Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Undersköterska yrkesutbildning – Köping

Undersköterska yrkesutbildning – Köping ger dig kompetens att arbeta som undersköterska, stödassistent, personlig assistent, boendestödjare eller skötare inom psykiatrisk vård. Du kan även läsa enstaka kurser för att bredda din kompetens. Du ansöker via vuxenutbildningen i Köpings kommun.

Undersköterska yrkesutbildning – Köping

Undersköterska yrkesutbildning – Köping består av gymnasiala yrkeskurser från Vård- och omsorgsprogrammet. I utbildningen ingår APL (praktik) samt obligatoriska praktiska moment. En bit in i utbildningen väljer du en fördjupning som du vill specialisera dig inom. Samtliga fördjupningar ger dig formell undersköterskekompetens. Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad men du bekostar själv din kurslitteratur. Denna utbildning läser du via vårt utbildningscenter i Västerås. Välkommen med din ansökan!

Poäng: 1500 poäng
Kurslängd: Individuell (max 1,5 år)

Studieform: Flexibel, klass, distans, lärling
Studietakt: Individuell (100%, 75%, 50% eller 25%)
Ansökan: Kommande studiestarter och hur du ansöker till denna utbildning ››

Välj en studieform som passar dig

Individuellt anpassade studier

Individuellt anpassade studier (IAS) innebär att du studerar i din egen studietakt med lärarstöd som passar dig. För vissa obligatoriska övningar träffar du lärare på plats på Västerås utbildningscenter. Kursstarten är gemensam men kursslutet kan bli individuellt.

Du kan välja mellan: 

  • Lärarledd undervisning i grupp på skolan (klass)
  • Egna studier samt öppen studieverkstad på skolan för extra stöd av lärare (flexibel)
  • Egna studier med stöd och handledning av lärare i vår webbaserad lärplattform (distans)

Lärling

Att studera som lärling passar dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Den största delen av utbildningen genomförs på en arbetsplats med stöd av en yrkesverksam handledare. Varje vecka tillbringar du 4 dagar på lärlingsplatsen och en dag med teoretisk undervisning på skolan. Du arbetar även via vår webbaserade lärplattform.

Ingår praktik i utbildningen?

I utbildningen ingår Praktik/Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under praktiken följer du en handledares schema, vilket kan innebära tidiga morgnar och senare eftermiddagar. Praktik är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Samhällskunskap och Svenska

Observera att kurserna Samhällskunskap 1a1 och Svenska 1 alt. Svenska som andraspråk 1 ingår i utbildningen. Dessa kurser krävs för att du ska kunna få ett diplom som undersköterska i Vård och Omsorgscollege. Har du dessa kurser sedan tidigare kommer din utbildning att bli kortare.

Välj en fördjupning

En bit in i utbildningen väljer du en fördjupning du vill specialisera dig inom. Samtliga fördjupningar ger dig undersköterskekompetens. Du får stöd och hjälp av oss inför ditt val av fördjupning.

Hälso- och sjukvård

Denna inriktning ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården. Du arbetar på sjukhusens vårdavdelningar eller på en vårdcentral. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken avdelning du arbetar på. Du kan även arbeta som personlig assistent för brukare i behov av medicinsk omvårdnad.

Äldreomsorg

Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Du arbetar inom hemtjänsten eller på särskilda boenden för äldre där du hjälper individer att klara vardagen. Det kan handla om att bara finnas där och stödja den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Funktionsnedsättning

Du får kompetens att arbeta som undersköterska, personlig assistent eller stödassistent. Du arbetar med att ge stöd i vardagen åt människor med olika funktionsvariationer. Du kan arbeta med vuxna eller barn och ungdomar. Arbetsgivare kan vara kommuner, företag, kooperativ, stiftelser eller brukaren själv. Andra yrkestitlar kan vara boendestödjare, boendeassistent, habiliteringsassistent, arbetshandledare, omsorgsassistent eller boendeassistent.

Psykiatri

Du får kompetens att arbeta som undersköterska eller skötare inom psykiatrisk vård. Efter avslutad utbildning har du kompetens att arbeta på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsmottagning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård. Du kan också arbeta med psykiatrisk sjukvård i brukarens hem.

Efter studierna

Efter dina studier kan du arbeta inom akutsjukvård, på sjukhusens vårdavdelningar, på vårdcentraler, inom den psykiatriska vården, inom hemtjänsten och på särskilda boenden för äldre. Du kan även arbeta med funktionshindrade och som personlig assistent.

Validering

Har du redan yrkeserfarenhet eller tidigare utbildning inom vård och omsorg kan du validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa det du redan kan. Läs mer om validering ››

Vad kostar utbildningen?

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare med både pedagogisk kompetens och yrkeserfarenhet. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ›› 

Hur ansöker jag till denna utbildning?

Du ansöker till denna utbildning via vuxenutbildningen i Köpings kommun (Kompetenscenter) senast sista ansökningsdagen. Klicka nedan för att få detaljerad information om ansökan.

Ansökan och studiestarter

Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet
Västerås utbildningscenter
Telefon: 021-475 20 20
E-post: vasteras@kui.se

Mer om KUI Västerås

Varför studera hos KUI?

  • Specialister inom vård och omsorg
  • Behöriga lärare med yrkeserfarenhet inom vård och omsorg
  • Utbildningscenter centralt i Västerås
  • Nära samarbete med yrkeslivet
  • Metodrum för praktiska övningar

Kurser

Grundläggande kurser

Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100 poäng
Svenska 1
SVESVE01
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Gymnasiearbete Vård och omsorg
GYARVO
100

Fördjupning Hälso- och sjukvård

Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng

Fördjupning Äldreomsorg

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng

Fördjupning Funktionsnedsättning

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng

Fördjupning Psykiatri

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng

Ansökan i Köping

Sista ansökan: 4 mar 2021 Studiestart: 22 mar 2021
Sista ansökan: 10 jun 2021 Studiestart: 9 aug 2021
Sista ansökan: 30 sep 2021 Studiestart: 18 okt 2021