Vård- och omsorgsutbildning för tidsbegränsat anställda inom vården

Nu öppnar sig en ny möjlighet att studera Vård- och omsorgsutbildningen till undersköterska inom kommunal vuxenutbildning i Västerås. Denna möjlighet är för dig som idag har en tidsbegränsad anställning inom vården och som är villig att studera utbildningen parallellt med arbetet (timanställning eller vikariat). Du söker via ordinarie webbansökan.

– För dig som önskar vidareutbilda dig till undersköterska

Vård- och omsorgsutbildning för tidsbegränsat anställda inom vården. Detta utbildningspaket riktar sig till dig som redan har en tidsbegränsad anställning inom vården och som önskar vidareutbilda dig till undersköterska. Utbildningen bedrivs inom ramen för vård och omsorgscollege och det ska vara möjligt att kombinera deltidsarbete med studier.

Omfattning: 800 poäng
Längd: 50 veckor
Målgrupp: Tidsbegränsat anställda inom vården

Förkunskaper

För att vara behörig att delta på en kurs ska du sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska deltagaren ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Samt arbetsgivarintyg på tidsbergränsad anställning.

Studieform

Flexibel kurs – Individuellt anpassade studier (IAS)
Med individuellt anpassade studier (IAS) studerar du i din egen studietakt med lärarstöd som passar dig. För vissa obligatoriska övningar träffar du lärare på Västerås UtbildningsCenter. Kursstarten är gemensam men kursslutet kan bli individuellt.

Du kan välja mellan:
– Lärarledd undervisning i grupp på Västerås UtbildningsCenter, minst 5 timmar/vecka.
– Egna studier samt öppen studieverkstad på Västerås UtbildningsCenter för extra stöd av lärare minst 10 timmar/vecka.
– Egna studier med stöd och handledning av lärare i vår webbaserad lärplattform.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva under din utbildning.

Ansökan

Du ansöker via kommunens webbansökan senast sista ansökningsdagen. Du behöver bifoga dina betyg från grundskola och ev gymnasiala studier samt ett bevis på din pågående anställning (anställningsbevis/avtal).

Ansökan Västerås

Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet
Västerås UtbildningsCenter
Munkgatan 18
722 12 Västerås
021-475 20 20
vasteras@kui.se

Mer om KUI Västerås UtbildningsCenter

Kurser

Kurser 800 poäng

Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng

Ansökan i Västerås

Sista ansökan: 8 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019