Vård- och omsorgsutbildningen i Håbo

Läs till undersköterska - Gymnasial vuxenutbildning (Komvux)
Vård- och omsorgsutbildningen i Håbo är en yrkesutbildning för dig som vill du arbeta med att ge vård och omsorg till människor som behöver hjälp och stöd. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som undersköterska, skötare inom psykiatrisk vård, boendestödjare eller personlig assistent. Du kan studera på distans eller i klassrum via KUI Stockholm. Det finns en stor efterfrågan på utbildad personal inom vård och omsorg.

Fakta

Vård- och omsorgsutbildningen i Håbo
Omfattning:
 1400 poäng
Utbildningens längd: 3 terminer
Studieformer: Klassrum, Distans
Utbildningslokal: KUI Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset), trapphus C, plan 8, Stockholm
Inriktningar: Hälso- och sjukvård, Äldreomsorg, Funktionsnedsättning, Psykiatri/Socialt behandlingsarbete
Kommande studiestarter och ansökan ››

Omfattning

Vård- och omsorgsutbildningen i Håbo består av totalt 1400 poäng och motsvarar 3 terminers heltidsstudier. De första två nivåerna består av gemensamma kurser som alla läser. Till sista nivån väljer du en inriktning som du vill specialisera dig inom. Samtliga inriktningar leder till en formell undersköterskekompetens.

Stockholm
A-nivå, grundläggande kurser, 450 poäng
B-nivå, fördjupande kurser, 450 poäng
C-nivå, inriktning, 500 poäng
Se urval av kurser enligt upplägg för Stockholm ››

Inriktningar C-nivå

Hälso- och sjukvård
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården. Du arbetar oftast inom akutsjukvården, på sjukhusens vårdavdelningar eller på vårdcentraler. Exakt vilka arbetsuppgifter man har varierar beroende på var man jobbar. Du kan också arbeta som personlig assistent för brukare i behov av medicinsk omvårdnad.

Äldreomsorg
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Du arbetar inom hemtjänsten eller på särskilda boenden för äldre. Arbetsuppgifterna kan handla om allt från att ge stöd för att klara av det vardagliga i hemmet som att tillaga sin mat, göra inköp, städa till att sköta hygienen, byta kläder, ge sårvård och att ge medicin. Det finns ett stort behov av undersköterskor och det blir allt viktigare att ha relevant utbildning. Arbetsgivare kräver allt mer att personal har behörighet motsvarande undersköterskenivå.

Funktionsnedsättning
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent. Du arbetar för en individ, i hens vardagsmiljö. Det kan vara på brukarens arbetsplats, skola eller i hemmet. Du arbetar under olika tider på dygnet, med att ge stöd i vardagen åt personer som har en funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättningar, eller en intellektuell funktionsnedsättning.

Psykiatri/Socialt behandlingsarbete
Du får kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrin eller boendestödjare. Som skötare inom psykiatrin kan du arbeta på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård där vård på en behandlingsavdelning integreras med dagvård och mottagning. Du kan också arbeta i brukarens hem. Som skötare har du flera möjliga arbetsområden, såsom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri. Som boendestödjare arbetar du med personer med psykiska funktionshinder som bor i olika boendeformer. Du stöttar, peppar och uppmuntrar personerna du jobbar med, och hjälper dem få bra och självständiga liv. Framtidsutsikterna är goda, då det finns ett stort behov av boendestödjare på arbetsmarknaden.

Studieformer

Klassrum
Du deltar du i lärarledda, schemalagda lektioner i skolan cirka 2–3 dagar i veckan. Övriga dagar studerar du via vår webbaserade lärplattform eller i öppen studieverkstad där du kan få handledning och stöd av lärare och specialpedagog (Stockholm). I vissa kurser ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) som du genomför på en arbetsplats.

Distans
Du arbetar självständigt i vår webbaserade lärplattform. Du är välkommen till öppen studieverkstad på skolan, där du kan få handledning och stöd av lärare och specialpedagog (Stockholm). Vissa obligatoriska praktiska övningar samt examination genomförs på skolan. I vissa kurser ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) som du genomför på en arbetsplats.

Resväg

Resa från Bålsta till KUI i Västerås
Från Bålsta station tar du dig med regionaltåg till Västerås Centralstation på ca 27 min. Våra lokaler ligger 6 min från tågstationen.

Resa från Bålsta till KUI i Stockholm
Från Bålsta station tar du pendeltåg till Södra station på ca 40 min. Våra lokaler ligger 5 minuter från pendeltågsstationen.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik) ingår i varje nivå. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du genomför din praktik på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se.

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser ur hela vårt kursutbud för att komplettera, fördjupa eller bredda din kompetens. Se hela vårt kursutbud ››

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra utbildningsområden kan du validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa det du redan kan. Ett snabbare sätt att få papper på din kompetens! Läs mer om validering ››

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer ›› 

Ansökan

Du ansöker till våra utbildningar och kurser via vuxenutbildningen i din kommun där du är folkbokförd. Klicka på knappen ”Ansökan” för mer information om hur du söker i just din kommun. TIPS! Sök kurspaket A+B-nivå om du vill läsa hela utbildningen

Ansökan

Kontakt

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

KUI Medborgarplatsen UtbildningsCenter
Telefon 08-522 506 40
E-post medborgarplatsen@kui.se
Läs mer

KUI erbjuder vuxenutbildning i samarbete med

Habo_Logotyp_Primar

Ansökan i Håbo

Sista ansökan: 18 aug 2019 Studiestart: 14 okt 2019