Undersköterska Sandviken

Vill du arbeta med människor som är i behov av vård, omsorg, stöd eller service? Du ska du arbeta som undersköterska inom vård och omsorg. Denna yrkesutbildning på distans ger dig kompetens att arbeta som undersköterska, personlig assistent, stödassistent eller skötare inom psykiatrisk vård.

Fakta

Vill du arbeta med människor som är i behov av vård, omsorg, stöd eller service? Läs yrkesutbildningen Undersköterska Sandviken på distans hos KompetensUtvecklingsInstitutet. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri eller funktionsvariation. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar, men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet. 

Kurspoäng: 1500 poäng
Studieformer: Distans
Utbildningens längd: Individuellt
Ansökan: Studiestarter och ansökan ››
Infoblad ››

Förkunskaper 

Godkänt betyg i svenska grund/Svenska som andraspråk grund eller motsvarande. 

Omfattning

Grundläggande kurser 900 poäng
Fördjupning 500 poäng

Studieform

Distans
Undersköterska yrkesutbildning Sandviken erbjuds enbart på distans. Distansstudier innebär att du arbetar självständigt i vår webbaserade lärplattform, där du kommunicerar med dina lärare, lämnar in uppgifter och hittar material som hör till kurserna. Vissa obligatoriska praktiska moment samt examinationer genomförs på plats i Sandviken vid ca 1 tillfälle per månad alternativt vid Falun UtbildningsCenter. I vissa kurser ingår även praktik på en arbetsplats (APL). 

Fördjupningar

Du väljer en inriktning du vill specialisera dig inom. Samtliga inriktningar ger dig formell undersköterskekompetens.

Inriktning Äldreomsorg
Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom hemtjänst och på särskilda boenden för äldre. Du arbetar med att stödja personer att leva ett så självständigt liv som möjligt genom att hjälpa till med dagliga rutiner, som städning, tvättning och matlagning, lägga om sår, linda ben och hjälpa personen att ta sin medicin. Arbetsgivare är till exempel hemtjänstföretag eller särskilda boende för äldre. 

Inriktning Psykiatri
Du får kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning eller inom integrerad psykiatrisk vård eller i brukarens hem. Du kan arbeta inom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri.

Inriktning Funktionsvariation
Du får kompetens att arbeta som personlig assistent, boendestödjare eller stödassistent.
Som personlig assistent arbetar du med att ge stöd i vardagen åt personer som har en funktionsnedsättning. Den personliga assistenten underlättar vardagen för individen man arbetar med på olika sätt. Det kan till exempel vara att hjälpa till i hemmet, möjliggöra en aktiv fritid eller att sköta sitt arbete. Som stödassistent arbetar du med att ge pedagogiskt stöd och omsorg för att främja den ”brukarens” förmågor och självständighet. Du kan arbeta ex. på gruppboenden, dagliga verksamheter och korttidshem för barn och ungdomar. Som boendestödjare eller boendeassistent arbetar du med att motivera och stödja funktionshindrade personer som har eget boende. Du kan utföra arbetet både i brukarens enskilda bostad och i närområdet.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

I vissa kurser ingår APL, arbetsplatsförlagt lärande. Den genomförs på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna. 

Arbetsmarknaden

Undersköterskor inom äldreomsorg
Möjligheterna till arbete som bedöms som goda både på ett och fem års sikt. Detta beror bland annat på att antalet äldre fortsätter att öka och att det under lång tid utbildats för få undersköterskor. 

Stödassistent eller boendestödjare
Arbetsförmedlingen bedömer att stödassistenter och boendestödjare har goda möjligheter till arbete både på ett och fem års sikt. Trots att många med olika utbildningsbakgrund kan arbeta bedöms tillgången inte vara tillräcklig för att möta upp efterfrågan. Andra yrkestitlar kan vara omsorgsassistent, vårdare eller habiliteringsassistent.

Skötare inom psykiatrisk vård
Möjligheterna till arbete som bedöms som goda både på ett och fem års sikt. Det finns ett stort behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden och det har under de senaste åren utbildats för få skötare. 

Personlig assistent
Möjligheterna till arbete som bedöms som goda både på ett och fem års sikt. Fler äldre personer leder till ett ökat behov av personliga assistenter de kommande åren. Även den ökande befolkningen driver på behovet av yrkesgruppen. 

*Källa: Yrkesregistret 2016, SCB Prognosen uppdaterad: 2019-02-07

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ›› 

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se

Validering

Du som redan har relevant och färsk yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra utbildningsområden kan validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så du inte behöver läsa det du redan kan. Det är en bra möjlighet för dig som snabbare vill få en formell kompetens. Läs mer om validering ››

Ansökan

Du ansöker till våra utbildningar via Centrum för Vuxnas lärande (CVL) i Sandviken.

Ansökan Sandviken

Kontakta oss

På uppdrag av Sandvikens kommun erbjuder vi Barn- och fritidsutbildningen på distans. Obligatoriska praktiska moment samt examinationer genomförs på plats i Sandviken vid ca 1 tillfälle per månad alternativt vid Falun UtbildningsCenter.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Falun UtbildningsCenter
Gruvgatan 2, plan 5
791 62 Falun
023-777 870
falun@kui.se

Läs mer om Falun UtbildningsCenter

Kurser

Grundläggande kurser 900 poäng

Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng

Inriktning äldreomsorg 500 poäng

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng

Inriktning funktionsvariation 500 poäng

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng

Inriktning psykiatri 500 poäng

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Rättspsykiatri
PSYRÄS0
100 poäng
Människans säkerhet
MÄSMÄN0
100 poäng