Undersköterska yrkesutbildning Eskilstuna

Vill du arbeta med att ge vård och omsorg till människor som behöver din hjälp? Satsa på en yrkesutbildning som ger dig mycket goda möjligheter att arbeta som exempelvis undersköterska, stödassistent, boendestödjare eller personlig assistent på många olika arbetsplatser. Lärarledd undervisning genomförs hos KUI centralt i Eskilstuna.

Undersköterska yrkesutbildning Eskilstuna

Undersköterska yrkesutbildning Eskilstuna läser du i klassrum vilket innebär att du varje vecka har schemalagda lektioner men också tid för egna studier, grupparbete och reflektion. Varje vecka är du, utöver dina lektioner, välkommen på schemalagt flexibelt klassrum där du kan få stöd och hjälp i dina studier. I utbildningen ingår flera perioder av APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Kurspoäng: 1650 poäng
Längd: 82 veckor (2 veckor orienteringskurs, 80 veckor yrkeskurser)
Studieform: Klassrumsundervisning
Studietakt: Heltid
Ansökan: Kommande studiestarter och ansökan ››

Förkunskaper

Grundläggande svenska/svenska som andraspårk samt grundläggande matamatik

Upplägg

50 poäng orienteringskurs
Du berättar vad du har för tidigare erfarenhet inom vården och om du till exempel redan har läst någon av kurserna i kursupplägget.

950 poäng Grundläggande kurser
Gemensamma yrkeskurser som alla läser.

300 poäng Inriktning
Du väljer en inriktning du vill specialisera dig i, äldreomsorg, hälso- och sjukvård, psykiatri eller funktionsnedsättning (LSS)

350 poäng Övriga kurser
Du läser Gymnasiearbete, Psykologi 1, Samhällskunskap 1a1, Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1. Har du redan läst dessa kurser förkortas din utbildning.

Inriktningar

Äldreomsorg
Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom hemtjänst och på särskilda boenden för äldre. Du arbetar med att stödja personer att leva ett så självständigt liv som möjligt genom att hjälpa till med dagliga rutiner, som städning, tvättning och matlagning, lägga om sår, linda ben och hjälpa personen att ta sin medicin. Arbetsgivare är till exempel hemtjänstföretag eller särskilda boende för äldre.

Funktionsnedsättning (LSS
Du får kompetens att arbeta som undersköterska eller personlig assistent. Du ger stöd i vardagen åt personer som har en funktionsnedsättning exempelvis rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättning eller en intellektuell funktionsnedsättning. Arbetsplatsen kan vara på personens arbetsplats, skola eller i hemmet. Andra yrkestitlar kan vara stödassistent, omsorgsassistent, vårdare, arbetshandledare, habiliteringsassistent eller boendeassistent.

Psykiatri
Du får kompetens att arbeta som undersköterska eller skötare inom psykiatrisk vård på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård där vård på en behandlingsavdelning integreras med dagvård och mottagning eller i brukarens hem. Du har flera möjliga arbetsområden, såsom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri. Andra yrkestitlar kan vara boendestödjare eller vårdbiträde.

Hälso- och sjukvård
Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården. Du kan arbeta på sjukhusens vårdavdelningar eller på en vårdcentral. Arbetsuppgifterna varierar arbetet mycket beroende på vilken avdelning du arbetar på. Du kan även arbeta som personlig assistent för brukare i behov av medicinsk omvårdnad.

Studieform Klassrum

Utbildningen bedrivs i studieform klassrum vilket innebär att du varje vecka har schemalagda lektioner men också tid för egna studier, grupparbete och reflektion. Varje vecka är du, utöver dina lektioner, välkommen på schemalagt flexibelt klassrum där du kan få stöd och hjälp i dina studier.

APL – abetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår flera perioder av APL – arbetsplatsförlagt lärande. Du genomför praktik på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar din a chanser till arbete efter studierna.

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden? Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Diplom

KompetensUtvecklingsInstitutet är certifierade inom Vård- och omsorgscollege. Certifieringen är en kvalitetsstämpel. Elever som studerar inom ett Vård- och omsorgscollege kan erhåll diplom som visar att de har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad. För att erhålla diplom krävs att du förutom dessa yrkeskurser även har läst Svenska 1/Svenska som andraspåk 1, Samhällskunskap 1a1 samt genomfört ett gymnasiearbete.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se

Ansökan

Du ansöker via kommunens webbansökan senast sista ansökningsdag.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Eskilstuna kommun. Lärarledd undervisning och studieverkstad genomförs på Gamla Tullgatan 1 centralt i Eskilstuna.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Eskilstuna UtbildningsCenter
Gamla Tullgatan 1
632 20 Eskilstuna
Telefon: 016-15 54 30
E-post: eskilstuna@kui.se

Läs mer om Eskilstuna UtbildningsCenter

Vad säger våra elever


Arbetsmarknaden

Undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende
Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete fortsatt vara mycket goda.

Undersköterskor på vårdavdelning och mottagning
Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor på vårdavdelning och mottagning har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete vara goda.

Skötare inom psykiatrisk vård
Arbetsförmedlingen bedömer att skötare har goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete fortsatt vara goda.

Vårdare och boendestödjare
Arbetsförmedlingen bedömer att vårdare och boendestödjare har goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms arbetsmarknaden vara i balans.

Personliga assistenter
Arbetsförmedlingen bedömer att personliga assistenter har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete vara goda.

Uppdaterad 7 januari 2019

Kurser

Grundläggande kurser, 950 poäng

Orienteringskurs
KGYORilC
50 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng

Inriktning Äldreomsorg, 300 poäng

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng

Inriktning Funktionsnedsättning, 300 poäng

Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng
Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng

Inriktning Psykiatri, 300 poäng

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng

Inriktning Hälsa- och sjukvård, 300 poäng

Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng
Medicin 2
MEDMED02
100 poäng

Övriga kurser

Gymnasiearbete Vård och omsorg
GYARVO
100
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng
Svenska 1
SVESVE01
100 poäng
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100 poäng

Ansökan i Eskilstuna

Sista ansökan: 4 sep 2019 Studiestart: 14 okt 2019