Vård och omsorg yrkesutbildning Kil

Denna yrkesutbildning vänder sig till dig som vill arbeta med människor inom vård och omsorg. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som exempelvis undersköterska, stödassistent, personlig assistent, boendestödjare eller skötare inom psykiatrisk vård. Du kan även läsa enstaka kurser för att bredda din kompetens.

Vård och omsorg yrkesutbildning Kil

Vård och omsorg yrkesutbildning Kil läser du på distans. I utbildningen ingår praktik ute på en arbetsplats för att få en större inblick i vad yrket innebär.

Omfattning: 1500 poäng
Studieform: Distans
Utbildningens längd: 75 veckor
APL: 3 tillfällen under utbildningen
Ansökan: Kontinuerlig antagning. Läs mer om ansökan ››

Omfattning

A+B-nivå
Du läser 1000 poäng grundläggande kurser inom vård och omsorg. APL (praktik) ingår vid två tillfällen. Du får öva praktiskt på puls- och blodtrycksmätning, enklare provtagning, akut omhändertagande vid skada samt HLR (hjärt- och lungräddning).

C-nivå
Du fortsätter med fördjupande kunskaper 500 poäng inom den inriktning du vill specialisera dig i. APL (praktik) ingår vid ett tillfälle.

Studieform

Distans
Vård och omsorg yrkesutbildning Kil erbjuds enbart på distans. Distansstudier innebär att du arbetar mestadels självständigt i vår webbaserade lärplattform, där du kommunicerar med dina lärare, lämnar in uppgifter och hittar material som hör till kurserna. Vissa obligatoriska praktiska moment samt kursexaminationer genomförs på plats i Kil. I vissa kurser ingår även arbetsplatsförlagt lärande (APL) vilket genomförs på en arbetsplats.

Inriktningar (C-nivå)

Till C-nivån väljer du en inriktning du vill specialisera dig inom. Samtliga inriktningar ger dig formell kompetens att arbeta som undersköterska.

Hälso- och sjukvård
Denna inriktning ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom sjukvården. Du kan arbeta på sjukhusens vårdavdelningar eller på en vårdcentral. Arbetsuppgifterna varierar mycket beroende på vilken avdelning du arbetar på. Du kan även arbeta som personlig assistent för brukare i behov av medicinsk omvårdnad.

Äldreomsorg
Denna inrikting ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom hemtjänst och på särskilda boenden för äldre. Du arbetar med att stödja personer att leva ett så självständigt liv som möjligt genom att hjälpa till med dagliga rutiner, som städning, tvättning och matlagning, lägga om sår, linda ben och hjälpa personen att ta sin medicin. Arbetsgivare är till exempel hemtjänstföretag eller särskilda boende för äldre.

Funktionsnedsättning
Denna inrikting ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent. Du ger stöd i vardagen åt personer som har en funktionsnedsättning exempelvis rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättning eller en intellektuell funktionsnedsättning. Arbetsuppgifterna är att tillsammans med den enskilda sköta det hen vill göra (laga mat, äta, jobba, resa, städa, umgås med vänner eller utföra fritidsintressen). Arbetsplatsen kan vara på personens arbetsplats, skola eller i hemmet. Du kan även arbeta som stödassistent. Arbetet innebär att ge pedagogiskt stöd och omsorg för att främja den enskildes förmågor och självständighet. Arbetsplatser kan vara gruppboende, daglig verksamhet och korttidshem. Andra yrkestitlar kan vara omsorgsassistent, vårdare, arbetshandledare, habiliteringsassistent eller boendeassistent.

Psykiatri och socialt arbete
Denna inrikting ger dig kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård där vård på en behandlingsavdelning integreras med dagvård och mottagning. Du kan också arbeta i brukarens hem. Du har flera möjliga arbetsområden, såsom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri. Du kan även arbeta som boendestödjare. Då arbetar du med personer med psykiska funktionshinder som bor i olika boendeformer. Du stöttar, motiverar och uppmuntrar personerna du jobbar med, och hjälper dem få bra och självständiga liv.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik) är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du genomför din APL på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Praktiska övningar

Vård- och omsorgsutbildningen i Kil kombinerar teori och praktiskt lärande vilket gör dig väl förberedd inför ditt kommande yrkesliv. Praktiska övningar genomför du på plats i Kil.

Betyg

Alla kurser ger ett nationellt gångbart betyg. Du erbjuds också att genomföra ett gymnasiearbete vilket krävs för en gymnasieexamen. Genomfört gymnasiearbete krävs också för ett diplom från Vård- och omsorgscollege.

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden? Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser från hela vårt kursutbud för att till exempel fördjupa, bredda eller komplettera din kompetens. Se hela vårt kursutbud ››

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Ansökan

Är du folkbokförd i Kils kommun ansöker du till Vård och omsorg yrkesutbildning Kil genom att kontakta kommunen. Vi har kontinuerlig antagning.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta KUI

Telefon 070-757 23 08
E-post vuxenutbildning@kui.se

Arbetsmarknaden

Undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende
Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. Bristen har varit stor under en längre tid. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som mycket goda både på ett och fem års sikt för undersköterskor inom hemtjänst och äldreboenden.
Undersköterskor på vårdavdelning och mottagning
Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor på vårdavdelning och mottagning har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som mycket goda på ett års sikt och goda på fem års sikt för undersköterskor på vårdavdelning och mottagning.
Vårdare och boendestödjare
Arbetsförmedlingen bedömer att vårdare och boendestödjare har goda möjligheter till arbete under det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som goda på ett års sikt och på fem års sikt väntas en arbetsmarknad i balans för vårdare och boendestödjare.
Skötare
Arbetsförmedlingen bedömer att skötare har goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete fortsatt bli goda.
Personliga assistenter
Arbetsförmedlingen bedömer att personliga assistenter har goda möjligheter till arbete under det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som goda på både ett och fem års sikt för personliga assistenter.
*Källa: Yrkesregistret 2015, SCB.
Prognosen uppdaterad: 2018-02-08

Kurser

A-nivå, 500 poäng grundläggande kurser

Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng

B-nivå, 500 poäng grundläggande kurser

Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng

Nivå C, 500 poäng inriktning Hälso- och sjukvård

Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng
Medicin 2
MEDMED02
100 poäng
Räddningsmedicin
SJURÄD0
100 poäng
It i vård och omsorg
ITIITI0
100 poäng

Nivå C, 500 poäng Inriktning Funktionsnedsättning

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng
It i vård och omsorg
ITIITI0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng

Nivå C, 500 poäng Inriktning Äldreomsorg

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng
It i vård och omsorg
ITIITI0
100 poäng
Palliativ vård
SJULIN0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng

Nivå C, 500 poäng Inriktning Psykiatri och socialt arbete Du väljer 500 poäng av nedanstående kurser

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Rättspsykiatri
PSYRÄS0
100 poäng
Människans säkerhet
MÄSMÄN0
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
It i vård och omsorg
ITIITI0
100 poäng