassrum/flex

Du kan läsa i klassrum i grupp på skolan i kombination med att du gör en del uppgifter hemma som du lämnar in i vår lärplattform. Du kan läsa Flex där du i större utsträckning studerar på egen hand i vår lärplattform i kombination med att du träffar lärare på schemalagda tider i skolan. Klassrumsundervisning passar dig som tycker att ett ämne är svårt, behöver hjälp att strukturera dina studier och vill ha stöd av lärare och kurskamrater. 

Distans

Du studerar på egen hand i vår i webbaserad lärplattform med stöd av lärare digitalt. Du behöver komma till skolan för obligatoriska övningar och examinationer. Distansstudier passar dig som tänkt kombinera dina studier med annan aktivitet under dagtid.

Ingår praktik i utbildningen?

I utbildningen Undersköterska yrkesutbildning – Falun ingår Praktik/Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under praktiken följer du en handledares schema, vilket kan innebära tidiga morgnar och senare eftermiddagar. Praktik är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Samhällskunskap och Svenska

Observera att kurserna Samhällskunskap 1a1 och Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 ingår i paketet. Dessa kurser krävs för att du ska kunna få ett diplom som undersköterska i Vård och Omsorgscollege. Har du dessa kurser sedan tidigare kommer din utbildning att bli kortare.

Välj en fördjupning

En bit in i utbildningen Undersköterska yrkesutbildning – Falun väljer du en fördjupning du vill specialisera dig inom. Samtliga fördjupningar ger dig kompetens att arbeta som undersköterska.

Äldreomsorg

Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Du arbetar inom hemtjänsten eller på särskilda boenden för äldre där du hjälper individer att klara vardagen. Det kan handla om att bara finnas där och stödja den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Funktionsnedsättning

Du får kompetens att arbeta som personlig assistent eller stödassistent. Du arbetar med att ge stöd i vardagen åt människor med olika funktionsvariationer. Du kan arbeta med vuxna eller barn och ungdomar. Arbetsgivare kan vara kommuner, företag, kooperativ, stiftelser eller brukaren själv. Andra yrkestitlar kan vara boendestödjare, boendeassistent, habiliteringsassistent, arbetshandledare, omsorgsassistent eller boendeassistent.

Psykiatri

Du får kompetens att arbeta som undersköterska och skötare inom psykiatrisk vård. Efter avslutad utbildning har du kompetens att arbeta på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsmottagning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård. Du kan också arbeta med psykiatrisk sjukvård i brukarens hem.

Socialt behandlingsarbete

Du får kompetens att arbeta som undersköterska eller boendestödjare. Efter avslutad utbildning har du kompetens att arbeta  med att motivera och stödja människor som har sociala problem av olika slag. Arbetsplatsen kan vara en institution men du kan också arbeta med individer med beroendeproblematik som bor hemma, på behandlingshem eller ungdomshem.

Gymnasiearbete 100 p

Gymnasiearbete för vård och omsorg 100 p ingår för alla som inte har läst det tidigare. För vidare upplysning, kontakta Vägledningscentrum i Falun.

Vad kostar utbildningen?

Utbildningen är gratis. Du får låna kurslitteratur hos oss under hela din utbildningstid. Du kan söka studiemedel från CSN, www.csn.se

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom vård och omsorg kan du validera din kompetens, kontakta  Vägledningscentrum i Falun.

Hur ansöker jag till denna utbildning?

Är du folkbokförd i Falun kommun ansöker du till våra utbildningar och kurser via kommunens webbansökan senast angiven sista ansökningsdag. Det är alltid din hemkommun som beviljar din studieplats.

Läs mer om ansökan

Varför välja att studera hos KUI?

  • Specialister inom vård och omsorg
  • Certifierade via Vård- och omsorgscollege
  • Behöriga lärare med yrkeserfarenhet inom vård och omsorg
  • Nära samarbete med yrkeslivet

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Undersköterskor inom äldreomsorg

Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete är  goda både på ett och fem års sikt. Detta beror bland annat på att antalet äldre fortsätter att öka och att det under lång tid utbildats för få undersköterskor.

Stödassistent, boendestödjare

Arbetsförmedlingen bedömer att vårdare och boendestödjare har goda möjligheter till arbete både på ett och fem års sikt. Trots att många med olika utbildningsbakgrund kan arbeta bedöms tillgången inte vara tillräcklig för att möta upp efterfrågan. Andra yrkestitlar kan vara omsorgsassistent, vårdare eller habiliteringsassistent.

Skötare inom psykiatrisk vård

Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete är goda både på ett och fem års sikt. Det finns ett stort behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden och det har under de senaste åren utbildats för få skötare.

Personlig assistent

Arbetsförmedlingen bedömer att möjligheterna till arbete är goda både på ett och fem års sikt. Fler äldre personer leder till ett ökat behov av personliga assistenter de kommande åren. Även den ökande befolkningen driver på behovet av yrkesgruppen.

*Källa: Yrkesregistret 2016, SCB
Prognosen uppdaterad: 2019-02-07

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Falun kommun.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Falun utbildningscenter
023-777 870
falun@kui.se

Kurser

Grundläggande kurser 1150-1300 poäng

Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Svenska 1
SVESVE01
100 poäng
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng

Fördjupning: Äldreomsorg, 300p

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng

Fördjupning: Funktionsnedsättning , 300p

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng

Fördjupning: Psykiatri , 300p

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng

Fördjupning: Socialt behandlingsarbete, 300p

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng