Vård- och omsorgsutbildningen Falun

Vill du arbeta med människor som är i behov av vård, omsorg, stöd eller service? Vård- och omsorgsutbildningen Falun är en yrkesutbildning som ger dig kompetens att arbeta inom vård och omsorg som exempelvis undersköterska, skötare inom psykiatrin, boendestödjare, stödassistent, boendeassistent, ledsagare eller vårdare. Det finns ett stort behov av utbildad personal inom vård och omsorg.

Utbildningen Vård- och omsorgsutbildningen Falun är även en bra  för dig som redan arbetar inom vården men saknar rätt behörighet. Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Kurslitteratur lånar du under hela din studietid. Du möts av legitimerade vårdlärare med mångårig yrkeserfarenhet inom vården.

Fakta


Antal poäng:
1550 poäng
Utbildningens längd: 60 veckor
Studieformer: Klassrum/flex, Distans
Ansökan och studiestarter: Läs mer om ansökan ››
Infoblad: Infoblad Vård-omsorg Falun ››

Förkunskaper

Godkänt i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå är lägsta krav.

Välj studieform

Klassrum/flex
Klassrumsundervisning passar dig som tycker att ett ämne är svårt, behöver hjälp att strukturera dina studier och vill ha stöd av lärare och kurskamrater. Du studerar i din egen takt med lärarstöd som passar dig. Du kan läsa i klassrum i grupp på skolan i kombination med att du gör en del uppgifter hemma som du lämnar in i vår lärplattform. Du kan läsa på Flex där du i större utsträckning studerar på egen hand i vår lärplattform i kombination med att du träffar lärare på schemalagda tider i skolan.

Distans
Distansstudier passar dig som tänkt kombinera dina studier med annan aktivitet under dagtid. Du studerar på egen hand i vår i webbaserad lärplattform med stöd av lärare digitalt. Du behöver komma till skolan för vissa obligatoriska övningar och examinationer.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen. Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. APL är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och ökar dina chanser till arbete.

Inriktningar

I din utbildning ska du välja en av nedanstående inriktningar.

Hälso- och sjukvård
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som  undersköterska inom hälso- och sjukvården. Då kan du arbeta inom akutsjukvård, på sjukhusens vård-avdelningar eller på vårdcentral.

Äldreomsorg
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen exempelvis inom hemtjänst, hemsjukvård eller på särskilda boenden för äldre.

Funktionsnedsättning
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som vårdare, personlig assistent där du ger stöd i vardagen åt människor med olika funktionsnedsättningar.

Psykiatri
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård exempelvis på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsmottagning på ett sjukhus eller i brukarens hem.

Socialt behandlingsarbete
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som boendestödjare, stödassistent, boendeassistent, ledsagare, vårdare på en institution, behandlingshem eller ungdomshem.

Gymnasiearbete 100 p

Gymnasiearbete för vård och omsorg 100 p ingår för alla som inte har läst det tidigare. För vidare upplysning, kontakta  Vägledningscentrum i Falun.

Studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Du kan söka studiemedel från CSN, www.csn.se

Kurslitteratur lånar du av oss

Du får låna kurslitteratur hos oss under hela din utbildningstid.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom vård och omsorg kan du validera din kompetens, kontakta  Vägledningscentrum i Falun.

Ansökan

Är du folkbokförd i Falun kommun ansöker du till våra utbildningar och kurser via kommunens webbansökan senast angiven sista ansökningsdag. Det är alltid din hemkommun som beviljar din studieplats.

Läs mer om ansökan

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Falun kommun. Lärarledd undervisning sker i vår utbildningslokal på Åsgatan 15 i Falun. OBS! Måndag 12 november 2018 flyttar vi till Gruvgatan 2.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Falun UtbildningsCenter
Åsgatan 15
791 71 Falun
023-777 870
falun@kui.se

Kurser

Grundläggande kurser, 950 poäng

Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng

Inriktning Hälso- och sjukvård

Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng
Medicin 2
MEDMED02
100 poäng
Palliativ vård
SJULIN0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng

Inriktning Äldreomsorg

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Gymnasiearbete Vård och omsorg
GYARVO
100

Inriktning Funktionsnedsättning

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng
Gymnasiearbete Vård och omsorg
GYARVO
100

Inriktning Psykiatri

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Rättspsykiatri
PSYRÄS0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Gymnasiearbete Vård och omsorg
GYARVO
100

Inriktning Socialt behandlingsarbete

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Gymnasiearbete Vård och omsorg
GYARVO
100