Undersköterska Katrineholm

Undersköterska yrkesutbildning Katrineholm ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård, funktionsnedsättning eller psykiatrisk vård. Det är stor efterfrågan på utbildad personal inom vård och omsorg. Du läser på distans kombinerat med handledning av lärare på plats i Katrineholm.

Undersköterska yrkesutbildning Katrineholm

Undersköterska yrkesutbildning Katrineholm vänder sig till dig som vill arbeta med människor inom vård och omsorg. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som exempelvis undersköterska, stödassistent, personlig assistent, boendestödjare eller skötare inom psykiatrisk vård. 

Kurspoäng: 1500 poäng
Utbildningens längd: 75 veckor
Studieform: Distans med handledning
Studietakt: Heltid
Ansökan: Kommande studiestarter och ansökan ››

Omfattning

Undersköterska yrkesutbildning Katrineholm består av 1500 poäng. Gymnasiearbete om 100 poäng ingår i din utbildning och har en tydlig koppling till yrkesområdet.

Upplägg

Undersköterska yrkesutbildning Katrineholm genomförs på heltid. Du behöver studera 40 timmar i veckan för att klara studierna. Programfördjupning väljer du när du har kommit en bit in i din utbildning. Du väljer en fördjupning inom äldreomsorg, psykiatri, hälsa- och sjukvård eller funktionsnedsättning.

Äldreomsorg
Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom hemtjänst och på särskilda boenden för äldre. Arbetsgivare är till exempel hemtjänstföretag eller särskilda boende för äldre.

Psykiatri
Du får  kompetens att arbeta som undersköterska eller skötare inom psykiatrisk vård. Du kan arbeta på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning eller som boendestödjare.

Funktionsnedsättning
Du får kompetens att arbeta som undersköterska eller personlig assistent. Arbetsplatsen kan vara på personens arbetsplats, skola eller i hemmet. Andra yrkestitlar kan vara stödassistent, omsorgsassistent, vårdare, habiliteringsassistent eller boendeassistent.

Hälso- och sjukvård
Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvård. Du kan arbeta på sjukhusens vårdavdelningar eller på en vårdcentral.

Studieform

Distans med handledning
Du studerar på egen hand i vår webbaserade lärplattform och deltar i öppen studieverkstad på plats i Katrineholm för handledning av lärare. Obligatoriska praktiska övningar samt examination genomförs på plats i Katrineholm.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden?Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Ansökan

Är du folkbokförd i Katrineholms eller Vingåkers kommun ansöker du till våra utbildningar genom Viadidakt senast sista ansökningsdag.

Ansökan Katrineholm Ansökan Vingåker

Kontakta skolan

KompetensUtvecklingsInstitutet
Katrineholm UtbildningsCenter
Starrvägen 4
64149 Katrineholm
016-15 54 30
katrineholm@kui.se

Kurser

Nivå 1, 500 poäng

Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Svenska 1
SVESVE01
100 poäng
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng
Gymnasiearbete Vård och omsorg
GYARVO
100

Programfördjupning Äldreomsorg 300 poäng

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng

Programfördjupning Hälso- och sjukvård 300 poäng

Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng
Medicin 2
MEDMED02
100 poäng

Programfördjupning Funktionsnedsättning 300 poäng

Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng

Programfördjupning Psykiatri 300 poäng

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng

Ansökan i Katrineholm

Ansökan öppnar: 1 sep 2019 Sista ansökan: 15 sep 2019 Studiestart: 14 okt 2019

Ansökan i Vingåker

Ansökan öppnar: 1 sep 2019 Sista ansökan: 15 sep 2019 Studiestart: 14 okt 2019