Vård och omsorg yrkesutbildning Flen

Denna utbildning vänder sig till dig som vill arbeta med människor inom vård och omsorg. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som exempelvis undersköterska, stödassistent, personlig assistent, boendestödjare eller skötare inom psykiatrisk vård. Du kan även läsa enstaka kurser för att bredda din kompetens.

Vård och omsorg yrkesutbildning Flen

Vård och omsorg yrkesutbildning Flen genomförs på heltid. Du behöver studera 40 timmar i veckan för att klara studierna. I utbildningen ingår flera APL-perioder (praktikperioder). Handledning av lärare, praktiska övningar och examinationer genomförs på plats i Flen.

Kurspoäng: 1500 poäng
Längd: 75 veckor
Studieform: Distans med handledning
Studietakt: Heltid
APL: Tre perioder á 4 veckor
Utbildningslokal: Aktivitetshuset Skjortan, Drottninggatan 24 i Flen
Ansökan: Kommande studiestarter och ansökan ››

Studieform

Distans med handledning
Du studerar på egen hand i vår webbaserade lärplattform och deltar i öppen studieverkstad på plats i Flen för handledning av lärare. Obligatoriska praktiska övningar samt examination genomförs på plats i Flen.

Fördjupning

När du kommit en bit in i utbildningen väljer du en inriktning du vill specialisera dig inom. Samtliga fördjupningar ger dig undersköterskekompetens.

aldreomsorg-underskoterska-glad-panna-mot-panna_iStock_000006728966Medium

Äldreomsorg
Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom hemtjänst och på särskilda boenden för äldre. Arbetsgivare är till exempel hemtjänstföretag eller särskilda boende för äldre.

psykiatriska-diagnoser-foretagsutbildning

Psykiatri
Du får  kompetens att arbeta som undersköterska eller skötare inom psykiatrisk vård. Du kan arbeta på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning eller som boendestödjare.

utbildning-funktionsnedsattning-personlig-assistent-kui

Funktionsnedsättning
Du får kompetens att arbeta som undersköterska eller personlig assistent. Arbetsplatsen kan vara på personens arbetsplats, skola eller i hemmet. Andra yrkestitlar kan vara stödassistent, omsorgsassistent, vårdare, habiliteringsassistent eller boendeassistent.

underskoterska-kui-vard-omsorg_616x230px

Hälso- och sjukvård
Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvård. Du kan arbeta på sjukhusens vårdavdelningar eller på en vårdcentral.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden?Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Ansökan

Är du folkbokförd i Flens kommun ansöker du till våra utbildningar genom att träffa kommunens studie- och yrkesvägledare. Ansökan skall vara inlämnad senast sista ansökningsdag.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet
Katrineholm UtbildningsCenter
Starrvägen 4
641 49 Katrineholm

Kurser

Kurser

Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Gymnasiearbete Vård och omsorg
GYARVO
100
Svenska 1
SVESVE01
100 poäng
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng

Programfördjupning Äldreomsorg 300 poäng

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng

Programfördjupning Hälso- och sjukvård 300 poäng

Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng
Medicin 2
MEDMED02
100 poäng

Programfördjupning Funktionsnedsättning 300 poäng

Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng

Programfördjupning Psykiatri 300 poäng

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng