Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Undersköterska yrkesutbildning – Stockholm

Läs till undersköterska - Gymnasial vuxenutbildning (Komvux)
En yrkesutbildning för dig som vill arbeta med människor som är i behov av vård, omsorg, stöd eller service! Det finns ett stort behov av utbildad personal inom vård och omsorg och denna utbildning ger dig stora möjligheter till jobb. Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska och många fler yrken inom vård och omsorg. Vi är certifierade via Vård- och omsorgscollege vilket innebär att utbildningen är certifierad och kvalitetssäkrad.

Undersköterska yrkesutbildning – Stockholm | Vård- och omsorgsutbildning

Undersköterska yrkesutbildning – Stockholm läser du i klassrum, på distans eller som lärling på en arbetsplats. I utbildningen ingår praktik (APL) där du får omsätta dina kunskaper ute i en verksamhet och lära dig mer om vad yrket innebär. På KUI finns APL-samordnare som hjälper dig att hitta en praktikplats. Vi har utbildningscenter centralt i Stockholm – på Fridhemsplan och på Medborgarplatsen. Här arbetare engagerade och behöriga lärare med lång yrkeserfarenhet inom vård och omsorg.

Omfattning: 1500 poäng
Utbildningens längd: 40+20 veckor (1,5 år)
Studieformer: Distans, klassrum, lärling
Studiestarter yrkesutbildning 2021: 4 jan, 15 mars, 24 maj, 2 aug, 11 okt
Studiestarter lärlingsutbildning 2021: 4 jan, 2 aug

Så ansöker du

 

Utbildningen erbjuds på uppdrag av följande kommuner: Botkyrka, Danderyd, Huddinge, Håbo, Järfälla, Nacka, Norrtälje, Salem, Sigtuna, Stockholm, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker.

Förkunskaper

För att kunna läsa en yrkesutbildning hos oss så behöver du vara klar med SFI samt Svenska som andraspråk grundläggande (delkurs 1-4). Om du inte läst alla kurser som krävs så kan du göra ett språktest i svenska hos din kommun för att se vilken nivå du ligger på. Om det språktestet visar att du har vad som motsvarar grundläggande svenska som andraspråk så kan du söka till oss även om du inte läst kurserna. För att göra en språktest kan du vända dig till vuxenutbildningen i din hemkommun. Här hittar du kontaktuppgifter till de kommuner vi har avtal med ››

Upplägg

Utbildningen består av 1500 poäng gymnasiala kurser från vård- och omsorgsprogrammet. Du läser en grundläggande del (nivå a+b 1100 poäng) och därefter väljer du en fördjupning (nivå c 400 poäng) som du vill specialisera dig inom. Samtliga fördjupningar ger dig formell kompetens att arbeta som undersköterska. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som undersköterska, personlig assistent, stödassistent, boendestödjare eller skötare inom psykiatrisk vård.

  • Grundläggande kurser, 40 veckor (2 st APL-perioder)
  • Fördjupningskurser, 20 veckor (1 st APL-period)

Välj en studieform som passar dig

Distans – studiestarter jan, mar, maj, aug, okt

Om du studerar på distans studerar du självständigt via vår webbaserade lärplattform där du har tillgång till allt studiematerial. All kommunikation med din lärare sker via lärplattformen. Obligatoriska praktiska övningar och examinationer genomförs på plats i skolan. Denna studieform passar dig som vill kombinera dina studier med en annan aktivitet exempelvis ett arbete. Du kan studera när och där du vill men tänk på att du måste vara beredd på att avsätta tid för dina studier.

Klassrum – studiestarter jan, mar, maj, aug, okt

Om du studerar i klassrum deltar du på lärarledda och schemalagda lektioner på skolan 2–3 dagar i veckan där teori blandas med praktiska moment. Övrig tid studerar du på egen hand via vår webbaserade lärplattform. När du studerar i klassrum får du möjlighet att lära känna dina klasskamrater och skapa nya kontakter. Denna studieform passar dig som tycker att det är svårt att studera själv och önskar hjälp att strukturera dina studier och få stöd av lärare och klasskamrater.

Lärling – studiestarter jan, aug

Om du studerar som lärling är du 4 dagar i veckan på en lärlingsplats och 1 dag i veckan på skolan för lärarledda lektioner med lärare. På din lärlingsplats har du en yrkesverksam handledare som stöttar dig och ser till att du får lära dig på ett pedagogiskt och yrkesmässigt sätt. Denna studieform passar dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta viktiga kontakter vilket ger dig goda chanser till jobb. Läs mer om Undersköterska lärlingsutbildning ››

Ingår det praktik i utbildningen?

I utbildningen ingår Arbetsplatsförlagt lärande (APL) det som vi till vardags kallar för praktik. Under din APL-period är du på en arbetsplats där du följer din handledares schema, vilket kan innebära tidiga morgnar och senare eftermiddagar. Praktik är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna. Tänk på att APL-platsen kräver ett utdrag från belastningsregistret som är blankt. I kurserna Psykiatri 2 och Akutsjukvård krävs dessutom ett hälsointyg.

Välj en fördjupning

En bit in i utbildningen väljer du en fördjupning du vill specialisera dig inom. Samtliga fördjupningar ger dig kompetens att arbeta som undersköterska. Störst efterfrågan på utbildad personal inom äldreomsorg och funktionshinderområdet.

Hälso- och sjukvård

Denna fördjupning ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården. Du arbetar på sjukhusens vårdavdelningar eller på en vårdcentral. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken avdelning du arbetar på. Du kan även arbeta som personlig assistent för brukare i behov av medicinsk omvårdnad.

Äldreomsorg och hemtjänst

Denna fördjupning ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Du arbetar inom hemtjänsten eller på särskilda boenden för äldre där du hjälper individer att klara vardagen. Det kan handla om att bara finnas där och stödja den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Funktionsnedsättning – funktionshinderområdet

Denna fördjupning ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent eller stödassistent. Du arbetar med att ge stöd i vardagen åt människor med olika funktionsvariationer. Du kan arbeta med vuxna eller barn och ungdomar. Arbetsgivare kan vara kommuner, företag, kooperativ, stiftelser eller brukaren själv. Andra yrkestitlar kan vara boendestödjare, boendeassistent, habiliteringsassistent, arbetshandledare, omsorgsassistent eller boendeassistent.

Psykiatri

Denna fördjupning ger dig kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård och då kan du arbeta på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård, inom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri. Man kan också ge stöd och service i hemmiljön och då kallas man för boendestödjare. I arbetet stöttar och uppmuntrar och hjälper man personen att få ett värdigt och självständigt liv.

Samhällskunskap och Svenska

Kurserna Samhällskunskap 1a1 och Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 ingår i utbildningen. Har du dessa kurser sedan tidigare kommer din utbildning att bli kortare.

Praktiska övningar

Under utbildningen får du kombinera både teori och praktiskt lärande. På skolan har vi metodrum och redskap för praktisk träning inom vård och omsorg. Det kan exempelvis vara puls- och blodtrycksmätning, enklare provtagning, förflyttningar och HLR (Hjärt-Lungräddning). Att öva praktiskt gör dig förberedd inför ditt kommande yrkesliv.

Slutbetyg

För att få gymnasieexamen finns möjlighet att komplettera med gymnasiearbete, en större självständig uppgift om 100 poäng.

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser ur hela vårt kursutbud för att komplettera, fördjupa eller bredda din kompetens. Studiestarter jan, feb, mar, apr, maj, aug, sep, okt, nov. Se vårt kursutbud här ››

Validering

Du som har yrkeserfarenhet eller tidigare utbildning kan validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa om det du redan kan. Läs mer om validering ››

Vad kostar utbildningen?

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se.

Hur ansöker jag?

Du ansöker till vår utbildning via vuxenutbildningen i din kommun där du är folkbokförd. Klicka på knappen ”Ansökan” för mer information om hur du söker i just din kommun. Vi har avtal med de flesta kommuner i Stockholms län.

Ansökan

Kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. Telefontider måndag-fredag kl. 08.00-16.30 (lunchstängt kl. 12.00-13.00).

KompetensUtvecklingsInstitutet Kungsholmen

Fridhemsplan utbildningscenter
Drottningholmsvägen 39 A
112 42 Stockholm
Telefon 08-522 506 50
E-post stockholm@kui.se

Mer om KUI Fridhemsplan

KompetensUtvecklingsInstitutet Södermalm

Medborgarplatsen utbildningscenter
Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset), Trapphus C, plan 8
118 72 Stockholm
Telefon 08-522 506 40
E-post medborgarplatsen@kui.se

Mer om KUI Medborgarplatsen

Följ KUI på Facebook ››

Vi är ett certifierat Vård- och omsorgscollege i Stockholms stad (Stockholmsregionen).


Varför välja KUI?

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar engagerade och behöriga lärare med både pedagogisk kompetens och yrkeserfarenhet. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ›› 

  • Certifierade via Vård- och omsorgscollege
  • Skolor centralt i Stockholm – Medborgarplatsen och Fridhemsplan
  • Engagerade och behöriga lärare med gedigen yrkeserfarenhet inom vård och omsorg
  • Metodrum för praktiska övningar
  • Nära samarbete med yrkeslivet
  • Du kan kombinera arbete med studier
  • Validering för dig som har yrkeskompetens
  • 9 av 10 elever rekommenderar KUI till andra

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende

Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. Bristen har varit stor under en längre tid. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som mycket goda både på ett och fem års sikt för undersköterskor inom hemtjänst och äldreboenden.

Undersköterskor på vårdavdelning och mottagning

Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor på vårdavdelning och mottagning har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som mycket goda på ett års sikt och goda på fem års sikt för undersköterskor på vårdavdelning och mottagning.

Vårdare och boendestödjare

Arbetsförmedlingen bedömer att vårdare och boendestödjare har goda möjligheter till arbete under det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som goda på ett års sikt och på fem års sikt väntas en arbetsmarknad i balans för vårdare och boendestödjare.

Skötare inom psykiatrisk vård

Arbetsförmedlingen bedömer att skötare har goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete fortsatt bli goda.

Personlig assistent

Arbetsförmedlingen bedömer att personliga assistenter har goda möjligheter till arbete under det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som goda på både ett och fem års sikt för personliga assistenter.

*Källa: Yrkesregistret 2017, SCB
Prognosen uppdaterad: 2019-07-02


Inspiration

Kurser

Vård och omsorg - grundläggande kurser 950 poäng

Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng

För dig som inte har betyg sedan tidigare, 100 poäng

Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100 poäng
Svenska 1
SVESVE01
100 poäng

Fördjupning Hälso- och sjukvård, 400 poäng

Medicin 2
MEDMED02
100 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng

Fördjupning Äldreomsorg, 400 poäng

Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng

Fördjupning Funktionshinderområdet, 400 poäng

Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng

Fördjupning Psykiatri, 400 poäng

Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng

För dig som inte har betyg sedan tidigare, 50 poäng

Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng

Ansökan i Botkyrka

Ansökan öppnar: 21 sep 2020 Sista ansökan: 28 mar 2021 Studiestart: 24 maj 2021
Sista ansökan: 6 jun 2021 Studiestart: 2 aug 2021
Sista ansökan: 15 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021

Ansökan i Danderyd

Ansökan öppnar: 5 okt 2020 Sista ansökan: 28 mar 2021 Studiestart: 24 maj 2021
Sista ansökan: 6 jun 2021 Studiestart: 2 aug 2021
Sista ansökan: 15 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021

Ansökan i Huddinge

Sista ansökan: 28 mar 2021 Studiestart: 24 maj 2021
Sista ansökan: 6 jun 2021 Studiestart: 2 aug 2021
Sista ansökan: 15 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021

Ansökan i Håbo

Sista ansökan: 28 mar 2021 Studiestart: 24 maj 2021
Sista ansökan: 6 jun 2021 Studiestart: 2 aug 2021
Sista ansökan: 15 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021

Ansökan i Järfälla

Ansökan öppnar: 28 sep 2020 Sista ansökan: 28 mar 2021 Studiestart: 24 maj 2021
Sista ansökan: 6 jun 2021 Studiestart: 2 aug 2021
Sista ansökan: 15 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021

Ansökan i Nacka

Studiestart: 15 mar 2021
Studiestart: 24 maj 2021
Studiestart: 2 aug 2021
Studiestart: 11 okt 2021

Ansökan i Norrtälje

Ansökan öppnar: 19 okt 2020 Sista ansökan: 28 mar 2021 Studiestart: 24 maj 2021
Sista ansökan: 6 jun 2021 Studiestart: 2 aug 2021
Sista ansökan: 15 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021

Ansökan i Salem

Ansökan öppnar: 1 feb 2021 Sista ansökan: 28 mar 2021 Studiestart: 24 maj 2021
Sista ansökan: 6 jun 2021 Studiestart: 2 aug 2021
Sista ansökan: 15 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021

Ansökan i Sigtuna

Ansökan öppnar: 5 okt 2020 Sista ansökan: 28 mar 2021 Studiestart: 24 maj 2021
Sista ansökan: 6 jun 2021 Studiestart: 2 aug 2021
Sista ansökan: 15 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021

Ansökan i Stockholm

Ansökan öppnar: 14 okt 2020 Sista ansökan: 28 mar 2021 Studiestart: 24 maj 2021
Sista ansökan: 6 jun 2021 Studiestart: 2 aug 2021
Sista ansökan: 15 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021

Ansökan i Sollentuna

Ansökan öppnar: 5 okt 2020 Sista ansökan: 28 mar 2021 Studiestart: 24 maj 2021
Sista ansökan: 6 jun 2021 Studiestart: 2 aug 2021
Sista ansökan: 15 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021

Ansökan i Solna

Ansökan öppnar: 5 okt 2020 Sista ansökan: 28 mar 2021 Studiestart: 24 maj 2021
Sista ansökan: 6 jun 2021 Studiestart: 2 aug 2021
Sista ansökan: 15 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021

Ansökan i Sundbyberg

Sista ansökan: 28 mar 2021 Studiestart: 24 maj 2021
Sista ansökan: 6 jun 2021 Studiestart: 2 aug 2021
Sista ansökan: 15 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021

Ansökan i Täby

Ansökan öppnar: 5 okt 2020 Sista ansökan: 28 mar 2021 Studiestart: 24 maj 2021
Sista ansökan: 6 jun 2021 Studiestart: 2 aug 2021
Sista ansökan: 15 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021

Ansökan i Upplands Väsby

Ansökan öppnar: 5 okt 2020 Sista ansökan: 28 mar 2021 Studiestart: 24 maj 2021
Sista ansökan: 6 jun 2021 Studiestart: 2 aug 2021
Sista ansökan: 15 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021

Ansökan i Upplands-Bro

Sista ansökan: 28 mar 2021 Studiestart: 24 maj 2021
Sista ansökan: 6 jun 2021 Studiestart: 2 aug 2021
Sista ansökan: 15 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021

Ansökan i Vallentuna

Ansökan öppnar: 5 okt 2020 Sista ansökan: 28 mar 2021 Studiestart: 24 maj 2021
Sista ansökan: 6 jun 2021 Studiestart: 2 aug 2021
Sista ansökan: 15 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021

Ansökan i Vaxholm

Ansökan öppnar: 5 okt 2020 Sista ansökan: 28 mar 2021 Studiestart: 24 maj 2021
Sista ansökan: 6 jun 2021 Studiestart: 2 aug 2021
Sista ansökan: 15 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021

Ansökan i Värmdö

Studiestart: 15 mar 2021
Studiestart: 24 maj 2021
Studiestart: 2 aug 2021
Studiestart: 11 okt 2021

Ansökan i Österåker

Ansökan öppnar: 5 okt 2020 Sista ansökan: 28 mar 2021 Studiestart: 24 maj 2021
Sista ansökan: 6 jun 2021 Studiestart: 2 aug 2021
Sista ansökan: 15 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021