Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Undersköterska yrkesutbildning – Östersund

Denna distansutbildning ger dig kompetens att arbeta som undersköterska och många fler yrken inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård, funktionsvariation eller psykiatrisk vård. Välkommen med din ansökan!

Undersköterska yrkesutbildning – Östersund

Undersköterska yrkesutbildning – Östersund består av gymnasiekurser ur Vård- och omsorgsprogrammet. Du läser på distans under 70 veckor. I utbildningen ingår praktik (APL) där du får omsätta dina kunskaper ute i en verksamhet och lära dig mer om vad yrket innebär.

Omfattning: 1500 poäng
Utbildningens längd: ca 70 veckor
Studieformer: Distans

Ansökan

Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande samt goda kunskaper i svenska, lägst motsvarande Svenska eller Svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som undersköterska, skötare, boendestödjare, personlig assistent eller för dig som redan arbetar inom yrkesområdet.

Studieform distans

Distansstudier innebär att du studerar självständigt via vår webbaserade lärplattform, där du har tillgång till allt studiematerial, kommunicerar med dina lärare och lämnar in dina studieuppgifter. Praktiska övningar genomförs på plats i Östersund. Distansstudier passar dig som vill kombinera dina studier med ett arbete. Du kan studera när och där du vill men tänk på att du måste vara beredd på att avsätta tid för dina studier

Ingår praktik i utbildningen?

I utbildningen ingår Praktik/Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under praktiken följer du en handledares schema vilket kan innebära tidiga morgnar och senare eftermiddagar. Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Yrken du kan arbeta med efter avslutad utbildning

Hälso- och sjukvård

Att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården innebär att du arbetar på sjukhusens vårdavdelningar eller på en vårdcentral. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken avdelning du arbetar på. Du kan även arbeta som personlig assistent för brukare i behov av medicinsk omvårdnad.

Arbetsmarknad: Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor på vårdavdelning och mottagning har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som mycket goda på ett års sikt och goda på fem års sikt för undersköterskor på vårdavdelning och mottagning.

Äldreomsorg och hemtjänst

Att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen innebär att du arbetar inom hemtjänsten eller på särskilda boenden för äldre där du hjälper individer att klara vardagen. Det kan handla om att bara finnas där och stödja den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Arbetsmarknad: Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. Bristen har varit stor under en längre tid. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som mycket goda både på ett och fem års sikt för undersköterskor inom hemtjänst och äldreboenden.

Funktionsnedsättning – funktionshinderområdet

Att arbeta som personlig assistent eller stödassistent innebär att du arbetar med att ge stöd i vardagen åt människor med olika funktionsvariationer. Du kan arbeta med vuxna eller barn och ungdomar. Arbetsgivare kan vara kommuner, företag, kooperativ, stiftelser eller brukaren själv. Andra yrkestitlar kan vara boendestödjare, boendeassistent, habiliteringsassistent, arbetshandledare, omsorgsassistent eller boendeassistent.

Arbetsmarknad: Arbetsförmedlingen bedömer att personliga assistenter har goda möjligheter till arbete under det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som goda på både ett och fem års sikt för personliga assistenter. Arbetsförmedlingen bedömer även att vårdare och boendestödjare har goda möjligheter till arbete under det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som goda på ett års sikt och på fem års sikt väntas en arbetsmarknad i balans för vårdare och boendestödjare.

Psykiatri

Att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård innebär att du arbetar på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård, inom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri. Om du ger stöd och service i hemmiljön kallas du för boendestödjare. I arbetet stöttar och uppmuntrar och hjälper man personen att få ett värdigt och självständigt liv.

Arbetsmarknad: Arbetsförmedlingen bedömer att skötare har goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete fortsatt bli goda.

Gymnasieexamen

För att uppnå en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med ytterligare kurser och ett gymnasiearbete.

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom vård och omsorg kan du ev. validera din kompetens. Vi bedömer och kartlägger vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och arbetar fram en valideringsplan.

Vad kostar utbildningen?

Utbildningen är kostnadsfri och du kan söka studiemedel från CSN. Läs mer på csn.se

Ansökan

Är du folkbokförd i Östersunds kommun ansöker du via kommunens webbansökan senast angiven sista ansökningsdag. Läs mer om hur du ansöker ››

Kontakt

KompetensUtvecklingsInstitutet
018-474 88 80
ostersund@kui.se

Kurser

Yrkespaket fram till 30 juni 2020

Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng

Fördjupning Hälso- och sjukvård, 600 poäng

Medicin 2
MEDMED02
100 poäng
Palliativ vård
SJULIN0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng
Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng

Fördjupning Äldreomsorg, 600 poäng

Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng
Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng

Fördjupning Funktionsnedsättning, 600 poäng

Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng

Fördjupning Psykiatri, 600 poäng

Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Rättspsykiatri
PSYRÄS0
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng

Nationellt yrkespaket från 1 juli 2021

Anatomi och fysiologi 1
ANOANA01
50 poäng
Anatomi och fysiologi 2
ANOANA02
50 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
FUTFUN01
100 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2
FUTFUN02
100 poäng
Gerontologi och geriatrik
GERGER0
100 poäng
Hälso- och sjukvård 1
HAOHAL01
100 poäng
Hälso- och sjukvård 2
HAOHAL02
100 poäng
Omvårdnad 1
OMVOMV01
100 poäng
Omvårdnad 2
OMVOMV02
100 poäng
Psykiatri 1 - från 1 juli 2021
PSYPSY01
100 poäng
Psykiatri 2 - från 1 juli 2021
PSYPSY02
100 poäng
Psykologi 1 - från 1 juli 2021
PSKPSY01
50 poäng
Social omsorg 1
SOASOC01
100 poäng
Social omsorg 2
SOASOC02
100 poäng
Vård- och omsorg specialisering - från 1 juli 2021
VADVAD00S
100 poäng
Svenska 1
SVESVE01
100 poäng
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng

Du väljer en av dessa kurser

Svenska 1
SVESVE01
100 poäng
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100 poäng