Vård- och omsorgsutbildningen, Hallstahammar

Läs till undersköterska - Gymnasial vuxenutbildning (Komvux)
Vill du arbeta med att ge vård och omsorg till människor som behöver din hjälp? Vård- och omsorgsutbildningen i Hallstahammar ger dig kompetens att arbeta som undersköterska, skötare inom psykiatrisk vård, behandlingsassistent eller personlig assistent. Vi anpassar utbildningen efter din livssituation. Studera på distans, i klassrum eller välj en kombination. Utbildningen ger dig formell undersköterskekompetens.

Fakta

Kurspoäng: 1400 poäng
Längd: Individuell
Studieformer: Individuellt anpassade studier
Utbildningslokal: KUI Västerås, Munkgatan 18 centralt i Västerås
Kommande studiestarter och ansökan ››

Omfattning

Hela utbildningen består av 1400 poäng som motsvarar 3 terminers heltidsstudier. Nivå 1 och 2 består av gemensamma kurser som alla läser. Till nivå C väljer du en inriktning som du vill specialisera dig inom. Samtliga inriktningar leder till en formell undersköterskekompetens.

Nivå 1 Gemensamma kurser, 450p
Nivå 2 Gemensamma kurser, 450p
Nivå 3 Inriktning, 500p

Våra inriktningar

Hälso- och sjukvård
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården. Du kan bland annat arbeta inom akutsjukvården, på sjukhusens vårdavdelningar, eller på vårdcentraler.

Äldreomsorg
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Du kan bland annat arbeta inom hemtjänst, hemsjukvård eller på särskilda boenden för äldre.

Psykiatri
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård exempelvis på en psykiatrisk vårdavdelning, en öppenvårdsmottagning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård. Du kan också arbeta i brukarens hem.

Funktionsnedsättning
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent. Ett jobb där du ger stöd i vardagen åt människor med funktionsnedsättning till exempel rörelsehinder eller en intellektuell funktionsnedsättning.

Socialt behandlingsarbete
Inriktningenger dig kompetens att arbeta som behandlingsassistent. Du arbetar med människor som har sociala problem av olika slag. Arbetsplatsen kan vara en institution, men du kan också arbeta med ungdomar och missbrukare som bor hemma eller i ett kollektiv, exempelvis ett behandlingshem eller ungdomshem.

Individuellt anpassade studier

Individuellt anpassade studier (IAS)
Med individuellt anpassade studier (IAS) studerar du i din egen studietakt med lärarstöd som passar dig. För vissa obligatoriska övningar träffar du lärare på Västerås UtbildningsCenter. Kursstarten är gemensam men kursslutet kan bli individuellt. Du kan välja mellan:

  • Lärarledd undervisning i grupp på Västerås UtbildningsCenter, minst 5 timmar/vecka.
  • Egna studier samt öppen studieverkstad på Västerås UtbildningsCenter för extra stöd av lärare minst 10 timmar/vecka.
  • Egna studier med stöd och handledning av lärare i vår webbaserad lärplattform Fronter

APL – abetsplatsförlagt lärande

Under nivå 1 och 3 ingår ca 5 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. I några kurser kan det istället ingå fältstudier.

Gymnasiearbete 100 poäng

Om du vill satsa på att få en gymnasieexamen (slutbetyg) ingår att du gör ett gymnasiearbete i slutet av din studietid. Gymnasiearbetet är en större självständig uppgift om 100 poäng.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva under din utbildning.

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden? Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Ansökan Kontakta oss

Kurser

Nivå 1, Gemensamma grundkurser

Aktivitetsledarskap
PEDAKI00S
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng

Nivå 2, Gemensamma fördjupningskurser

Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng

Nivå 3, inriktning hälso- och sjukvård

Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng
Medicin 2
MEDMED02
100 poäng
Räddningsmedicin
SJURÄD0
100 poäng
Palliativ vård
SJULIN0
100 poäng

Nivå 3, inriktning äldreomsorg

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng

Nivå 3, inriktning psykiatri

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Rättspsykiatri
PSYRÄS0
100 poäng
Människans säkerhet
MÄSMÄN0
100 poäng

Nivå 3, inriktning socialt behandlingsarbete

Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Människans säkerhet
MÄSMÄN0
100 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Rättspsykiatri
PSYRÄS0
100 poäng

Ansökningsperioder Komvux i Hallstahammar