Undersköterska yrkesutbildning Östhammar

Undersköterska yrkesutbildning Östhammar är en utbildning på distans för dig som vill arbeta som undersköterska, vårdare, personlig assistent, boendestödjare eller skötare inom psykiatrin. Samtliga inriktningar leder till formell undersköterskekompetens. Du som redan arbetar inom vård och omsorg kan läsa enstaka kurser ur utbildningen för att fördjupa och bredda din kompetens.

Undersköterska yrkesutbildning Östhammar

Vill du arbeta med människor? Vill du öka dina möjligheter till jobb? Studera Undersköterska yrkesutbildning Östhammar som ger dig en gedigen grund att arbeta som tex undersköterska eller studera vidare.

Omfattning: 1400 poäng
Studieform: Distans
Starter: Kontinuerlig antagning, sök när som helst
APL: Två perioder under utbildningen
Till ansökan ››

För att erhålla en formell undersköterskekompetens krävs minst 1400 poäng inom vård- och omsorgsämnen. Du kan välja att läsa hela utbildningen eller enstaka kurser för att komplettera tidigare utbildning och erfarenheter. Ingen tidigare erfarenhet krävs för att söka utbildningen.

Det finns ett stort behov av undersköterskor och det blir allt viktigare att ha relevant utbildning. Arbetsgivare kräver allt mer att personal har behörighet motsvarande undersköterskenivå.

Omfattning

Hela utbildningen omfattar 1400 poäng fördelat på tre nivåer. Varje nivå motsvarar 1 termins heltidsstudier. Till nivå C väljer du inriktning.

A-nivå Gemensamma kurser, 450 poäng
B-nivå Gemensamma kurser, 450 poäng
C-nivå Inriktning utifrån eget intresse, 500 poäng

Innehåll

A och B-nivå, gemensamma kurser
Du får grundläggande kunskaper inom vård och omsorg. i kursen Vård och omsorgsarbete 1 har du APL (praktik) 4-5 veckor. Vi övar på praktiska moment som exempelvis puls- och blodtrycksmätning, enklare provtagning och HLR (hjärt- och lungräddning).

C-nivå, välj inriktning
Du får specialiserade kunskaper inom den inriktning du valt. I kurserna Akutsjukvård, Äldres hälsa och livskvalitet, Psykiatri 2 och Specialpedagogik 2 ingår APL (praktik) 4-5 veckor.

Studieform Distans

Du arbetar i vår webbaserade lärplattform som du har tillgång till dygnet runt via internet. Där kommunicerar du med dina lärare, lämnar in uppgifter och hittar material till kurserna. Du är också välkommen till öppen studieverkstad på Uppsala UtbildningsCenter där du kan få handledning av lärare. Obligatoriska praktiska övningar och kursexamination genomförs på Uppsala UtbildningsCenter. I vissa kurser ingår även APL – arbetsplatsförlagt lärande (praktik) vilket genomförs på en arbetsplats.

Praktik – APL

Under nivå A och C ingår 4-5 veckors APL – arbetsplatsförlagt lärande (praktik). Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. Den är en naturlig del av din yrkesutbildning. Din praktik genomför du på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Inriktningar C-nivå

Till nivå C väljer du en inriktning du vill specialisera dig inom. Samtliga inriktningar leder till en formell undersköterskekompetens. Det finns ett stort behov av undersköterskor och det blir allt viktigare att ha relevant utbildning. Arbetsgivare kräver allt mer att personal har behörighet motsvarande undersköterskenivå.

Hälso- och sjukvård

vard-omsorg-komvux-akutsjukvard_616x230px

Inriktningen ger dig specialiserade kunskaper att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården. Du arbetar oftast inom akutsjukvården, på sjukhusens vårdavdelningar eller på vårdcentraler. Exakt vilka arbetsuppgifter man har varierar beroende på var man jobbar. Du kan också arbeta som personlig assistent för brukare i behov av medicinsk omvårdnad.

Äldreomsorg

aldreomsorg-underskoterska-glad-panna-mot-panna_iStock_000006728966Medium

Inriktningen ger dig specialiserade kunskaper att arbeta som undersköterska på exempelvis särskilda boenden för äldre eller inom hemtjänsten. Arbetsuppgifterna varierar beroende på arbetsplats men i arbetet kan det exempelvis ingå att utföra medicinska kontroller. Arbetet kräver en bred medicinsk kompetens för att möta den äldres behov.

Funktionsnedsättning

utbildning-funktionsnedsattning-personlig-assistent-kui

Inriktningen ger dig specialiserade kunskaper att arbeta som undersköterska, vårdare eller personlig assistent. Du arbetar med att ge stöd i vardagen åt människor med olika funktionsnedsättningar. Du skapar förutsättningar för en annan människa att kunna leva som andra. Du kan bland annat arbeta på en gruppbostad eller daglig verksamhet.

Psykiatri

psykiatriska-diagnoser-foretagsutbildning

Inriktningen ger dig specialiserade kunskaper att arbeta som undersköterska eller skötare inom psykiatrisk vård och omsorg. Arbetsplatsen kan vara en vårdavdelning eller en öppenvårdsavdelning på ett sjukhus. Du kan också arbeta med psykiatrisk vård och omsorg i brukarens hem.

Socialt behandlingsarbete

ungdom-bakom staket_Large

Inriktningen ger dig specialiserade kunskaper att arbeta som behandlingsassistent eller boendestödjare. Du arbetar med människor som har sociala problem. Arbetsplatsen kan vara en institution men du kan också arbeta med ungdomar och människor med beroendeproblematik som bor hemma hemma, på ett behandlingshem eller ungdomshem.

Belastningsregister

För sökande elever till Vård- och omsorgsutbildningen kan utbildningen genomföras med anmärkningar i registret men det kan innebära en begränsning hos en del arbetsgivare.

Läsa enstaka kurser

Du som redan arbetar inom vård och omsorg kan läsa enstaka kurser ur utbildningen för att fördjupa och bredda din kompetens. Se hela vårt kursutbud ››

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se

Så här arbetar vi

Yrkeskompetenta lärare
Här arbetar inspirerande och engagerade lärare som har både pedagogisk kompetens och yrkeskompetens.

Webbaserad lärplattform
Alla elever får tillgång till vår webbaserade lärplattform som du har tillgång till dygnet runt, via en dator med internetuppkoppling. Där kan du kommunicera med dina lärare, lämna in uppgifter och hitta material till kurserna.

Praktiska övningar
I vissa kurser ingår obligatoriska praktiska moment som du genomför på Uppsala UtbildningsCenter. Praktiska övningar gör dig väl förberedd för arbetslivet.

Studieverkstad
Vi erbjuder öppen studieverkstad på Uppsala UtbildningsCenter för möjlighet till extra hjälp i studierna. Där får du handledning och stöd av en lärare.

Inlästa läromedel
Inlästa läromedel är en ljudversion av den tryckta läroboken. Du kan vid behov få tillgång till inläst kurslitteratur. Du kan lyssna på en ljudversion av den tryckta kursboken via webben eller mobilen – precis när och var du vill!

SLI Play – digitalt utbildningsmaterial
Du kan få tillgång till SLI Play. SLI Play är Mediacenters portal för digitalt utbildningsmaterial som består av film, TV, radioprogram, Wikipedia och Nationalencyklopedin.

Validering
Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom vård och omsorg kan du validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa det du redan kan. Läs mer om validering ››

Ansökan

Det är kontinuerlig intagning till våra utbildningar vilket innebär att du kan söka när som helst under terminen. Du ansöker via Vuxenutbildningen i Östhammars kommun.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet
Uppsala UtbildningsCenter
S:t Olofsgatan 9, 2 tr
753 21 Uppsala
018-474 88 80
uppsala@kui.se

Läs mer om Uppsala UtbildningsCenter

Kurser

Nivå A — Gemensamma kurser, 450 poäng

Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng

Nivå B — Gemensamma kurser, 450 poäng

Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng

Nivå C — Inriktning Hälso- och sjukvård, 500 poäng

Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng
Medicin 2
MEDMED02
100 poäng
Räddningsmedicin
SJURÄD0
100 poäng
Palliativ vård
SJULIN0
100 poäng

Nivå C — Inriktning Äldreomsorg, 500 poäng

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng

Nivå C — Inriktning Funktionsnedsättning, 500 poäng

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng

Nivå C — Inriktning Socialt behandlingsarbete, 500 poäng

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng