Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Undersköterska yrkesutbildning – Hallstahammar

Läs till undersköterska - Gymnasial vuxenutbildning (Komvux)
Vill du arbeta med att ge vård och omsorg till människor som behöver din hjälp? Undersköterska yrkesutbildning Hallstahammar ger dig kompetens att arbeta som undersköterska, skötare inom psykiatrisk vård, behandlingsassistent eller personlig assistent. Vi anpassar utbildningen efter din livssituation. Studera på distans, i klassrum eller välj en kombination. Utbildningen ger dig formell undersköterskekompetens.

Undersköterska yrkesutbildning – Hallstahammar

Undersköterska yrkesutbildning Hallstahammar läser du via vårt utbildningscenter i Västerås. Du studerar i din egen studietakt med lärarstöd som passar dig. Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) och ingår i utbildningen.

Kurspoäng: 900 poäng + 500 poäng inriktning
Längd: 50 veckor + 25 veckor inriktning
Studieformer: Individuellt anpassade studier
Utbildningslokal: KUI Västerås, Munkgatan 18 centralt i Västerås

Ansökan

Studiestarter

Start 18 jan 2021 – Ansökan öppen 17 sep – 12 nov 2020
Start 12 apr 2021 – Ansökan öppen 26 nov 2020 – 21 jan 2021
Start 9 aug 2021 – Ansökan öppen 9 apr 2021 – 3 juni 2021
Start 11 okt 2021 – Ansökan öppen 11 juni 2021 – 5 aug 2021

Upplägg

Du läser 900 poäng grundläggande kurser inom vård och omsorg och därefter fortsätter du med fördjupande kurser 500 poäng inom den inriktning du vill specialisera dig i. Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) och ingår i utbildningen.

Välj inriktning

Hälso- och sjukvård
Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården. Då kan du arbeta inom akutsjukvård, på sjukhusens vårdavdelningar eller på vårdcentral.

Äldreomsorg
Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Då kan du arbeta inom hemtjänst, hemsjukvård eller på särskilda boenden för äldre.

Funktionsnedsättning
Du får kompetens att arbeta som vårdare eller personlig assistent. Då kan du arbeta med att ge stöd i vardagen åt människor med olika funktionsnedsättningar.

Psykiatri
Du får kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård. Då kan du arbeta på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsmottagning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård. Du kan också arbeta med psykiatrisk sjukvård i brukarens hem.

Socialt behandlingsarbete
Du får kompetens att arbeta som boendestödjare. Då kan du arbeta med att motivera och stödja människor som har sociala problem av olika slag. Arbetsplatsen kan vara en institution men du kan också arbeta med individer med beroendeproblematik som bor hemma, på behandlingshem eller ungdomshem.

Studieform

Med individuellt anpassade studier (IAS) studerar du i din egen studietakt med lärarstöd som passar dig. För vissa obligatoriska övningar träffar du lärare på Västerås UtbildningsCenter. Kursstarten är gemensam men kursslutet kan bli individuellt. Du kan välja mellan:

  • Lärarledd undervisning i grupp på Västerås UtbildningsCenter, minst 5 timmar/vecka.
  • Egna studier samt öppen studieverkstad på Västerås UtbildningsCenter för extra stöd av lärare minst 10 timmar/vecka.
  • Egna studier med stöd och handledning av lärare i vår webbaserad lärplattform Fronter

APL – abetsplatsförlagt lärande

Utbildningen innehåller APL= arbetsplatsförlagt lärande. Under din APL följer du en handledares schema, vilket kan innebära tidiga morgnar och senare eftermiddagar. APL är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Gymnasiearbete 100 poäng

Om du vill satsa på att få en gymnasieexamen (slutbetyg) ingår att du gör ett gymnasiearbete i slutet av din studietid. Gymnasiearbetet är en större självständig uppgift om 100 poäng.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva under din utbildning.

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden? Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Ansökan

Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet
Västerås UtbildningsCenter
Slottsgatan 4
722 12 Västerås
Telefon: 021-475 20 20
E-post: vasteras@kui.se

Kontakta Västerås utbildningscenter

Kurser

Nivå A - grundläggande kurser, 450 poäng

Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng

Nivå B - grundläggande kurser, 450 poäng

Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng

Inriktning hälso- och sjukvård, 500 poäng

Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng
Medicin 2
MEDMED02
100 poäng
Räddningsmedicin
SJURÄD0
100 poäng
Palliativ vård
SJULIN0
100 poäng

Inriktning äldreomsorg, 500 poäng

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng

Inriktning funktionsnedsättning, 500 poäng

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng

Inriktning psykiatri, 500 poäng

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Rättspsykiatri
PSYRÄS0
100 poäng
Människans säkerhet
MÄSMÄN0
100 poäng

Nivå C -inriktning socialt behandlingsarbete, 500 poäng

Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Människans säkerhet
MÄSMÄN0
100 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Rättspsykiatri
PSYRÄS0
100 poäng

Ansökan i Hallstahammar

Ansökan öppnar: 26 nov 2020 Sista ansökan: 21 jan 2021 Studiestart: 12 apr 2021
Ansökan öppnar: 9 apr 2021 Sista ansökan: 3 jun 2021 Studiestart: 9 aug 2021
Ansökan öppnar: 11 jun 2021 Sista ansökan: 4 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021