Vård- och omsorgsutbildningen i Katrineholm/Vingåker

Vill du arbeta med människor som är i behov av vård och omsorg? Satsa på Vård- och omsorgsutbildningen i Katrineholm/Vingåker som ökar dina möjligheter att få arbete inom många olika yrken. Du får kompetens att arbeta som exempelvis undersköterska, boendestödjare eller skötare inom psykiatrisk vård. Lärarledd undervisning, öppen studieverkstad och praktiska övningar genomförs på plats i Katrineholm.

Fakta

Kurspoäng: 1500 poäng
Längd: 75 veckor fördelat på tre perioder
Studieformer: Distans med handledning
Utbildningslokal: Viadidakt, Vita huset, Drottninggatan 18, Katrineholm

Ladda ned infoblad (pdf uppdaterad 1/2-18) ››
Kommande studiestarter och ansökan ››

Omfattning

Utbildningen består av 1500 poäng. Under nivå 1+2 läser du gemensamma kurser. Till nivå 3 fortsättning väljer du en inriktning du vill specialisera dig inom. Gymnasiearbete om 100 poäng ingår i din utbildning och har en tydlig koppling till yrkesområdet.

Studieform

Distans med handledning
Du studerar på egen hand i vår webbaserade lärplattform och deltar i öppen studieverkstad på plats i Katrineholm för handledning av lärare. Obligatoriska praktiska övningar samt examination genomförs på plats i Katrineholm.

Inriktningar nivå 3

aldreomsorg-underskoterska-glad-panna-mot-panna_iStock_000006728966Medium

Äldreomsorg
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen inom exempelvis hemtjänst, hemsjukvård eller på särskilda boenden för äldre.

psykiatriska-diagnoser-foretagsutbildning

Psykiatri
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård på exempelvis psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsmottagning, särskilt boende/i brukarens hem eller daglig verksamhet. Du kan också arbeta som stödassistent, boendestödjare, vårdare inom socialt arbete.

utbildning-funktionsnedsattning-personlig-assistent-kui

Funktionsnedsättning
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent, stödassistent, boendestödjare, boendeassistent, habiliteringsassistent, vårdare. Du kan också arbeta som på ett särskilt boende/ gruppbostad eller en daglig verksamhet inom funktionshinderområdet.

underskoterska-kui-vard-omsorg_616x230px

Akutsjukvård
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom exempelvis akutsjukvården, på vårdavdelningar och på sjukhus.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden?Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Ansökan

Är du folkbokförd i Katrineholms eller Vingåkers kommun ansöker du till våra utbildningar genom Viadidakt senast sista ansökningsdag.

Ansökan Katrineholm Ansökan Vingåker

Kontakta skolan

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildning på uppdrag av Katrineholm och Vingåkers kommun. Lärarledd undervisning och studieverkstad genomförs på plats i utbildningslokal i Katrineholm.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Utbildningslokal: Vita huset, Drottninggatan 18, 641 30 Katrineholm
Telefon: 021-475 20 30
Postadress: Gamla Tullgatan 1, 632 20 Eskilstuna

Kurser

Nivå 1, 500 poäng

Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng

Nivå 2, 500 poäng

Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng
Samhällskunskap 1a2
SAMSAM01a2
50 poäng

Nivå 3, 200 poäng (valfri kurs + gymnasiearbete)

Svenska 1
SVESVE01
100 poäng
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100 poäng
Svenska som andraspråk 2
SVASVA02
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Gymnasiearbete Vård och omsorg
GYARVO
100

Nivå 3 forts, Äldreomsorg, 300 poäng

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng

Nivå 3 forts, Psykiatri, 300 poäng

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng

Nivå 3 forts, Funktionsnedsättning, 300 poäng

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng

Nivå 3 forts, Akutsjukvård, 300 poäng

Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng
Medicin 2
MEDMED02
100 poäng

Ansökan i Katrineholm

Studiestart: 13 aug 2018