Vård- och omsorgsutbildningen Eskilstuna

Vill du arbeta med att ge vård och omsorg till människor som behöver din hjälp? Vård- och omsorgsutbildningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska, skötare inom psykiatrisk vård eller personlig assistent. Lärarledd undervisning genomförs hos KUI centralt i Eskilstuna.

Fakta

Kurspoäng: 1650 poäng
Längd: 82 veckor (2 veckor orienteringskurs, 80 veckor yrkeskurser)
Studieform: Klassrumsundervisning
APL: Tre perioder á 4 veckor
Inriktningar: Äldreomsorg, Psykiatri eller Funktionsnedsättning

Kommande studiestarter och ansökan ››
Ladda ned infoblad (pdf uppdaterad 1/2-18) ››

Har du ett stort intresse för människor?

Vård- och omsorgsutbildningen Eskilstuna ger dig kompetens att arbeta som undersköterska  inom äldreomsorg, funktionsnedsättning (LSS) eller psykiatrisk vård. Som undersköterska är det vanligt att arbeta kvällar och helger samt att utföra arbetsuppgifter som innebär nära kroppskontakt med den som ska vårdas.

Förkunskaper

Godkänt betyg i grundläggande svenska/svenska som andraspråk och grundläggande matematik.

Upplägg

Utbildningen genomförs på heltid. Du behöver studera 40 timmar i veckan för att klara studierna. Utbildningen inleds med två orienteringsveckor där du får möjlighet att berätta vad du har för tidigare erfarenhet inom vården och om du till exempel redan har läst någon av kurserna i kursupplägget. Därefter läser du grundläggande kurser 1350 poäng. Du fortsätter sedan med fördjupande kurser 300 poäng inom en inriktning du vill specialisera dig i, äldreomsorg, psykiatri eller funktionsnedsättning (LSS).

Inriktningar

Äldreomsorg – undersköterska
Denna inrikting ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom hemtjänst och på särskilda boenden för äldre. Du arbetar med att stödja personer att leva ett så självständigt liv som möjligt genom att hjälpa till med dagliga rutiner, som städning, tvättning och matlagning, lägga om sår, linda ben och hjälpa personen att ta sin medicin. Arbetsgivare är till exempel hemtjänstföretag eller särskilda boende för äldre.

Funktionsnedsättning (LSS) – undersköterska, personlig assistent
Denna inrikting ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inriktning mot funktionsnedsättning eller personlig assistent. Du ger stöd i vardagen åt personer som har en funktionsnedsättning exempelvis rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättning eller en intellektuell funktionsnedsättning. Arbetsuppgifterna är att tillsammans med den enskilda sköta det hen vill göra (laga mat, äta, jobba, resa, städa, umgås med vänner eller utföra fritidsintressen). Arbetsplatsen kan vara på personens arbetsplats, skola eller i hemmet. Andra yrkestitlar kan vara stödassistent, omsorgsassistent, vårdare, arbetshandledare, habiliteringsassistent eller boendeassistent.

Psykiatri – undersköterska, skötare inom psykiatrisk vård
Denna inrikting ger dig kompetens att arbeta som undersköterska med inriktning psykiatri eller skötare inom psykiatrisk vård på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård där vård på en behandlingsavdelning integreras med dagvård och mottagning eller i brukarens hem. Du har flera möjliga arbetsområden, såsom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri. Andra yrkestitlar kan vara boendestödjare eller vårdbiträde.

Studieform

Lärarledd undervisning i grupp i vår utbildningslokal på Gamla Tullgatan 1 centralt i Eskilstuna. Vi erbjuder även flexibelt klassrum där du kan få extra stöd av lärare.

APL – abetsplatsförlagt lärande

Du genomför din praktik på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden? Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Diplom

KompetensUtvecklingsInstitutet är certifierade inom Vård- och omsorgscollege. Certifieringen är en kvalitetsstämpel. Elever som studerar inom ett Vård- och omsorgscollege kan erhåll diplom som visar att de har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad. För att erhålla diplom krävs att du förutom dessa yrkeskurser även har läst Svenska 1/Svenska som andraspåk 1, Samhällskunskap 1a1 samt genomfört ett gymnasiearbete.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se

Ansökan

Du ansöker via kommunens webbansökan senast sista ansökningsdag.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Eskilstuna kommun. Lärarledd undervisning och studieverkstad genomförs på Gamla Tullgatan 1 centralt i Eskilstuna.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Eskilstuna UtbildningsCenter
Gamla Tullgatan 1
632 20 Eskilstuna
Telefon: 016-15 54 30
E-post: eskilstuna@kui.se

Läs mer om Eskilstuna UtbildningsCenter

Kurser

Grundläggande kurser, 1350 poäng

Orienteringskurs
KGYORilC
50 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Gymnasiearbete Vård och omsorg
GYARVO
100
Svenska 1
SVESVE01
100 poäng
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng

Inriktning Äldreomsorg, 300 poäng

Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng
Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng

Inriktning Funktionsnedsättning, 300 poäng

Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng
Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng

Inriktning Psykiatri, 300 poäng

Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng