Undersköterska yrkesutbildning Östhammar

En yrkesutbildning för dig som vill arbeta med människor som är i behov av omvårdnad, stöd och service inom vård och omsorg. Du läser på distans via vårt utbildningscenter i Uppsala. En bit in i utbildningen väljer du en inriktning du vill specialisera dig inom. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som exempelvis undersköterska, stödassistent, personlig assistent, boendestödjare eller skötare inom psykiatrisk vård. I utbildningen ingår även praktik (APL) där du får omsätta dina kunskaper ute i en verksamhet och lära dig mer om vad yrket innebär.

Undersköterska yrkesutbildning Östhammar

Du kan kombinera arbete med studier. Hos oss möter du engagerade lärare med både pedagogisk kompetens och yrkeserfarenhet. Det är stor efterfrågan på utbildad personal inom vård och omsorg, framför allt inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Du ansöker till denna utbildning via kommunens ansökan. Vi har kontinuerlig intagning vilket innebär att du kan söka när som helst under terminen.

Omfattning: 1500 poäng
Studieform: Distans
Utbildningens längd: ca 70 veckor
Studiestarter: Löpande
Ansökan: Läs mer om ansökan ››

Studieform Distans

Du arbetar i vår webbaserade lärplattform som du har tillgång till dygnet runt via internet. Där kommunicerar du med dina lärare, lämnar in uppgifter och hittar material till kurserna. Du är också välkommen till öppen studieverkstad på Uppsala UtbildningsCenter där du kan få handledning av lärare. Obligatoriska praktiska övningar och kursexamination genomförs på plats på Uppsala UtbildningsCenter.

Arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen innehåller APL= arbetsplatsförlagt lärande. Under din APL följer du en handledares schema, vilket kan innebära tidiga morgnar och senare eftermiddagar. APL är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Inriktningar C-nivå

I slutet av utbildningen väljer du en inriktning du vill specialisera dig inom. Samtliga inriktningar leder till en formell undersköterskekompetens.

Hälso- och sjukvård

vard-omsorg-komvux-akutsjukvard_616x230px

Inriktningen ger dig specialiserade kunskaper att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården. Du arbetar oftast inom akutsjukvården, på sjukhusens vårdavdelningar eller på vårdcentraler. Exakt vilka arbetsuppgifter man har varierar beroende på var man jobbar. Du kan också arbeta som personlig assistent för brukare i behov av medicinsk omvårdnad.

Äldreomsorg

aldreomsorg-underskoterska-glad-panna-mot-panna_iStock_000006728966Medium

Inriktningen ger dig specialiserade kunskaper att arbeta som undersköterska på exempelvis särskilda boenden för äldre eller inom hemtjänsten. Arbetsuppgifterna varierar beroende på arbetsplats men i arbetet kan det exempelvis ingå att utföra medicinska kontroller. Arbetet kräver en bred medicinsk kompetens för att möta den äldres behov.

Funktionsnedsättning

utbildning-funktionsnedsattning-personlig-assistent-kui

Inriktningen ger dig specialiserade kunskaper att arbeta som undersköterska, vårdare eller personlig assistent. Du arbetar med att ge stöd i vardagen åt människor med olika funktionsnedsättningar. Du skapar förutsättningar för en annan människa att kunna leva som andra. Du kan bland annat arbeta på en gruppbostad eller daglig verksamhet.

Psykiatri

psykiatriska-diagnoser-foretagsutbildning

Inriktningen ger dig specialiserade kunskaper att arbeta som undersköterska eller skötare inom psykiatrisk vård och omsorg. Arbetsplatsen kan vara en vårdavdelning eller en öppenvårdsavdelning på ett sjukhus. Du kan också arbeta med psykiatrisk vård och omsorg i brukarens hem.

Socialt behandlingsarbete

ungdom-bakom staket_Large

Inriktningen ger dig specialiserade kunskaper att arbeta som behandlingsassistent eller boendestödjare. Du arbetar med människor som har sociala problem. Arbetsplatsen kan vara en institution men du kan också arbeta med ungdomar och människor med beroendeproblematik som bor hemma hemma, på ett behandlingshem eller ungdomshem.

Belastningsregister

För sökande elever till Vård- och omsorgsutbildningen kan utbildningen genomföras med anmärkningar i registret men det kan innebära en begränsning hos en del arbetsgivare.

Validering

Har du redan yrkeserfarenhet eller tidigare utbildning inom förskola, skola eller fritidsverksamhet kan du validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa det du redan kan. Läs mer om validering ››

Läsa enstaka kurser

Du som redan arbetar inom vård och omsorg kan läsa enstaka kurser ur utbildningen för att fördjupa och bredda din kompetens. Se hela vårt kursutbud ››

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri, däremot får du själv betala kurslitteratur och övrigt studiematerial du kan behöva under din studietid.

Studiestöd

Du kan söka studiemedel från CSN. Möjligheten till detta finns från och med hösten det år du fyller 20. Du ansöker om bidrag och lån på www.csn.se

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare med både pedagogisk kompetens och yrkeserfarenhet. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ›› 

Ansökan

Det är kontinuerlig intagning till våra utbildningar vilket innebär att du kan söka när som helst under terminen. Du ansöker via Vuxenutbildningen i Östhammars kommun.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet
Uppsala UtbildningsCenter
S:t Olofsgatan 9, 2 tr
753 21 Uppsala
018-474 88 80
uppsala@kui.se

Läs mer om Uppsala UtbildningsCenter

Kurser

Undersköterska BAS 1200 poäng (50 veckor)

Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100 poäng
Svenska 1
SVESVE01
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng

Undersköterska fördjupning Hälso- och sjukvård, 450 poäng (2

Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng
Medicin 2
MEDMED02
100 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng

Undersköterska fördjupning Äldreomsorg, 450 poäng (20 veckor)

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng

Undersköterska fördjupning Funktionsnedsättning, 450 poäng (20 veckor)

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng

Undersköterska fördjupning Psykiatri, 450 poäng (20 veckor)

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng

Undersköterska fördjupning Socialt behandlingsarbete, 450 poäng (20 veckor)

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng