Undersköterska yrkesutbildning Linköping

Läs till undersköterska - Gymnasial vuxenutbildning (Komvux)
Undersköterska Linköping är en gymnasial yrkesutbildning för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg. Efter avslutad utbildning har du reell kompetens att arbeta som undersköterska, personlig assistent, boendestödjare, ledsagare, habiliteringsassistent, stödassistent eller skötare inom psykatrisk vård.

Fakta

Undersköterska yrkesutbildning Linköping
Omfattning:
1 500 poäng
Studieformer: Dag, Distans, Flex
Utbildningens längd: 3 terminer (75 veckor)
Utbildningslokal: Tanneforsgatan 8 centralt i Linköping
Ansökan: Kontinuerlig antagning
Kommande studiestarter och ansökan ››

För att erhålla formell undersköterskekompetens krävs minst 1400 poäng inom vård- och omsorgsämnen. Du kan välja att läsa hela Undersköterska yrkesutbildning Linköping eller enstaka kurser för att komplettera tidigare utbildning och erfarenheter. Ingen tidigare erfarenhet krävs för att söka utbildningen.

Omfattning

A+B-nivå
Du läser 1000 poäng grundläggande kurser inom vård och omsorg. APL (praktik) ingår vid två tillfällen. Du får öva praktiskt på puls- och blodtrycksmätning, enklare provtagning, akut omhändertagande vid skada samt HLR (hjärt- och lungräddning).

C-nivå
Du fortsätter med fördjupande kunskaper 500 poäng inom den inriktning du vill specialisera dig i. APL (praktik) ingår vid ett tillfälle.

Våra studieformer

Dag – Närundervisning
Du deltar i lärarledda, schemalagda lektioner på Linköping UtbildningsCenter. Övriga dagar studerar du på egen hand, till exempel via vår webbaserade lärplattform eller i öppen studieverkstad där du kan få handledning av lärare. I vissa kurser ingår även arbetsplatsförlagt lärande (APL) vilket genomförs på en arbetsplats.

Distansundervisning
Du arbetar självständigt i vår webbaserade lärplattform. Du är också välkommen till öppen studieverkstad, där du kan få handledning av lärare. Vissa obligatoriska praktiska övningar samt kursexaminationer genomförs på Linköping UtbildningsCenter. I vissa kurser ingår även arbetsplatsförlagt lärande (APL) vilket genomförs på en arbetsplats.

Flexibla studier
Du arbetar mestadels självständigt i vår webbaserade lärplattform. Du är också välkommen att delta på föreläsningar och öppen studieverkstad där du kan få handledning av lärare. Vissa obligatoriska praktiska övningar samt kursexaminationer genomförs på Linköping UtbildningsCenter. I vissa kurser ingår även arbetsplatsförlagt lärande (APL) vilket genomförs på en arbetsplats.

Våra inriktningar (c-nivå)

Undersköterskor kan arbeta inom olika områden. Vanliga arbetsplatser är till exempel i hemsjukvården, på sjukhus och äldreboenden. De största arbetsgivarna är kommuner och landsting, men privata arbetsgivare blir allt vanligare.

Hälso- och sjukvård

Denna inriktning ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom sjukvården. Du kan arbeta på sjukhusens vårdavdelningar eller på en vårdcentral. Arbetsuppgifterna varierar mycket beroende på vilken avdelning du arbetar på. Du kan även arbeta som personlig assistent för brukare i behov av medicinsk omvårdnad.

Äldreomsorg

Denna inrikting ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom hemtjänst och på särskilda boenden för äldre. Du arbetar med att stödja personer att leva ett så självständigt liv som möjligt genom att hjälpa till med dagliga rutiner, som städning, tvättning och matlagning, lägga om sår, linda ben och hjälpa personen att ta sin medicin. Arbetsgivare är till exempel hemtjänstföretag eller särskilda boende för äldre.

Funktionsnedsättning

Denna inrikting ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent. Du ger stöd i vardagen åt personer som har en funktionsnedsättning exempelvis rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättning eller en intellektuell funktionsnedsättning. Arbetsuppgifterna är att tillsammans med den enskilda sköta det hen vill göra (laga mat, äta, jobba, resa, städa, umgås med vänner eller utföra fritidsintressen). Arbetsplatsen kan vara på personens arbetsplats, skola eller i hemmet. Du kan även arbeta som stödassistent. Arbetet innebär att ge pedagogiskt stöd och omsorg för att främja den enskildes förmågor och självständighet. Arbetsplatser kan vara gruppboende, daglig verksamhet och korttidshem. Andra yrkestitlar kan vara omsorgsassistent, vårdare, arbetshandledare, habiliteringsassistent eller boendeassistent.

Psykiatri och socialt arbete

Denna inrikting ger dig kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård där vård på en behandlingsavdelning integreras med dagvård och mottagning. Du kan också arbeta i brukarens hem. Du har flera möjliga arbetsområden, såsom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri. Du kan även arbeta som boendestödjare. Då arbetar du med personer med psykiska funktionshinder som bor i olika boendeformer. Du stöttar, motiverar och uppmuntrar personerna du jobbar med, och hjälper dem få bra och självständiga liv.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik) är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du genomför din APL på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Praktiska övningar

Våra utbildningar kombinerar teori och praktiskt lärande vilket gör dig väl förberedd inför ditt kommande yrkesliv.

Betyg

Alla kurser ger ett nationellt gångbart betyg. Du erbjuds också att genomföra ett gymnasiearbete vilket krävs för en gymnasieexamen. Genomfört gymnasiearbete krävs också för ett diplom från Vård- och omsorgscollege.

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden? Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser från hela vårt kursutbud för att till exempel fördjupa, bredda eller komplettera din kompetens. Se hela vårt kursutbud ››

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Ansökan

Är du folkbokförd i Linköpings kommun gör du din ansökan till våra utbildningar via Jobb- och kunskapstorget i Linköping. Kontinuerlig antagning – det går alltså att söka under hela året.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet
Linköping UtbildningsCenter
Tanneforsgatan 8
582 24 Linköping
013-474 20 40
linkoping@kui.se

Läs mer om Linköping UtbildningsCenter

Vad säger lärare och elever?

Kurser

A-nivå, 500 poäng grundläggande kurser

Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng

B-nivå, 500 poäng grundläggande kurser

Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng

Nivå C, 500 poäng inriktning Hälso- och sjukvård

Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng
Medicin 2
MEDMED02
100 poäng
Räddningsmedicin
SJURÄD0
100 poäng
It i vård och omsorg
ITIITI0
100 poäng

Nivå C, 500 poäng Inriktning Funktionsnedsättning

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng
It i vård och omsorg
ITIITI0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng

Nivå C, 500 poäng Inriktning Äldreomsorg

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng
It i vård och omsorg
ITIITI0
100 poäng
Palliativ vård
SJULIN0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng

Nivå C, 500 poäng Inriktning Psykiatri och socialt arbete Du väljer 500 poäng av nedanstående kurser

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Rättspsykiatri
PSYRÄS0
100 poäng
Människans säkerhet
MÄSMÄN0
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
It i vård och omsorg
ITIITI0
100 poäng

Ansökan i Linköping

Studiestart: 19 aug 2019

Ansökan i Markaryd

Studiestart: 19 aug 2019