Vård- och omsorgsutbildningen Eskilstuna

Vill du arbeta med att ge vård och omsorg till människor som behöver din hjälp? Satsa på en yrkesutbildning som ökar dina möjligheter att få arbete inom många olika yrken! Vård- och omsorgsutbildningen Eskilstuna ger dig kompetens att arbeta som exempelvis undersköterska, stödassistent, skötare inom psykiatrisk vård eller personlig assistent. Lärarledd undervisning genomförs i Eskilstuna.

Vård- och omsorgsutbildningen Eskilstuna

Kurspoäng: 1600 poäng
Längd: 75 veckor (2 veckor orienteringskurs, 73 veckor yrkeskurser)
Studieform: Dag – lärarledd undervisning i grupp
APL: Två perioder under utbildningen
Utbildningslokal: Gamla Tullgatan 1 i Eskilstuna (Eductus lokaler)
Kommande studiestarter och ansökan 2017 ››

Vård- och omsorgsutbildningen i Eskilstuna inleds med två orienteringsveckor där du får möjlighet att berätta vad du har för tidigare erfarenhet inom vården och om du till exempel redan har läst någon av kurserna i kursupplägget (se kurser nedan). Schema får du av lärarna om du blir antagen. Det finns två inriktningar och du väljer en av dem, antingen Hälso- och sjukvård eller Äldreomsorg. Blir du godkänd i Vård- och omsorgsutbildningen kan du söka arbete som undersköterska.

Förkunskaper

Godkänt betyg i Grundläggande Svenska/Svenska som andraspråk. För att få diplom från Vård- och omsorgscollege behöver du ha godkänt betyg i Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 eller de gamla kurserna Samhäll A och Svenska A/Svenska som andraspråk A, därför ingår de i utbildningen. Du som redan har godkänt i kurserna ska visa dina betyg för din lärare när du börjar utbildningen.

Upplägg

Vård- och omsorgsutbildningen i Eskilstuna inleds med två orienteringskurs 2 veckor där du får möjlighet att berätta vad du har för tidigare erfarenhet inom vården och om du till exempel redan har läst någon av kurserna (se nedan). Därefter läser du yrkesutbildningskurser 73 veckor enligt kursupplägget (se nedan).

Studieform

Dag
Lärarledd undervisning i grupp minst 5 timmar/vecka i utbildningslokal på Gamla Tullgatan i Eskilstuna. Vi erbjuder även öppen studieverkstad där du kan få extra stöd av lärare, minst 10 timmar/vecka.

APL – abetsplatsförlagt lärande

Vissa kurser innehåller obligatorisk APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik). Under praktiken följer du arbetsplatsernas tider, vilket kan innebära kvälls- och helgtjänstgöring. Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet som ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Diplom

För att erhålla diplom kräver VoC att du läst kurserna Gymnasiearbete, Svenska/svenska som andraspråk l respektive Samhällskunskap.

Yrket

Vård- och omsorgsutbildningen i Eskilstuna ger dig formell undersköterskekompetens. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar, men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet. Undersköterskor kan arbeta inom olika områden, exempelvis inom äldreomsorg, funktionsnedsättningsområdet samt hälso- och sjukvård. Vanliga arbetsplatser är inom hemtjänsten, på sjukhus och äldreboenden. De största arbetsgivarna är kommuner och landsting, men privata arbetsgivare blir allt vanligare. Som undersköterska är det vanligt att arbeta kvällar och helger samt att utföra arbetsuppgifter som innebär nära kroppskontakt med den som ska vårdas.

Det finns ett stort behov av undersköterskor, framför allt inom äldreomsorg och funktionshindersomsorg. Efterfrågan på undersköterskor förväntas öka de närmaste tio åren. Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor möter mycket goda möjligheter till arbete på fem och tio års sikt. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen och en åldrande befolkning.

Gymnasiearbete 100 poäng

För att få gymnasieexamen (slutbetyg) gör du ett gymnasiearbete i slutet av din studietid. Det är en större självständig uppgift om 100 poäng.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden?Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Ansökan

Är du folkbokförd i Eskilstuna kommun ansöker du via kommunens webbansökan.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Eskilstuna kommun. Lärarledd undervisning och studieverkstad genomförs på Gamla Tullgatan 1 centralt i Eskilstuna.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Utbildningslokal: Gamla Tullgatan 1, Eskilstuna (Eductus lokaler)
Postadress: Munkgatan 18, 722 12 Västerås
Telefon: 021-475 20 20
E-post: eskilstuna@kui.se

Kurser

Kursupplägg, 1600 poäng

Orienteringskurs
KGYORilC
50 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Gymnasiearbete Vård och omsorg
GYARVO
100
Svenska 1
SVESVE01
100 poäng
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng

Inriktning Hälso– och sjukvård

Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng
Medicin 2
MEDMED02
100 poäng

Inriktning Äldreomsorg

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng