Undersköterska Lärlingsutbildning Växjö

Det finns ett stort behov av utbildad personal inom vård och omsorg. Vård och omsorg Lärlingsutbildning passar dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete på en arbetsplats. Du får kompetens att arbeta som exempelvis undersköterska, personlig assistent, stödassistent, boendestödjare eller skötare inom psykiatrisk vård.

Undersköterska Lärlingsutbildning Växjö

Det finns ett stort behov av utbildad personal inom vård och omsorg. Du får kompetens att arbeta som exempelvis undersköterska, personlig assistent eller boendestödjre, skötare inom psykiatrisk vård. Välkommen med din ansökan till Undersköterska Lärlingsutbildning Växjö.

Kurspoäng: 1500 poäng
Längd: 75 veckor (varav 44 veckor arbetsplatsförlagd utbildning)
Studieformer: Lärling
Ansökan:  Löpande studiestarter ››

Omfattning

Utbildning omfattar 1500 poäng under 75 veckor varav 44 veckor arbetsplatsförlagd utbildning. Yrkeskurser 900 poäng, programfördjupning 300 poäng samt övriga kurser 300 poäng. Kurser utifrån Vård- och omsorgscollege regler för diplom from 180701.

Studieform Lärling

Lärlingsutbildning passar dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete på en arbetsplats. Den största delen av utbildningen sker på en arbetsplats där du har en handledare som stöttar dig. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta viktiga kontakter vilket ger dig goda chanser till jobb. Du får regelbundet besök av lärare under din arbetsplatsförlagda del av utbildning.

Fördjupningar

Du väljer en fördjupning nedan som du vill specialisera dig inom. Samtliga inriktningar ger dig behörighet att arbeta som undersköterska.

Hälso- och sjukvård

Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom sjukvården. Du kan arbeta på sjukhusens vårdavdelningar eller på en vårdcentral. Du kan även arbeta som personlig assistent för brukare i behov av medicinsk omvårdnad.

Äldreomsorg

Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom hemtjänst och på särskilda boenden för äldre. Du arbetar med att stödja personer att leva ett så självständigt liv som möjligt genom att hjälpa till med dagliga rutiner, som städning, tvättning och matlagning, lägga om sår, linda ben och hjälpa personen att ta sin medicin. Arbetsgivare är till exempel hemtjänstföretag eller särskilda boende för äldre.

Psykiatri

Du får kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning eller inom integrerad psykiatrisk vård eller i brukarens hem. Du kan arbeta inom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri. Du kan även arbeta som boendestödjare. Då arbetar du med personer med psykiska funktionshinder som bor i olika boendeformer. Du stöttar, motiverar och uppmuntrar personerna du jobbar med, och hjälper dem få bra och självständiga liv.

Funktionsnedsättning

Du får kompetens att arbeta som personlig assistent. Då ger du stöd i vardagen åt personer som har exempelvis en rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättning eller en intellektuell funktionsnedsättning. Du arbetar på personens arbetsplats, skola eller i hemmet. Du kan även arbeta som stödassistent på gruppboende, daglig verksamhet eller korttidshem. Andra yrkestitlar kan vara omsorgsassistent, vårdare, arbetshandledare, habiliteringsassistent eller boendeassistent.

Framtidsyrke

Det finns ett stort behov av personal inom vård och omsorg, framför allt inom äldreomsorg och funktionshindersomsorg och efterfrågan förväntas öka de närmaste tio åren. Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor möter mycket goda möjligheter till arbete på fem och tio års sikt. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen och en åldrande befolkning.

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se

Ansökan

Du ansöker via kommunens webbansökan. Det är Växjö kommun som avgör om du blir beviljad en plats.

Läs mer om ansökan

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kontakta skolan

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Växjö kommun. Lärarledd undervisning genomförs på plats i Växjö.

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI)
Växjö UtbildningsCenter
Framtidsvägen 10 B (Videum Science Park)
352 57 Växjö
Telefon: 073-076 29 57
E-post: vaxjo@kui.se

Kontakt KUI Växjö

KompetensUtvecklingsInstitutet är ett certifierat Vård- och omsorgscollege i Västra Kronoberg.

Kurser

Yrkeskurser, 900 poäng

Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng

Fördjupning Äldreomsorg, 300 poäng

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng

Fördjupning Funktionsnedsättning, 300 poäng

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng

Fördjupning Psykiatri, 300 poäng

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng

Fördjupning Hälso- och sjukvård, 300 poäng

Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng
Medicin 2
MEDMED02
100 poäng

Övriga kurser, 300 poäng

Gymnasiearbete Vård och omsorg
GYARVO
100
Svenska 1
SVESVE01
100 poäng
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng