Vård och omsorg Lärlingsutbildning Växjö

Det finns ett stort behov av utbildad personal inom vård och omsorg. Vård och omsorg Lärlingsutbildning passar dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete på en arbetsplats. Du får kompetens att arbeta som exempelvis undersköterska, personlig assistent, stödassistent, boendestödjare eller skötare inom psykiatrisk vård.

Vård och omsorg Lärlingsutbildning Växjö

Kurspoäng: 1500 poäng
Längd: 75 veckor (varav 44 veckor arbetsplatsförlagd utbildning)
Studieformer: Lärling
Ansökan: Kommande studiestarter och ansökan ››
Infoblad: KUI Eskilstuna Vård & omsorg Lärling (uppdaterad 8/1-18) ››

Omfattning

Utbildning omfattar 1500 poäng under 75 veckor varav 44 veckor arbetsplatsförlagd utbildning. Yrkeskurser 900 poäng, programfördjupning 300 poäng samt övriga kurser 300 poäng. Kurser utifrån Vård- och omsorgscollege regler för diplom from 180701.

Studieform Lärling

Lärlingsutbildning passar dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete på en arbetsplats. Den största delen av utbildningen sker på en arbetsplats där du har en handledare som stöttar dig. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta viktiga kontakter vilket ger dig goda chanser till jobb. Du får regelbundet besök av lärare under din arbetsplatsförlagda del av utbildning.

Fördjupningar

aldreomsorg-underskoterska-glad-panna-mot-panna_iStock_000006728966Medium

Äldreomsorg
Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Du kan arbeta inom hemtjänsten eller på särskilda boenden för äldre. Det finns ett stort behov av undersköterskor inom äldreomsorgen.

psykiatriska-diagnoser-foretagsutbildning

Psykiatri
Du får kompetens att arbeta som boendestödjare, skötare inom psykiatrisk vård på exempelvis en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsmottagning, särskilt boende, i brukarens hem eller på daglig verksamhet. Du kan även arbeta som stödassistent,
boendestödjare
eller vårdare inom socialt arbete.

utbildning-funktionsnedsattning-personlig-assistent-kui

Funktionsnedsättning
Du får kompetens att arbeta som personlig assistent, boende-assistent, stödassistent, boendestödjare, habiliteringsassistent eller vårdare. Du kan arbeta på särskilt boende, gruppbostad eller på en daglig verksamhet inom funktionshinderområdet.

underskoterska-kui-vard-omsorg_616x230px

Hälso- och sjukvård
Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvård. Du kan arbeta inom akutsjukvården, på sjukhusens vård-avdelningar eller på vårdcentraler.

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Ansökan

Är du folkbokförd i Växjö kommun ansöker du till vår Lärlingsutbildning via Växjölöftet. Inför ansökan måste du ta kontakt med studievägledare på kommunen.

Läs mer om ansökan

Kontakta skolan

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Växjö kommun. Lärarledd undervisning genomförs på plats i Växjö.

Kontakt KUI Växjö

Kurser

Yrkeskurser, 900 poäng

Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng

Fördjupning Äldreomsorg, 300 poäng

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng

Fördjupning Funktionsnedsättning, 300 poäng

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng

Fördjupning Psykiatri, 300 poäng

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng

Fördjupning Hälso- och sjukvård, 300 poäng

Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng
Medicin 2
MEDMED02
100 poäng

Övriga kurser, 300 poäng

Gymnasiearbete Vård och omsorg
GYARVO
100
Svenska 1
SVESVE01
100 poäng
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng