Vård- och omsorgsutbildningen Sandviken

Vård- och omsorgsutbildningen är en yrkesutbildning på distans för dig som vill arbeta med människor inom vård och omsorg. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som exempelvis undersköterska, vårdare, skötare inom psykiatrisk vård eller som personlig assistent.

Fakta

Vård- och omsorgsutbildningen Sandviken
Kurspoäng:
1500 poäng
Studieformer: Distans
Utbildningens längd: Individuellt
Kommande studiestarter och ansökan ››

Omfattning

För att få formell undersköterskekompetens krävs minst 1400 poäng inom vård- och omsorgsämnen samt gymnasiearbete. Vård- och omsorgsutbildningen Sandviken består av 1500 poäng. Under steg 1+2 läser du grundläggande kurser som alla läser. Därefter väljer du kurser så att du når upp till minst 1400 poäng. Du ska även göra gymnasiearbete.

Våra studieformer

Distans
Vård- och omsorgsutbildningen Sandviken erbjuds enbart på distans. Distansstudier innebär att du arbetar mestadels självständigt i vår webbaserade lärplattform, där du kommunicerar med dina lärare, lämnar in uppgifter och hittar material som hör till kurserna. Vissa obligatoriska praktiska moment samt slutskrivning genomförs på plats i Sandviken vid ca 1 tillfälle per månad alternativt vid Uppsala UtbildningsCenter. I vissa kurser ingår även praktik på en arbetsplats (APL).

Inriktningar till C-nivå

Till nivå C väljer du en inriktning du vill specialisera dig inom. Samtliga inriktningar leder till en formell undersköterskekompetens.

Hälso- och sjukvård
Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården. Du kan exempelvis arbeta inom akutsjukvården, på sjukhusens vårdavdelningar eller på vårdcentraler. Dina arbetsuppgifter är exempelvis att basal omvårdnad, dokumentation, provtagningar och kontroller.

Äldreomsorg
Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Du kan arbeta inom hemtjänst, hemsjukvård eller på särskilda boenden för äldre. Dina arbetsuppgifter blir att hjälpa brukaren klara av vardagen.

Psykiatri
Du får kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård på exempelvis en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsmottagning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård. Du kan också arbeta med psykiatrisk sjukvård i brukarens hem.

Socialt behandlingsarbete
Du får kompetens att arbeta som undersköterska, behandlingsassistent eller boendestödjare. Du arbetar med att motivera och stödja människor som har sociala problem av olika slag. Arbetsplatsen kan vara en institution men du kan också arbeta med ungdomar och människor med beroendeproblematik som bor hemma hemma, på ett behandlingshem eller ungdomshem. Det finns flera titlar för liknande arbetsuppgifter, t.ex: stödassistent, boendeassistent, habiliteringsassistent, ledsagare och vårdare.

Funktionsnedsättning
Du får kompetens att arbeta som vårdare, personlig assistent. Du ger stöd i vardagen åt människor med olika funktionsnedsättningar. Arbetsuppgifterna är att tillsammans med brukaren sköta det som hen vill göra. Arbetsgivare kan vara kommuner, företag, kooperativ, stiftelser eller brukaren själv.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik) ingår i utbildningen. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du genomför din praktik på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Undersköterska – ett jobb med goda framtidsutsikter!

Efterfrågan på utbildad personal inom vård och omsorg fortsätter att öka. Efterfrågan på undersköterskor förväntas öka de närmaste tio åren. Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor möter mycket goda möjligheter till arbete på fem och tio års sikt. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen och en åldrande befolkning.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ›› 

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra utbildningsområden? Då kan du validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa det du redan kan. Ett snabbare sätt att få papper på din kompetens! Tillsammans med dig bedömer vi vilka kurser/delkurser du kan validera, och arbetar fram en valideringsplan. Om dina kunskaper omfattar en hel kurs kan du genomgå en s.k. prövning för att få betyg i kursen. Läs mer om validering ››

Ansökan

För ansökan till våra utbildningar kontakta Centrum för Vuxnas lärande (CVL)
Besöksadress: Skogsfruvägen 51. Telefon: 026-24 19 00. E-post: vux@sandviken.se

Läs mer om ansökan

Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet
Falun UtbildningsCenter
Gruvgatan 2, plan 5
791 62 Falun
023-777 870
falun@kui.se

Läs mer om Falun UtbildningsCenter

Kurser

Steg 1 — Grundläggande kurser 500 poäng

Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng

Steg 2 — Fortsättningskurser 450 poäng

Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng

Steg 3 — Gymnasiearbete + valfria kurser 450 p

Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng
Barn- och ungdomssjukvård
SJUBAR0
200 poäng
Ergonomi
HALERG0
100 poäng
Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng
Internationellt arbete
MÄNINA0
100 poäng
It i vård och omsorg
ITIITI0
100 poäng
Komplementärmedicin
HAAKOM0
100 poäng
Kost, måltid och munhälsa
HAAKOS0
100 poäng
Ledarskap och organisation
LEDLED0
100 poäng
Medicin 2
MEDMED02
100 poäng
Människans säkerhet
MÄSMÄN0
100 poäng
Palliativ vård
SJULIN0
100 poäng
Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Räddningsmedicin
SJURÄD0
100 poäng
Rättspsykiatri
PSYRÄS0
100 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng