Vård och omsorg yrkesutbildning Linköping

Läs till undersköterska - Gymnasial vuxenutbildning (Komvux)
Vård och omsorg yrkesutbildning Linköping vänder sig till dig som vill arbeta med människor inom vård och omsorg. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som exempelvis undersköterska, stödassistent, personlig assistent, boendestödjare eller skötare inom psykiatrisk vård. Du kan även läsa enstaka kurser för att bredda din kompetens.

Vård och omsorg yrkesutbildning Linköping

Vård och omsorg yrkesutbildning Linköping läser du på distans, på dagtid i klassrum eller flexibelt där v. Vårt utbildningscenter finns centralt i Linköping. I utbildningen ingår APL, praktik på en arbetsplats. Du erbjuds även att genomföra ett gymnasiearbete inom vård och omsorg. På KUI möter du engagerade lärare med gedigen yrkeserfarenhet inom vård och omsorg. Du kan kombinera arbete med studier. Välkommen med din ansökan!

Omfattning: 1 500 poäng
Studieformer: Dag, Distans, Flex
Utbildningens längd: 3 terminer (75 veckor)
Ansökan: Kontinuerlig antagning, så här ansöker du ansökan ››

Upplägg

Hela utbildningen består av 1500 poäng. En bit in i utbildningen väljer du en inriktning du vill specialisera dig inom. Samtliga inriktningar ger dig formell undersköterskekompetens.

Nivå A – grundläggande kurser, 500p
Nivå B – grundläggande kurser, 500p
Nivå C – inriktning, 500p

Våra studieformer

Dag – Närundervisning
Du deltar i lärarledda, schemalagda lektioner på Linköping UtbildningsCenter. Övriga dagar studerar du på egen hand, till exempel via vår webbaserade lärplattform eller i öppen studieverkstad där du kan få handledning av lärare.

Distansundervisning
Du arbetar självständigt i vår webbaserade lärplattform. Du är också välkommen till öppen studieverkstad, där du kan få handledning av lärare. Vissa obligatoriska praktiska övningar samt kursexaminationer genomförs på Linköping UtbildningsCenter.

Flexibla studier
Du arbetar mestadels självständigt i vår webbaserade lärplattform. Du är också välkommen att delta på föreläsningar och öppen studieverkstad där du kan få handledning av lärare. Vissa obligatoriska praktiska övningar samt kursexaminationer genomförs på Linköping UtbildningsCenter.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

I utbildningen ingår Praktik/Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under praktiken följer du en handledares schema, vilket kan innebära tidiga morgnar och senare eftermiddagar. Praktik är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Praktiska övningar

Under utbildningen kombinerar både teori och praktiskt lärande. Vi har metodrum och redskap för praktiska övningar inom vård och omsorg som exempelvis puls- och blodtrycksmätning, enklare provtagning, förflyttningar och HLR (Hjärt-Lungräddning). Praktiskt träning gör dig väl förberedd inför ett kommande yrke som undersköterska.

Inriktningar

En bit in i utbildningen väljer du en inriktning du vill specialisera dig inom. Samtliga inriktningar ger dig undersköterskekompetens.

Undersköterskor kan arbeta inom olika områden. Vanliga arbetsplatser är till exempel i hemsjukvården, på sjukhus och äldreboenden. De största arbetsgivarna är kommuner och landsting, men privata arbetsgivare blir allt vanligare.

Undersköterska – Hälso- och sjukvård, 400 poäng
Denna inriktning ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården. Du arbetar på sjukhusens vårdavdelningar eller på en vårdcentral. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken avdelning du arbetar på. Du kan även arbeta som personlig assistent för brukare i behov av medicinsk omvårdnad.

Undersköterska – Äldreomsorg, 400 poäng
Denna inriktning ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Du arbetar inom hemtjänsten eller på särskilda boenden för äldre där du hjälper individer att klara vardagen. Det kan handla om att bara finnas där och stödja den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Undersköterska – Funktionsnedsättning, 400 poäng
Denna inriktning ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent eller stödassistent. Du arbetar med att ge stöd i vardagen åt människor med olika funktionsvariationer. Du kan arbeta med vuxna eller barn och ungdomar. Arbetsgivare kan vara kommuner, företag, kooperativ, stiftelser eller brukaren själv. Andra yrkestitlar kan vara boendestödjare, boendeassistent, habiliteringsassistent, arbetshandledare, omsorgsassistent eller boendeassistent.

Undersköterska – Psykiatri/Socialt arbete, 400 poäng
Denna inriktning ger dig kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård. Du kan arbeta på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård, inom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri. Du kan också ge stöd och service i hemmiljön, då kallas man för boendestödjare. Du stöttar och uppmuntrar personen och hjälper hen att få ett värdigt och självständigt liv.

Betyg

Alla kurser ger ett nationellt gångbart betyg. Du erbjuds också att genomföra ett gymnasiearbete vilket krävs för en gymnasieexamen. Genomfört gymnasiearbete krävs också för ett diplom från Vård- och omsorgscollege.

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden? Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser från hela vårt kursutbud för att till exempel fördjupa, bredda eller komplettera din kompetens. Se hela vårt kursutbud ››

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Ansökan

Är du folkbokförd i Linköpings kommun gör du din ansökan till våra utbildningar via Jobb- och kunskapstorget i Linköping. Kontinuerlig antagning – det går alltså att söka under hela året.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet
Linköping UtbildningsCenter
Tanneforsgatan 8
582 24 Linköping
013-474 20 40
linkoping@kui.se

Läs mer om Linköping UtbildningsCenter

Inspiration

Kurser

A-nivå, 500 poäng grundläggande kurser

Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng

B-nivå, 500 poäng grundläggande kurser

Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng

Nivå C, 500 poäng inriktning Hälso- och sjukvård

Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng
Medicin 2
MEDMED02
100 poäng
Räddningsmedicin
SJURÄD0
100 poäng
It i vård och omsorg
ITIITI0
100 poäng

Nivå C, 500 poäng Inriktning Funktionsnedsättning

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng
It i vård och omsorg
ITIITI0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng

Nivå C, 500 poäng Inriktning Äldreomsorg

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng
It i vård och omsorg
ITIITI0
100 poäng
Palliativ vård
SJULIN0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng

Nivå C, 500 poäng Inriktning Psykiatri och socialt arbete Du väljer 500 poäng av nedanstående kurser

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Rättspsykiatri
PSYRÄS0
100 poäng
Människans säkerhet
MÄSMÄN0
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
It i vård och omsorg
ITIITI0
100 poäng