Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Undersköterska yrkesutbildning – Håbo

Läs till undersköterska - Gymnasial vuxenutbildning (Komvux)
Undersköterska yrkesutbildning Håbo är en yrkesutbildning för dig som vill du arbeta med att ge vård och omsorg till människor som behöver hjälp och stöd. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som undersköterska, skötare inom psykiatrisk vård, boendestödjare eller personlig assistent. Du kan studera på distans eller i klassrum via KUI Stockholm. Det finns en stor efterfrågan på utbildad personal inom vård och omsorg.

Undersköterska yrkesutbildning Håbo

Undersköterska yrkesutbildning Håbo läser du via vårt utbildningscenter på Medborgarplatsen i Stockholm. I utbildningen ingår praktik (APL) där du får testa dina kunskaper ute i en verksamhet och lära dig ännu mer om yrket.

Omfattning: 1350-1500 poäng
Utbildningens längd: 60 veckor (1,5 år)
Studieformer: Klassrum, Distans
Utbildningslokal: KUI Medborgarplatsen 25, trapphus C, plan 8, Stockholm
Studiestarter: jan, mar, maj, aug, okt
Ansökan: Så här gör du ansökan ››

Öppet hus och sökhjälp

Upplägg

Du startar utbildningen med grundläggande kurser 950 poäng alternativt 1050 poäng beroende på om du har läst kursen Svenska 1 eller Svenska som andraspråk tidigare. En bit in i utbildningen väljer du en inriktning du vill specialisera dig inom på 400 poäng alternativt 450 poäng beroende på om du läst kursen Samhällskunskap 1a1 tidigare.

Grundläggande kurser, 40 veckor

  • Vård och omsorg, Undersköterska, A+B-nivå / Bas, 950 poäng
  • Vård och omsorg, A+B-nivå, 1050 poäng (inkl. Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1)

Fördjupning/inriktning, 20 veckor

  • Vård och omsorg, Undersköterska, C-nivå / Fördjupning inrikt. 400 poäng
  • Vård och omsorg, Undersköterska, C-nivå / Fördjupning inrikt. 450 poäng (inkl. Samhällskunskap 1a1)

Studieformer

Distans
Du studerar självständigt via vår webbaserade lärplattform där du har tillgång till allt studiematerial. All kommunikation med din lärare sker via lärplattformen. För obligatoriska praktiska övningar och examinationer behöver du komma till skolan. Denna studieform passar dig som vill kombinera dina studier med en annan aktivitet exempelvis ett arbete. Du kan studera när och där du vill men tänk på att du måste vara beredd på att avsätta tid för dina studier.

Klassrum
Du deltar i lärarledda och schemalagda lektioner på skolan 2–3 dagar i veckan där teori blandas med praktiska moment. Övrig tid studerar du på egen hand via vår webbaserade lärplattform. När du studerar i klassrum får du möjlighet att lära känna dina klasskamrater och skapa nya kontakter. Denna studieform passar dig som tycker att det är svårt att studera själv och önskar hjälp att strukturera dina studier och få stöd av lärare och klasskamrater.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

I utbildningen ingår Praktik/Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under praktiken följer du en handledares schema, vilket kan innebära tidiga morgnar och senare eftermiddagar. Praktik är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna. Tänk på att APL-platsen kräver ett utdrag från belastningsregistret som är blankt. I kurserna Psykiatri 2 och Akutsjukvård krävs dessutom ett hälsointyg.

Samhällskunskap och Svenska

Observera att kurserna Samhällskunskap 1a1 och Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 ingår i utbildningen. Har du dessa kurser sedan tidigare kommer din utbildning att bli kortare.

Praktiska övningar

Under utbildningen kombinerar både teori och praktiskt lärande. Vi har metodrum och redskap för praktiska övningar inom vård och omsorg som exempelvis puls- och blodtrycksmätning, enklare provtagning, förflyttningar och HLR (Hjärt-Lungräddning). Praktiskt träning gör dig väl förberedd inför ett kommande yrke som undersköterska.

Inriktningar

En bit in i utbildningen väljer du en inriktning du vill specialisera dig inom. Samtliga inriktningar ger dig undersköterskekompetens.

Undersköterska – Hälso- och sjukvård, 400 poäng
Denna inriktning ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården. Du arbetar på sjukhusens vårdavdelningar eller på en vårdcentral. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken avdelning du arbetar på. Du kan även arbeta som personlig assistent för brukare i behov av medicinsk omvårdnad.

Undersköterska – Äldreomsorg, 400 poäng
Denna inriktning ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Du arbetar inom hemtjänsten eller på särskilda boenden för äldre där du hjälper individer att klara vardagen. Det kan handla om att bara finnas där och stödja den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Undersköterska – Funktionsvariation, 400 poäng
Denna inriktning ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent eller stödassistent. Du arbetar med att ge stöd i vardagen åt människor med olika funktionsvariationer. Du kan arbeta med vuxna eller barn och ungdomar. Arbetsgivare kan vara kommuner, företag, kooperativ, stiftelser eller brukaren själv. Andra yrkestitlar kan vara boendestödjare, boendeassistent, habiliteringsassistent, arbetshandledare, omsorgsassistent eller boendeassistent.

Undersköterska – Psykiatri/Socialt behandlingsarbete, 400 poäng
Denna inriktning ger dig kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård. Du kan arbeta på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård, inom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri. Du kan också ge stöd och service i hemmiljön, då kallas man för boendestödjare. Du stöttar och uppmuntrar personen och hjälper hen att få ett värdigt och självständigt liv.

Slutbetyg

För att få gymnasieexamen (slutbetyg) finns möjlighet att komplettera med gymnasiearbete, en större självständig uppgift om 100 poäng.

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser ur hela vårt kursutbud för att komplettera, fördjupa eller bredda din kompetens. Se hela vårt kursutbud ››

Validering

Du som har yrkeserfarenhet eller tidigare utbildning kan validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa om det du redan kan. Läs mer om validering ››

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare med både pedagogisk kompetens och yrkeserfarenhet. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ›› 

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se.

Resväg

Resa från Bålsta till KUI Medborgarplatsen
Från Bålsta station tar du pendeltåg till Södra station på ca 40 min. Våra lokaler ligger 5 minuter från pendeltågsstationen.

Ansökan

Du ansöker till Vård och omsorg yrkesutbildning Stockholm via vuxenutbildningen i din kommun där du är folkbokförd. Klicka på knappen ”Ansökan” för mer information om hur du söker i just din kommun. Vi har avtal med 22 kommuner i Stockholms län.

Ansökan

Kontakt

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Medborgarplatsen UtbildningsCenter
Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset)
Trapphus C, plan 8
118 72 Stockholm
Telefon 08-522 506 40
E-post medborgarplatsen@kui.se

KUI utbildar på uppdrag av:

Habo_Logotyp_Primar

Inspiration

Ansökan i Håbo

Sista ansökan: 29 nov 2020 Studiestart: 4 jan 2021
Sista ansökan: 17 jan 2021 Studiestart: 15 mar 2021
Sista ansökan: 28 mar 2021 Studiestart: 24 maj 2021
Sista ansökan: 6 jun 2021 Studiestart: 2 aug 2021
Studiestart: 11 okt 2021