Vård- och omsorgsutbildningen, Uppsala

Läs till undersköterska - Gymnasial vuxenutbildning (Komvux)
Vård- och omsorgsutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som exempelvis undersköterska, boendestödjare eller skötare inom psykiatrin. En utbildning även för dig som redan arbetar inom vården och önskar komplettera och fördjupa din arbetslivserfarenhet. Det finns ett stort behov av undersköterskor och det blir allt viktigare att ha relevant utbildning.

Fakta

Vård- och omsorgsutbildningen, Uppsala
Kurspoäng:
1400 poäng
Studieformer: Flexibelt, Grupp (klassrum)
Utbildningens längd: 3 terminer
APL: Två perioder under utbildningen
Starter våren 2017: 16 jan (sök senast 30 nov-16), 6 mars (sök senast 31 jan-17), 8 maj (sök senast 4 apr-17).
Ansökan: Så här ansöker du ››

Omfattning

Hela utbildningen omfattar 1400 poäng fördelat på tre nivåer. Varje nivå motsvarar en termins heltidsstudier. Till nivå C väljer du inriktning. För att erhålla en formell undersköterskekompetens krävs minst 1400 poäng inom vård- och omsorgsämnen. Alla inriktningar leder till formell undersköterskekompetens.

A-nivå: Grundläggande kurser, 450 p
B-nivå: Grundläggande kurser, 450 p
C-nivå: Inriktning, 500 p

Studieformer

Du kan studera flexibelt (distans) eller i klassrum. Klassrumsundervisning erbjuds vid samtliga starter, men vid få sökande erbjuds du istället flexstudier.

Flexibelt (distans)
Du kan anpassa dina studier efter din livssituation. Du får tillgång till vår webbaserade lärplattform. Du kan också delta i intressanta föreläsningar och i studieverkstad på Uppsala utbildningscenter. En bra studieform för dig som vill kombinera arbete med studier.

Klassrum
Du deltar i föreläsningar, studieträffar, praktiska övningar och arbete i studieverkstad på vårt utbildningscenter i Uppsala vissa dagar i veckan. Övriga dagar arbetar du med uppgifter på Uppsala UtbildningsCenter eller hemma.

Kurspaket

Kurspaket A+B-nivå
A+B-nivå består av gemensamma kurser som ger grundläggande kunskaper inom vård och omsorg. I kursen Vård och omsorgsarbete 1 ingår APL (praktik) 4-5 veckor. Vi övar på praktiska moment som exempelvis puls- och blodtrycksmätning, enklare provtagning och HLR (hjärt- och lungräddning).

Kurspaket C-nivå
Till nivå C väljer du en inriktning som du vill specialisera dig inom. I kurserna Akutsjukvård, Äldres hälsa och livskvalitet, Psykiatri 2 och Specialpedagogik 2 ingår APL (praktik) 4-5 veckor.

Inriktningar till nivå C

Till nivå C väljer du en inriktning du vill specialisera dig inom. Samtliga inriktningar leder till en formell undersköterskekompetens.

vard-omsorg-komvux-akutsjukvard_616x230px

Hälso- och sjukvård

Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården. Du kan exempelvis arbeta inom akutsjukvården, på sjukhusens vårdavdelningar eller på vårdcentraler. Dina arbetsuppgifter är exempelvis att basal omvårdnad, dokumentation, provtagningar och kontroller.

aldreomsorg-underskoterska-glad-panna-mot-panna_iStock_000006728966Medium

Äldreomsorg

Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Du kan arbeta inom hemtjänst, hemsjukvård eller på särskilda boenden för äldre. Dina arbetsuppgifter blir att hjälpa brukaren klara av vardagen.

utbildning-funktionsnedsattning-personlig-assistent-kui

Funktionsnedsättning

Du får kompetens att arbeta som vårdare, personlig assistent. Du ger stöd i vardagen åt människor med olika funktionsnedsättningar. Arbetsuppgifterna är att tillsammans med brukaren sköta det som hen vill göra. Arbetsgivare kan vara kommuner, företag, kooperativ, stiftelser eller brukaren själv.

psykiatriska-diagnoser-foretagsutbildning

Psykiatri

Du får kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård på exempelvis en psykiatrisk vård- avdelning, öppenvårdsmottagning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård. Du kan också arbeta med psykiatrisk sjukvård i brukarens hem.

ungdom-bakom staket_Large

Socialt behandlingsarbete

Ger dig kompetens att arbeta som behandlingsassistent, stödassistent eller boendestödjare. Du arbetar med människor som har sociala problem. Arbetsplatsen kan vara en institution men du kan också arbeta med ungdomar och människor med beroendeproblematik som bor hemma hemma, på ett behandlingshem eller ungdomshem.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik) ingår i utbildningen. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du genomför din praktik på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Svenska som andraspråk 1

Saknar du betyg i svenska som andraspråk 1 kommer du att inleda dina studier med att läsa svenska samtidigt som du studerar din yrkesutbildning. Din utbildning beräknas då ta ca 80 veckor (fyra terminer).

Belastningsregister

För sökande elever till Vård- och omsorgsutbildningen kan utbildningen genomföras med anmärkningar i registret men det kan innebära en begränsning hos en del arbetsgivare.

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser från alla våra utbildningar för att till exempel fördjupa eller komplettera din kompetens. Då söker du varje kurs för sig. Se hela vårt kursutbud ››

Chans att få jobb

Efterfrågan på undersköterskor förväntas öka de närmaste tio åren. Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor möter mycket goda möjligheter till arbete på fem och tio års sikt. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen och en åldrande befolkning.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ›› 

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra utbildningsområden? Då kan du validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa det du redan kan. Ett snabbare sätt att få papper på din kompetens! Tillsammans med dig bedömer vi vilka kurser/delkurser du kan validera, och arbetar fram en valideringsplan. Om dina kunskaper omfattar en hel kurs kan du genomgå en s.k. prövning för att få betyg i kursen. Läs mer om validering ››

Ansökan

Är du folkbokförd i Uppsala kommun ansöker du via Navet i Uppsala senast angivet sista ansökningsdag. Fyll först i din individuella studieplan (ISP) och därefter din ansökan.

Inför kursstart i augusti och januari skickas antagningsbesked i slutet av juni och december. Antagningsbesked till övriga starter skickas i regel ut senast 2-3 veckor före kursstart.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet
Uppsala UtbildningsCenter
S:t Olofsgatan 9, 2 tr
753 21 Uppsala
018-474 88 80
uppsala@kui.se

Läs mer om Uppsala UtbildningsCenter

Kurser

A-nivå: Gemensamma kurser, 450p

Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng

B-nivå: Gemensamma kurser, 450p

Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng

C-nivå: Inriktning Hälsa- och sjukvård, 500p

Medicin 2
MEDMED02
100 poäng
Palliativ vård
SJULIN0
100 poäng
Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng

C-nivå: Inriktning Äldreomsorg, 500p

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng

C-nivå: Inriktning Psykiatri, 500p

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Rättspsykiatri
PSYRÄS0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng

C-nivå: Inriktning Funktionsnedsättning, 500p

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng

C-nivå: Inriktning Socialt behandlingsarbete, 500p

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng

Ansökningsperioder Komvux i Uppsala

Till: 13 jun 2017 Kursstart: 14 aug 2017