Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Undersköterska yrkesutbildning – Östhammar

En yrkesutbildning för dig som vill arbeta med människor som är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska, personlig assistent, boendestödjare, stödassistent eller skötare inom psykiatrisk verksamhet. Det finns ett stort behov av utbildad personal inom vård och omsorg.

Undersköterska yrkesutbildning – Östhammar

Undersköterska yrkesutbildning – Östhammar läser du på distans eller flexibelt utifrån dina behov. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen. Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Du möts av legitimerade vårdlärare med mångårig yrkeserfarenhet inom vården.

Omfattning: 1500 poäng
Utbildningens längd: ca 60 veckor
Studieformer: Distans eller Flex
Förkunskaper: Svenska/Svenska som andraspråk – grundskolenivå
Ansökan: Läs mer om ansökan ››

Östhammar infoblad Undersköterska ››

Studieformer

Distans

Du studerar via vår webbaserade lärplattform med handledning av lärare på distans. Obligatoriska praktiska metodövningar och examinationer sker på plats på vårt utbildningscenter i Uppsala.

Flex

Du studerar via vår lärplattform och har möjlighet till lärarledda studieträffar (föreläsning, seminarier, handledning praktiska övningar, examinationer) på vårt utbildningscenter i Uppsala. Mellan varje tillfälle arbetar du via lärplattformen.

Klassrum

Om du önskar läsa i klassrum kan du tala med kommunens yrkes- och studievägledare.

Fördjupningar

Du väljer en fördjupning du vill specialisera dig inom. Samtliga ger kompetens att arbeta som undersköterska.

Fördjupning Hälso- och sjukvård

vard-omsorg-komvux-akutsjukvard_616x230px

Hälso- och sjukvård

Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården inom exempelvis akutsjukvård, sjukhusens vårdavdelningar eller på vårdcentraler. Du kan också arbeta som personlig assistent för brukare i behov av medicinsk omvårdnad.

aldreomsorg-underskoterska-glad-panna-mot-panna_iStock_000006728966Medium

Äldreomsorg

Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom hemtjänsten eller på särskilda boenden för äldre där du ger den äldre stöd för att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Funktionsnedsättning

utbildning-funktionsnedsattning-personlig-assistent-kui

Du får kompetens att arbeta som personlig assistent eller stödassistent. Du arbetar med att ge stöd i vardagen åt människor med olika funktionsvariationer. Arbetsgivare kan vara kommuner, företag, kooperativ, stiftelser eller brukaren själv.

Psykiatri

psykiatriska-diagnoser-foretagsutbildning

Du får kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård på exempelvis en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning, sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård, inom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri.

ungdom-bakom staket_Large

Socialt behandlingsarbete

Du får kompetens att arbeta som behandlingsassistent/boendestödjare med människor som har sociala problem på en institution eller med ungdomar eller vuxna med beroendeproblematik som bor hemma hemma, på ett behandlingshem eller ungdomshem.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

APL ingår i utbildningen. Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. Praktiken är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och ökar dina chanser till arbete.

Samhällskunskap och Svenska

Samhällskunskap 1a1 och Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 ingår. Dessa kurser krävs för att du ska kunna få ett diplom som undersköterska i Vård och Omsorgscollege. Har du dessa kurser sedan tidigare kommer din utbildning att bli kortare.

Validering

Om du har en påbörjad utbildning från gymnasiet eller om du på annat sätt har erfarenhet inom området, kontakta KUI Uppsala. Läs mer om validering ››

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri och du kan söka studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Så här ansöker du

Är du folkbokförd i Östhammars kommun ansöker du via kommunens ansökan. Kontinuerlig antagning varje vecka.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet
Uppsala utbildningscenter
S:t Olofsgatan 9, 2 tr
753 21 Uppsala
018-474 88 80
uppsala@kui.se

Läs mer om Uppsala utbildningscenter

Kurser

Vård och omsorg - Grundläggande kurser

Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng

Kurser som ingår om du inte läst dem tidigare

Svenska 1
SVESVE01
100 poäng
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng

Undersköterska fördjupning Hälso- och sjukvård, 300 poäng

Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng
Medicin 2
MEDMED02
100 poäng

Undersköterska fördjupning Äldreomsorg, 300 poäng

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng

Undersköterska fördjupning Funktionsnedsättning, 300 poäng

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng

Undersköterska fördjupning Psykiatri, 300 poäng

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng

Undersköterska fördjupning Socialt behandlingsarbete, 300 poäng

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng