Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Undersköterska validering – Falun

Du som har praktiska erfarenheter eller förvärvat kunskaper inom vård och omsorg är välkommen att söka Undersköterska validering Falun. Validering sker inom det område som du har erfarenhet (äldreomsorg, psykiatri, socialt behandlingsarbete eller funktionsnedsättning). Efter avslutad godkänd validering blir du behörig undersköterska.

Undersköterska validering – Falun

Utbildningen Undersköterska validering – Falun är kostnadsfri och CSN-berättigad. Kurslitteratur lånar du under hela din studietid. Du möts av legitimerade vårdlärare med mångårig yrkeserfarenhet inom vården.

Fakta

Kurslängd: Individuell kurslängd, max 1550 gymnasiepoäng
Studieform: Validering
Erfarenhet: Praktiska erfarenheter eller förvärvat kunskaper inom vård och omsorg
Ansökan och studiestarter: Läs mer om ansökan ››

Förkunskaper

Godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, och matematik på grundskolenivå är lägsta krav. Arbetsgivarintyg som styrker nuvarande eller tidigare anställning inom vården. Om din lärare bedömer att du inte har tillräckligt med erfarenhet för att genomföra validering, erbjuds du att läsa undersköterskeutbildningen på distans istället ca 59 veckor).

Kursupplägg

Lärarledda gruppsamtal samt individuella prov (prövning) Betyg ges utifrån alla betygsnivåer.

Fördjupningar

En bit in i utbildningen väljer du en fördjupning du vill specialisera dig inom. Samtliga fördjupningar ger dig kompetens att arbeta som undersköterska.

Hälso- och sjukvård

Denna fördjupning ger dig kompetens att arbeta som  undersköterska inom hälso- och sjukvården. Då kan du arbeta inom akutsjukvård, på sjukhusens vård-avdelningar eller på vårdcentral.

Äldreomsorg

Denna fördjupning ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen exempelvis inom hemtjänst, hemsjukvård eller på särskilda boenden för äldre.

Funktionsnedsättning

Denna fördjupning ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom LSS-verksamhet eller personlig assistent där du ger stöd i vardagen åt människor med olika funktionsnedsättningar.

Psykiatri

Denna fördjupning ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom psykiatri eller skötare inom psykiatrisk vård. Som skötare arbetar du exempelvis på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsmottagning på ett sjukhus eller i brukarens hem.

Socialt behandlingsarbete

Denna fördjupning ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom socialt arbete, boendestödjare, stödassistent, boendeassistent, ledsagare, vårdare på en institution, behandlingshem eller ungdomshem.

Gymnasiearbete 100 p

Gymnasiearbete för vård och omsorg 100 p ingår för alla som inte har läst det tidigare. För vidare upplysning, kontakta  Vägledningscentrum i Falun.

Studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Du kan söka studiemedel från CSN, www.csn.se

Kurslitteratur lånar du av oss

Du får låna kurslitteratur hos oss under hela din utbildningstid.

Ansökan

Är du folkbokförd i Falun kommun ansöker du till våra utbildningar och kurser via kommunens webbansökan senast angiven sista ansökningsdag. Det är alltid din hemkommun som beviljar din studieplats.

Läs mer om ansökan

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Falun kommun. Lärarledd undervisning sker i vår utbildningslokal på Gruvgatan 2 i Falun.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Falun UtbildningsCenter
Gruvgatan 2, plan 4
791 62 Falun
023-777 870
falun@kui.se

Kurser

Gemensamma kurser 950 poäng

Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng

Inriktning - Äldreomsorg 600 poäng

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Gymnasiearbete Vård och omsorg
GYARVO
100

Inriktning - Psykiatri 600 poäng

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Rättspsykiatri
PSYRÄS0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Gymnasiearbete Vård och omsorg
GYARVO
100

Inriktning – Socialt behandlingsarbete 600 poäng

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Gymnasiearbete Vård och omsorg
GYARVO
100

Inriktning - Funktionsnedsättning 600 poäng

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Gymnasiearbete Vård och omsorg
GYARVO
100

Ansökan i Falun

Ansökan öppnar: 28 aug 2021 Sista ansökan: 21 sep 2021 Studiestart: 1 nov 2021