Undersköterska yrkesutbildning Oxelösund

Vill du arbeta med att ge vård och omsorg till människor? Satsa på en utbildning som ökar dina möjligheter att få arbete inom många olika yrken! Undersköterska yrkesutbildning Oxelösund ger dig kompetens att arbeta som exempelvis undersköterska, boendestödjare eller skötare inom psykiatrisk vård. Lärarledd undervisning och öppen studieverkstad genomförs på plats i utbildningslokal i Nyköping. Välj en studieform som passar dig.

Undersköterska yrkesutbildning Oxelösund

Undersköterska yrkesutbildning Oxelösund kan läsas i klassrum, som distans eller som lärling, du väljer själv hur du vill studera. I alla studieformer ingår praktik på en arbetsplats.

Kurspoäng: 1500 poäng
Längd: 75 veckor fördelat på tre perioder
Studieform: Klassrum, Distans med handledning, Lärling
APL: Tre APL-perioder om 5 veckor vardera
Infoblad: Ladda ned infoblad (pdf) ››

Det finns ett stort behov av undersköterskor, framför allt inom äldreomsorg och funktionshindersomsorg och efterfrågan förväntas öka de närmaste tio åren. Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor möter mycket goda möjligheter till arbete på fem och tio års sikt. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen och en åldrande befolkning.

Omfattning

Utbildningen består av 1500 poäng. Under nivå 1+2 läser du gemensamma kurser. Till nivå 3 väljer du inriktning du vill specialisera dig inom. Gymnasiearbete om 100 poäng ingår i din utbildning och har en tydlig koppling till yrkesområdet.

Studieformer

Klassrum
Du deltar i lärarledd undervisning i grupp 2-4 dagar/vecka på plats i Oxelösund. Övriga dagar i veckan studerar du på egen hand, till exempel via vår webbaserade lärplattform. Du har också möjlighet att delta i öppen studieverkstad på plats i Oxelösund där du kan få handledning av lärare.

Distans med handledning
Du studerar på egen hand i vår webbaserade lärplattform och deltar i öppen studieverkstad på plats i Oxelösund för handledning av lärare. Obligatoriska praktiska övningar samt examination genomförs på plats i Oxelösund.

Lärling
Du är 3-4 dagar i veckan på en arbetsplats och en dag i veckan har du lärarledda lektioner i Oxelösund. Du får också tillgång till vår webbaserade lärplattform.

Inriktningar nivå 3

aldreomsorg-underskoterska-glad-panna-mot-panna_iStock_000006728966Medium

Äldreomsorg
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen inom exempelvis hemtjänst, hemsjukvård eller på särskilda boenden för äldre.

psykiatriska-diagnoser-foretagsutbildning

Psykiatri
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård på exempelvis psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsmottagning, särskilt boende/i brukarens hem eller daglig verksamhet. Du kan också arbeta som stödassistent, boendestödjare, vårdare inom socialt arbete.

utbildning-funktionsnedsattning-personlig-assistent-kui

Funktionsnedsättning
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent, stödassistent, boendestödjare, boendeassistent, habiliteringsassistent, vårdare. Du kan också arbeta som på ett särskilt boende/ gruppbostad eller en daglig verksamhet inom funktionshinderområdet.

underskoterska-kui-vard-omsorg_616x230px

Akutsjukvård
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom exempelvis akutsjukvården, på vårdavdelningar och på sjukhus.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden?Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Ansökan

Är du folkbokförd i Oxelösunds kommun ansöker du till våra utbildningar genom att skicka in ansökan senast sista ansökningsdag.

Läs mer om ansökan

Kontakta skolan

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Oxelösunds kommun. Lärarledd undervisning och studieverkstad genomförs på plats i Flen.

Utbildningslokal: Aktivitetshuset Skjortan, Drottninggatan 24, 642 37 Flen
Telefon: 016-15 54 30
Mail: flen@kui.se

Postadress:
KompetensUtvecklingsInstitutet
Gamla Tullgatan 1
632 20 Eskilstuna

Kurser

Nivå 1, 500 poäng

Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng

Nivå 2, 500 poäng

Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng
Samhällskunskap 1a2
SAMSAM01a2
50 poäng

Nivå 3, 200 poäng

Svenska 1
SVESVE01
100 poäng
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100 poäng
Svenska som andraspråk 2
SVASVA02
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Gymnasiearbete Vård och omsorg
GYARVO
100

Nivå 3 forts, 300 poäng - Äldreomsorg

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng

Nivå 3 forts, 300 poäng - Psykiatri

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng

Nivå 3 forts, 300 poäng - Funktionsnedsättning

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng

Nivå 3 forts, 300 poäng - Akutsjukvård

Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng
Medicin 2
MEDMED02
100 poäng