Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Undersköterska yrkesutbildning – Finspång

Vill du arbeta med att ge vård och omsorg till människor som behöver din hjälp? Satsa på en utbildning som ökar dina möjligheter att få arbete inom många olika yrken! Undersköterska yrkesutbildning Finspång ger dig kompetens att arbeta som exempelvis undersköterska, skötare inom psykiatrisk vård eller personlig assistent. Utbildningen består av gymnasiala kurser ur Vård- och omsorgsprogrammet.

Undersköterska yrkesutbildning – Finspång

Undersköterska yrkesutbildning – Finspång läser du på distans via vårt utbildningscenter i Linköping. Du studerar självständigt i vår webbaserade lärplattform men praktiska övningar och examinationer genomförs på plats i Linköping. I utbildningen ingår även  APL (praktik på en arbetsplats). Du erbjuds även att genomföra ett gymnasiearbete inom vård och omsorg.

Omfattning: 1 500 poäng
Utbildningens längd: 75 veckor
Studieform: Distans
Utbildningslokal: Tanneforsgatan 8 centralt i Linköping
Ansökan: Så här ansöker du ››

Studieform Distans

Du arbetar självständigt i vår webbaserade lärplattform. Du är också välkommen till öppen studieverkstad, där du kan få handledning av lärare. Vissa obligatoriska praktiska övningar samt kursexamination genomförs på Linköping UtbildningsCenter. I vissa kurser ingår även arbetsplatsförlagt lärande (APL) vilket genomförs på en arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

I utbildningen ingår Praktik/Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under praktiken följer du en handledares schema, vilket kan innebära tidiga morgnar och senare eftermiddagar. Praktik är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Praktiska övningar

Under utbildningen kombinerar både teori och praktiskt lärande. Vi har metodrum och redskap för praktiska övningar inom vård och omsorg som exempelvis puls- och blodtrycksmätning, enklare provtagning, förflyttningar och HLR (Hjärt-Lungräddning). Praktiskt träning gör dig väl förberedd inför ett kommande yrke som undersköterska.

Fördjupningar

En bit in i utbildningen väljer du en fördjupning du vill specialisera dig inom. Samtliga ger dig undersköterskekompetens.

Hälso- och sjukvård

Denna fördjupning ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården. Du arbetar på sjukhusens vårdavdelningar eller på en vårdcentral. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken avdelning du arbetar på. Du kan även arbeta som personlig assistent för brukare i behov av medicinsk omvårdnad.

Äldreomsorg

Denna fördjupning ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Du arbetar inom hemtjänsten eller på särskilda boenden för äldre där du hjälper individer att klara vardagen. Det kan handla om att bara finnas där och stödja den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Funktionsnedsättning

Denna fördjupning ger dig kompetens att arbeta som undersköterska, personlig assistent eller stödassistent. Du arbetar med att ge stöd i vardagen åt människor med olika funktionsvariationer. Du kan arbeta med vuxna eller barn och ungdomar. Arbetsgivare kan vara kommuner, företag, kooperativ, stiftelser eller brukaren själv. Andra yrkestitlar kan vara boendestödjare, boendeassistent, habiliteringsassistent, arbetshandledare, omsorgsassistent eller boendeassistent.

Psykiatri och socialt arbete

Denna fördjupning ger dig kompetens att arbeta som undersköterska eller skötare inom psykiatrisk vård. Som skötare kan du arbeta på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård, inom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri. Man kan också ge stöd och service i hemmiljön och då kallas man för boendestödjare. I arbetet stöttar och uppmuntrar och hjälper man personen att få ett värdigt och självständigt liv.

Betyg

Alla kurser ger ett nationellt gångbart betyg. Du erbjuds också att genomföra ett gymnasiearbete vilket krävs för en gymnasieexamen. Genomfört gymnasiearbete krävs också för ett diplom från Vård- och omsorgscollege.

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden? Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se.

Ansökan

Du ansöker till denna utbildning genom att skicka webbansökan med bilagor till kommunen. Det är alltid din kommun som avgör om du blir beviljad en plats.

Ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet
Linköping UtbildningsCenter
Tanneforsgatan 8
582 24 Linköping
013-474 20 40
linkoping@kui.se

Läs mer om Linköping UtbildningsCenter

Kurser

Nivå A - Grundläggande kurser, 500 poäng

Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng

Nivå B - Grundläggande kurser, 500 poäng

Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng

Nivå C - Inriktning Hälso- och sjukvård, 500 poäng

Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng
Medicin 2
MEDMED02
100 poäng
Räddningsmedicin
SJURÄD0
100 poäng
It i vård och omsorg
ITIITI0
100 poäng

Nivå C - Inriktning Psykiatri & Socialt arbete, 500 poäng av nedan kurser

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Människans säkerhet
MÄSMÄN0
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
It i vård och omsorg
ITIITI0
100 poäng

Nivå C - Inriktning Funktionsnedsättning, 500 poäng av nedan kurser

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng
It i vård och omsorg
ITIITI0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng

Nivå C- Inriktning Äldreomsorg, 500 poäng

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng
It i vård och omsorg
ITIITI0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng
Palliativ vård
SJULIN0
100 poäng