Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Undersköterska yrkesutbildning – Linköping

Läs till undersköterska - Gymnasial vuxenutbildning (Komvux)
Vill du arbeta med människor som är i behov av omvårdnad, stöd och service inom vård och omsorg? Denna yrkesutbildning ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård, funktionsvariation eller psykiatrisk vård.

Undersköterska yrkesutbildning – Linköping

Undersköterska yrkesutbildning – Linköping består av gymnasiekurser ur Vård- och omsorgsprogrammet. I utbildningen ingår APL, praktik på en arbetsplats. Du erbjuds även att genomföra ett gymnasiearbete inom vård och omsorg. Utbildningen genomförs i individuell studietakt. Om du läser på heltid behöver du studera 40 timmar/vecka. En bit in i utbildningen väljer du en programfördjupning du vill specialisera dig inom. Samtliga fördjupningar ger din undersköterskekompetens.

Kurslitteratur finns att låna för de som är antagna via Linköpings kommun och så långt lagret räcker.

Omfattning: 1 500 poäng
Studieformer: Klassrum och Distans
Studietakt: Klassrum, Distans
APL: Tre perioder á 5 veckor
Ansökan och studiestarter: Så här ansöker du ››

Linköping infoblad Undersköterska (uppdaterad 20/11-19) ››

Välj en studieform som passar dig

Klassrum

Du har schemalagd undervisning i grupp på plats i Linköping. Praktiska övningar och examinationer genomförs också på plats. Du erbjuds också möjlighet att delta i öppen handledning med lärare.

Distans

Du studerar på egen hand i vår webbaserade lärplattform. Obligatoriska praktiska övningar och examinationer genomförs på plats i Linköping. Du erbjuds också möjlighet att delta på lektioner och öppen handledning med lärare på plats i Linköping.

Heltid = 40 timmar/vecka

Fördjupningar

En bit in i utbildningen väljer du en fördjupning som du vill specialisera dig inom. Samtliga fördjupningar ger dig kompetens att arbeta som undersköterska.

Fördjupning Hälso- och sjukvård

Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården. Du arbetar på sjukhusens vårdavdelningar eller på en vårdcentral. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken avdelning du arbetar på. Du kan även arbeta som personlig assistent för brukare i behov av medicinsk omvårdnad.

Äldreomsorg

Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Du arbetar inom hemtjänsten eller på särskilda boenden för äldre där du hjälper individer att klara vardagen. Det kan handla om att bara finnas där och stödja den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Funktionsnedsättning

Du får kompetens att arbeta som undersköterska samt personlig assistent eller stödassistent. Du arbetar med att ge stöd i vardagen åt människor med olika funktionsvariationer. Du kan arbeta med vuxna eller barn och ungdomar. Arbetsgivare kan vara kommuner, företag, kooperativ, stiftelser eller brukaren själv. Andra yrkestitlar kan vara boendestödjare, boendeassistent, habiliteringsassistent, arbetshandledare, omsorgsassistent eller boendeassistent.

Psykiatri

Du får kompetens att arbeta som undersköterska eller skötare inom psykiatrisk vård och då kan du arbeta på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård, inom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri. Man kan också ge stöd och service i hemmiljön och då kallas man för boendestödjare. I arbetet stöttar och uppmuntrar och hjälper man personen att få ett värdigt och självständigt liv.

Ingår praktik i utbildningen?

I utbildningen ingår Praktik/Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under praktiken följer du en handledares schema, vilket kan innebära tidiga morgnar och senare eftermiddagar. Praktik är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Praktiska övningar

Under utbildningen kombinerar både teori och praktiskt lärande. Vi har metodrum och redskap för praktiska övningar inom vård och omsorg som exempelvis puls- och blodtrycksmätning, enklare provtagning, förflyttningar och HLR (Hjärt-Lungräddning). Praktiskt träning gör dig väl förberedd inför ett kommande yrke som undersköterska.

Betyg

Alla kurser ger ett nationellt gångbart betyg. Du erbjuds också att genomföra ett gymnasiearbete vilket krävs för en gymnasieexamen. Genomfört gymnasiearbete krävs också för ett diplom från Vård- och omsorgscollege.

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden? Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Läsa enstaka kurser

Du kan också läsa enstaka kurser ur hela vårt kursutbud för att fördjupa, bredda eller komplettera din kompetens. Kontakta oss vid intresse.

Exempel på kurser

  • It i vård och omsorg, 100 poäng
  • Räddningsmedicin, 100 poäng
  • Barn- och ungdomssjukvård, 200 poäng

Se hela vårt kursutbud ››

Vad kostar utbildningen?

Utbildningen är kostnadsfri och du kan söka studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se. Kurslitteratur lånar du gratis och dessutom har du gratis tillgång till inläst kurslitteratur via vår lärplattform under hela din studietid.

Hur ansöker jag till utbildningen?

Är du folkbokförd i Linköpings kommun ansöker du via kommunens webbansökan senast sista ansökningsdag.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet
Linköping UtbildningsCenter
Tanneforsgatan 8
582 24 Linköping
013-474 20 40
linkoping@kui.se

Läs mer om Linköping UtbildningsCenter

Varför välja att studera hos KUI?

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation.

  • Specialister inom vård och omsorg
  • Certifierat via Vård- och omsorgscollege
  • Behöriga lärare med yrkeserfarenhet inom vård och omsorg
  • Utbildningscenter centralt i Linköping
  • Nära samarbete med yrkeslivet
  • Metodrum för praktiska övningar

Inspiration

Kurser

Grundläggande kurser, 1200 poäng

Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Svenska 1
SVESVE01
100 poäng
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng

Fördjupning Hälso- och sjukvård, 300 poäng

Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng
Medicin 2
MEDMED02
100 poäng

Fördjupning Äldreomsorg, 300 poäng

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng

Fördjupning Funktionsvariation, 300 poäng

Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng
Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng

Fördjupning Psykiatri, 300 poäng

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng

Ansökan i Linköping

Ansökan öppnar: 11 jan 2021 Sista ansökan: 21 jan 2021 Studiestart: 22 mar 2021
Ansökan öppnar: 15 mar 2021 Sista ansökan: 18 apr 2021 Studiestart: 31 maj 2021
Ansökan öppnar: 10 maj 2021 Sista ansökan: 5 jun 2021 Studiestart: 9 aug 2021
Ansökan öppnar: 23 aug 2021 Sista ansökan: 12 sep 2021 Studiestart: 18 okt 2021