Undersköterska yrkesutbildning, Finspång

Vill du arbeta med att ge vård och omsorg till människor som behöver din hjälp? Satsa på en utbildning som ökar dina möjligheter att få arbete inom många olika yrken! Undersköterska yrkesutbildning ger dig kompetens att arbeta som exempelvis undersköterska, skötare inom psykiatrisk vård eller personlig assistent. Utbildningen består av gymnasiala kurser ur Vård- och omsorgsprogrammet.

Fakta Undersköterska yrkesutbildning Finspång

Omfattning: 1 500 poäng
Studieformer: Distansstudier
Inriktningar: Hälso- och sjukvård, Äldreomsorg, Funktionsnedsättning, Psykiatri/socialt arbete
Kommande studiestarter och ansökan ››

Undersköterska yrkesutbildning är en bra yrkesutbildning för dig som är vuxen och vill arbeta som undersköterska. För att erhålla formell undersköterskekompetens krävs minst 1400 poäng inom vård- och omsorgsämnen. Du kan välja att läsa hela utbildningen eller enstaka kurser för att komplettera tidigare utbildning och erfarenheter. Ingen tidigare erfarenhet krävs för att söka utbildningen.

Omfattning

Hela Undersköterska yrkesutbildning består av 1500 poäng vilket motsvarar tre perioder heltidsstudier. Nivå A+B består av grundläggande kurser som alla läser. Till nivå C väljer du en inriktning du vill specialisera dig inom. Du erbjuds också att genomföra ett gymnasiearbete inom vård och omsorg.

Nivå A – grundläggande kurser, 500p
Nivå B – grundläggande kurser, 500p
Nivå C – inriktning, 500p

Distansstudier

Du arbetar självständigt i vår webbaserade lärplattform. Du är också välkommen till öppen studieverkstad, där du kan få handledning av lärare. Vissa obligatoriska praktiska övningar samt kursexamination genomförs på Linköping UtbildningsCenter. I vissa kurser ingår även arbetsplatsförlagt lärande (APL) vilket genomförs på en arbetsplats.

Våra inriktningar

Hälso- och sjukvård
Denna inriktning ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården. Du kan bland annat arbeta inom akutsjukvården, på sjukhusens vårdavdelningar eller på vårdcentraler. Det finns ett stort behov av undersköterskor och det blir allt viktigare att ha relevant utbildning.

Funktionsnedsättning
Denna inriktning ger dig kompetens att arbeta som Undersköterska, Vårdare eller Personlig assistent. Du arbetar med att ge stöd i vardagen åt människor med olika funktionsnedsättningar. Du skapar förutsättningar för en annan människa att kunna leva som andra. Du kan bland annat arbeta på en gruppbostad eller daglig verksamhet.

Psykiatri och socialt arbete
Denna inriktning ger dig kompetens att arbeta som Undersköterska eller Skötare inom psykiatrisk vård och omsorg. Arbetsplatsen kan vara en vårdavdelning eller en öppenvårdsavdelning på ett sjukhus. Du kan också arbeta med psykiatrisk vård och omsorg i brukarens hem. Beroende på vilka kurser du väljer kan du också arbeta som Behandlingsassistenteller Boendestödjare. Då arbetar du med människor som har sociala problem av olika slag. Arbetsplatsen kan vara en institution men man kan också arbeta med ungdomar och människor med beroendeproblematik som bor hemma, på ett behandlingshem eller ungdomshem.

Äldreomsorg
Denna inriktning ger dig kompetens att arbeta som Undersköterska inom äldreomsorgen på exempelvis särskilda boenden för äldre eller inom hemtjänsten. Arbetsuppgifterna för en undersköterska varierar beroende på arbetsplats men i arbetet kan det exempelvis ingå att utföra medicinska kontroller. Arbetet kräver en bred medicinsk kompetens för att möta den äldres behov.

APL – abetsplatsförlagt lärande

I vissa kurser ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL), det som man till vardags kallar praktik. Den är en naturlig del av din yrkesutbildning, men du genomför den på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva under din utbildning.

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden? Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Ansökan Kontakta oss

Kurser

Nivå A - Grundläggande kurser, 500 poäng

Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng

Nivå B - Grundläggande kurser, 500 poäng

Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng

Nivå C - Inriktning Hälso- och sjukvård, 500 poäng

Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng
Medicin 2
MEDMED02
100 poäng
Räddningsmedicin
SJURÄD0
100 poäng
It i vård och omsorg
ITIITI0
100 poäng

Nivå C - Inriktning Psykiatri & Socialt arbete, 500 poäng av nedan kurser

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Människans säkerhet
MÄSMÄN0
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
It i vård och omsorg
ITIITI0
100 poäng

Nivå C - Inriktning Funktionsnedsättning, 500 poäng av nedan kurser

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng
It i vård och omsorg
ITIITI0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng

Nivå C- Inriktning Äldreomsorg, 500 poäng

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng
It i vård och omsorg
ITIITI0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng
Palliativ vård
SJULIN0
100 poäng