Vård- och omsorgsutbildningen Uppsala

Läs till undersköterska - Gymnasial vuxenutbildning (Komvux)
Vård- och omsorgsutbildningen i Uppsala är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med människor inom vård och omsorg. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som exempelvis undersköterska, boendestödjare, vårdare eller skötare inom psykiatrisk vård. Utmärkt även för dig som redan arbetar inom vården och önskar komplettera och fördjupa din yrkeskompetens.

Fakta

Vård- och omsorgsutbildningen Uppsala
Kurspoäng:
1400 poäng
Studieformer: Flexibelt, Klassrum (grupp), Lärling
Utbildningens längd: 69 veckor
APL: Totalt 12 veckor fördelat på tre perioder (4 veckor per tillfälle)

Kommande studiestarter och sista ansökan ››
Ladda ned eller beställ katalog ››

Omfattning

Hela utbildningen omfattar 1400 poäng fördelat på tre nivåer. Nivå A+B består av gemensamma kurser som alla läser. Till nivå C väljer du inriktning. Samtliga inriktningar ger dig kompetens att arbeta som undersköterska.

Våra inriktningar

Inriktning Hälso- och sjukvård
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården. Då kan du arbeta inom akutsjukvård, på sjukhusens vårdavdelningar eller på vårdcentral. Dina arbetsuppgifter är exempelvis att basal omvårdnad, dokumentation, provtagningar och kontroller.

Inriktning Äldreomsorg
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Då kan du arbeta inom hemtjänst, hemsjukvård eller på särskilda boenden för äldre. Dina arbetsuppgifter blir att hjälpa brukaren klara av vardagen.

psykiatriska-diagnoser-foretagsutbildning

Inriktning Psykiatri
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård. Då kan du arbeta på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsmottagning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård. Du kan också arbeta med psykiatrisk sjukvård i brukarens hem.

anhorigstod-inom-vard-omsorg-foretagsutbildning

Inriktning Socialt behandlingsarbete
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska,  behandlingsassistent eller boendestödjare. Då kan du arbeta med att motivera och stödja människor som har sociala problem av olika slag. Arbetsplatsen kan vara en institution men du kan också arbeta med individer med beroendeproblematik som bor hemma, på behandlingshem eller ungdomshem. Det finns flera titlar för liknande arbetsuppgifter, t.ex: stödassistent, boendeassistent, habiliteringsassistent, ledsagare och vårdare.

utbildning-funktionsnedsattning-personlig-assistent-kui

Inriktning Funktionsnedsättning
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som vårdare eller personlig assistent. Då kan du arbeta med att ge stöd i vardagen åt människor med olika funktionsnedsättningar. Arbetsuppgifterna är att tillsammans med brukaren sköta det som hen vill göra. Arbetsgivare kan vara kommuner, företag, kooperativ, stiftelser eller brukaren själv.

Våra studieformer

Du kan studera flexibelt, i klassrum eller som lärling på en arbetsplats. Om det är för få sökande till klassrumsundervisning erbjuds du istället flexstudier.

Flexibelt (distans)
Du har ett individuellt upplägg där du studerar i egen takt och har möjlighet att delta i föreläsningar, studieverkstad/skrivverkstad på skolan Du får också tillgång till vår webbaserade lärplattform. En bra studieform för dig som vill kombinera arbete med studier.

Klassrum
Du deltar i lärarledda lektioner på skolan cirka 2–3 dagar i veckan. Övriga dagar i veckan studerar du på egen hand, till exempel via vår webbaserade lärplattform, eller i öppen studieverkstad på skolan där du kan få handledning av en lärare. Vid få sökande erbjuds du istället flexstudier.

Lärling
Lärlingsstudier innebär att du är på en lärlingsplats (en arbetsplats) minst 70 % av dina studier. Där har du en handledare som samarbetar med lärare kring dina studier. Övrig tid ägnar du åt teoretisk inlärning tillsammans med din lärare.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

Utbildningen innehåller APL= arbetsplatsförlagt lärande. 12 veckor fördelat på tre perioder (4 veckor per nivå). Under din APL följer du en handledares schema, vilket kan innebära tidiga morgnar och senare eftermiddagar. APL är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Belastningsregister

För sökande elever till Vård- och omsorgsutbildningen är det ett krav att utdraget ur belastningsregistret är blankt.

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser från alla våra utbildningar för att till exempel fördjupa eller komplettera din kompetens. Då söker du varje kurs för sig. Se hela vårt kursutbud ››

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare med både pedagogisk kompetens och yrkeserfarenhet. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ›› 

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid på www.csn.se

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra utbildningsområden kan du validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa det du redan kan. Läs mer om validering ››

Ansökan

Är du folkbokförd i Uppsala kommun ansöker du till våra utbildningar via kommunens webbansökan senast sista ansökningsdag.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet
Uppsala UtbildningsCenter
S:t Olofsgatan 9, 2 tr
753 21 Uppsala
018-474 88 80
uppsala@kui.se

Läs mer om KUI Uppsala

Arbetsmarknaden inom vård och omsorg

Undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende
Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. Bristen har varit stor under en längre tid. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som mycket goda både på ett och fem års sikt för undersköterskor inom hemtjänst och äldreboenden.
Undersköterskor på vårdavdelning och mottagning
Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor på vårdavdelning och mottagning har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som mycket goda på ett års sikt och goda på fem års sikt för undersköterskor på vårdavdelning och mottagning.
Vårdare och boendestödjare
Arbetsförmedlingen bedömer att vårdare och boendestödjare har goda möjligheter till arbete under det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som goda på ett års sikt och på fem års sikt väntas en arbetsmarknad i balans för vårdare och boendestödjare.
Skötare
Arbetsförmedlingen bedömer att skötare har goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete fortsatt bli goda.
Personliga assistenter
Arbetsförmedlingen bedömer att personliga assistenter har goda möjligheter till arbete under det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som goda på både ett och fem års sikt för personliga assistenter.
*Källa: Yrkesregistret 2015, SCB.
Prognosen uppdaterad: 2018-02-08

Vad säger våra elever?

Jag har en individuell studieplan som passar mina egna behov, förutsättningar och önskemål.
Lärarna är otroliga på KUI Uppsala, de bästa lärarna jag har haft!
Lärarna är engagerade och får oss elever att känna oss trygga och kompetenta.
Jag är väldigt nöjd med min praktikplats som skolan tilldelade mig. Jag hade så roligt och jag lärde mig otroligt mycket under min praktikperiod.
Det bästa med KUI är lärarna och att man kan kombinera sin utbildning med arbete.

Kurser

A-nivå: Gemensamma kurser, 450p

Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Svenska 1
SVESVE01
100 poäng
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100 poäng

B-nivå: Gemensamma kurser, 450p

Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng

C-nivå: Inriktning Hälsa- och sjukvård, 500p

Medicin 2
MEDMED02
100 poäng
Palliativ vård
SJULIN0
100 poäng
Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng

C-nivå: Inriktning Äldreomsorg, 500p

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng

C-nivå: Inriktning Psykiatri, 500p

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Rättspsykiatri
PSYRÄS0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng

C-nivå: Inriktning Funktionsnedsättning, 500p

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng

C-nivå: Inriktning Socialt behandlingsarbete, 500p

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng

Ansökan i Uppsala

Sista ansökan: 30 nov 2018 Studiestart: 7 jan 2019
Sista ansökan: 8 feb 2019 Studiestart: 18 mar 2019
Sista ansökan: 7 jun 2019 Studiestart: 5 aug 2019
Sista ansökan: 6 sep 2019 Studiestart: 14 okt 2019