Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Undersköterska yrkesutbildning för tidsbegränsat anställda inom vården – Västerås

Nu öppnar sig en ny möjlighet att studera Vård- och omsorgsutbildningen till undersköterska inom kommunal vuxenutbildning i Västerås. Denna möjlighet är för dig som idag har en tidsbegränsad anställning inom vården och som är villig att studera utbildningen parallellt med arbetet (timanställning eller vikariat). Du söker via ordinarie webbansökan.

Undersköterska yrkesutbildning för tidsbegränsat anställda inom vården – Västerås

Undersköterska yrkesutbildning för tidsbegränsat anställda inom vården består av gymnasiala kurser från vård- och omsorgsprogrammet. Detta utbildningspaket riktar sig till dig som redan har en tidsbegränsad anställning inom vården och som önskar vidareutbilda dig till undersköterska. Utbildningen bedrivs inom ramen för vård och omsorgscollege och det är möjligt att kombinera deltidsarbete med studier. Välkommen med din ansökan!

Omfattning: 1500 poäng
Längd: 75 veckor
Målgrupp: Tidsbegränsat anställda inom vården
Studieform: Flexibla studier
Ansökan: Kommande studiestarter och ansökan ››

Förkunskaper

För att vara behörig att delta på en kurs ska du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska deltagaren ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Samt arbetsgivarintyg på tidsbegränsad anställning.

Studieform Flexibla studier

Med flexibla studier har du individuellt anpassade studier (IAS). Du studerar i din egen studietakt med lärarstöd som passar dig. För vissa obligatoriska övningar träffar du lärare på skolan. Kursstarten är gemensam men kursslutet kan bli individuellt.

Du kan välja mellan: Lärarledd undervisning i grupp på skolan, Egna studier samt öppen studieverkstad på skolan för extra stöd av lärare eller Egna studier med stöd och handledning av lärare i vår webbaserad lärplattform.

Inriktningar

En bit in i utbildningen väljer du en inriktning du vill specialisera dig inom. Samtliga inriktningar ger dig formell undersköterskekompetens.

Undersköterska – Hälso- och sjukvård, + 300 poäng
Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvård. Efter avslutad utbildning har du kompetens att arbeta inom akutsjukvård, på sjukhusens vårdavdelningar eller på vårdcentral.

Undersköterska – Äldreomsorg, + 300 poäng
Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorg. Efter avslutad utbildning har du kompetens att arbeta inom hemtjänst, hemsjukvård eller på särskilda boenden för äldre.

Undersköterska – Funktionsnedsättning, + 300 poäng
Du får kompetens att arbeta som undersköterska, stödassistent och personlig assistent. Efter avslutad utbildning har du kompetens att arbeta med att ge stöd i vardagen åt människor med olika funktionsnedsättningar.

Undersköterska – Psykiatri, + 300 poäng
Du får kompetens att arbeta som undersköterska och skötare inom psykiatrisk vård. Efter avslutad utbildning har du kompetens att arbeta på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsmottagning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård. Du kan också arbeta med psykiatrisk sjukvård i brukarens hem.

Undersköterska – Socialt behandlingsarbete, + 300 poäng
Du får kompetens att arbeta som undersköterska eller boendestödjare. Efter avslutad utbildning har du kompetens att arbeta  med att motivera och stödja människor som har sociala problem av olika slag. Arbetsplatsen kan vara en institution men du kan också arbeta med individer med beroendeproblematik som bor hemma, på behandlingshem eller ungdomshem.

Samhällskunskap och Svenska

Observera att kurserna Samhällskunskap 1a1 och Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 ingår i paketet. Dessa kurser krävs för att du ska kunna få ett diplom som undersköterska i Vård och Omsorgscollege. Har du dessa kurser sedan tidigare kommer din utbildning att bli kortare.

Kurslitteratur

Du får låna kurslitteratur gratis under hela din studietid.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri, däremot får du själv betala övrigt studiematerial du kan behöva under din studietid.

Studiestöd

Du kan söka studiemedel från CSN. Möjligheten till detta finns från och med hösten det år du fyller 20. Du ansöker om bidrag och lån på www.csn.se

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare med både pedagogisk kompetens och yrkeserfarenhet. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ›› 

Ansökan

Du ansöker till denna utbildning via Västerås Vuxenutbildningscentrum (VUC) senast sista ansökningsdagen. Du behöver bifoga dina betyg från grundskola och ev gymnasiala studier samt ett bevis på din pågående anställning (anställningsbevis/avtal).

Ansökan Västerås

Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet
Västerås utbildningscenter
Telefon: 021-475 20 20
E-post: vasteras@kui.se

Mer om KUI Västerås

Kurser

Grundläggande kurser

Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100 poäng
Svenska 1
SVESVE01
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Gymnasiearbete Vård och omsorg
GYARVO
100

Ansökan i Västerås

Ansökan öppnar: 26 nov 2020 Sista ansökan: 21 jan 2021 Studiestart: 12 apr 2021
Ansökan öppnar: 9 apr 2021 Sista ansökan: 3 jun 2021 Studiestart: 9 aug 2021
Ansökan öppnar: 11 jun 2021 Sista ansökan: 5 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021