Undersköterska, Vård- och omsorgsutbildningen, Uppsala

Läs till undersköterska - Gymnasial vuxenutbildning (Komvux)
Vård- och omsorgsutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med människor inom vård och omsorg Efter avslutad utbildning kan du arbeta som exempelvis undersköterska, boendestödjare, vårdare eller skötare inom psykiatrisk vård. Utmärkt även för dig som redan arbetar inom vården och önskar komplettera och fördjupa din yrkeskompetens.

Fakta

Kurspoäng: 1400 poäng
Studieformer: Flexibelt, Klassrum (grupp), Lärling
Utbildningens längd: 70 veckor
APL: Två perioder under utbildningen
Kommande studiestarter och ansökan 2017 ››

Omfattning

Hela utbildningen omfattar 1400 poäng fördelat på tre nivåer. Nivå A+B består av gemensamma kurser som alla läser. Till nivå C väljer du inriktning. Samtliga inriktningar ger dig kompetens att arbeta som undersköterska.

Våra studieformer

Du kan studera flexibelt, i klassrum eller som lärling på en arbetsplats. Om det är för få sökande till klassrumsundervisning erbjuds du istället flexstudier.

Flexibelt (distans)
Du har ett individuellt upplägg där du studerar i egen takt och har möjlighet att delta i föreläsningar och studieverkstad på skolan. Du får också tillgång till vår webbaserade lärplattform. En bra studieform för dig som vill kombinera arbete med studier.

Klassrum
Du deltar i lärarledda lektioner på skolan cirka 2–3 dagar i veckan. Övriga dagar i veckan studerar du på egen hand, till exempel via vår webbaserade lärplattform eller i öppen studieverkstad på skolan där du kan få handledning av en lärare. Vid få sökande erbjuds du istället flexstudier.

Lärling
Lärlingsstudier innebär att du är på en lärlingsplats (en arbetsplats) minst 70 % av dina studier. Där har du en handledare som samarbetar med lärare kring dina studier. Övrig tid ägnar du åt teoretisk inlärning tillsammans med din lärare. För sökande är det ett krav att utdraget ur belastningsregistret är blankt.

Kurspaket

Kurspaket A+B-nivå

Nivå A+B består av gemensamma kurser som ger dig grundläggande kunskaper inom vård och omsorg. APL (praktik) ingår 4-5 veckor. Vi övar på praktiska moment som exempelvis puls- och blodtrycksmätning, enklare provtagning och HLR (hjärt- och lungräddning).

Kurspaket C-nivå
Till nivå C väljer du en inriktning som du vill specialisera dig inom. Samtliga inriktningar ger dig kompetens att arbeta som undersköterska. Inom samtliga inriktningar är det stor efterfrågan på utbildad personal. APL (praktik) 4-5 veckor ingår.

Inriktningar till C-nivå

Till nivå C väljer du en inriktning du vill specialisera dig inom. Samtliga inriktningar leder till en formell undersköterskekompetens.

Hälso- och sjukvård
Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården. Du kan exempelvis arbeta inom akutsjukvården, på sjukhusens vårdavdelningar eller på vårdcentraler. Dina arbetsuppgifter är exempelvis att basal omvårdnad, dokumentation, provtagningar och kontroller.

Äldreomsorg
Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Du kan arbeta inom hemtjänst, hemsjukvård eller på särskilda boenden för äldre. Dina arbetsuppgifter blir att hjälpa brukaren klara av vardagen.

Psykiatri
Du får kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård på exempelvis en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsmottagning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård. Du kan också arbeta med psykiatrisk sjukvård i brukarens hem.

Socialt behandlingsarbete
Du får kompetens att arbeta som undersköterska, behandlingsassistent eller boendestödjare. Du arbetar med att motivera och stödja människor som har sociala problem av olika slag. Arbetsplatsen kan vara en institution men du kan också arbeta med ungdomar och människor med beroendeproblematik som bor hemma hemma, på ett behandlingshem eller ungdomshem. Det finns flera titlar för liknande arbetsuppgifter, t.ex: stödassistent, boendeassistent, habiliteringsassistent, ledsagare och vårdare.

Funktionsnedsättning
Du får kompetens att arbeta som vårdare, personlig assistent. Du ger stöd i vardagen åt människor med olika funktionsnedsättningar. Arbetsuppgifterna är att tillsammans med brukaren sköta det som hen vill göra. Arbetsgivare kan vara kommuner, företag, kooperativ, stiftelser eller brukaren själv.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik) ingår i utbildningen. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du genomför din praktik på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Svenska

Saknar du betyg i svenska kommer du att inleda dina studier med att läsa svenska samtidigt som du studerar din yrkesutbildning. Din utbildning beräknas då ta ca 80 veckor (fyra terminer).

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser från alla våra utbildningar för att till exempel fördjupa eller komplettera din kompetens. Då söker du varje kurs för sig. Se hela vårt kursutbud ››

Undersköterska är ett jobb med goda framtidsutsikter!

Efterfrågan på utbildad personal inom vård och omsorg fortsätter att öka. Efterfrågan på undersköterskor förväntas öka de närmaste tio åren. Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor möter mycket goda möjligheter till arbete på fem och tio års sikt. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen och en åldrande befolkning.

Vad säger våra elever i Uppsala?

Jag har en individuell studieplan som passar mina egna behov, förutsättningar och önskemål.

Lärarna är otroliga på KUI Uppsala, de bästa lärarna jag har haft!

Lärarna är engagerade och får oss elever att känna oss trygga och kompetenta.

Jag är väldigt nöjd med min praktikplats som skolan tilldelade mig. Jag hade så roligt och jag lärde mig otroligt mycket under min praktikperiod.

Det bästa med KUI är lärarna och att man kan kombinera sin utbildning med arbete.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ›› 

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra utbildningsområden? Då kan du validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa det du redan kan. Ett snabbare sätt att få papper på din kompetens! Tillsammans med dig bedömer vi vilka kurser/delkurser du kan validera, och arbetar fram en valideringsplan. Om dina kunskaper omfattar en hel kurs kan du genomgå en s.k. prövning för att få betyg i kursen. Läs mer om validering ››

Ansökan

Är du folkbokförd i Uppsala kommun ansöker du via Navet i Uppsala senast angivet sista ansökningsdag. Fyll först i din individuella studieplan (ISP) och därefter din ansökan.

Inför kursstart i augusti och januari skickas antagningsbesked i slutet av juni och december. Antagningsbesked till övriga starter skickas i regel ut senast 2-3 veckor före kursstart.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet
Uppsala UtbildningsCenter
S:t Olofsgatan 9, 2 tr
753 21 Uppsala
018-474 88 80
uppsala@kui.se

Läs mer om Uppsala UtbildningsCenter

Kurser

A-nivå: Gemensamma kurser, 450p

Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Svenska 1
SVESVE01
100 poäng
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100 poäng

B-nivå: Gemensamma kurser, 450p

Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng

C-nivå: Inriktning Hälsa- och sjukvård, 500p

Medicin 2
MEDMED02
100 poäng
Palliativ vård
SJULIN0
100 poäng
Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng

C-nivå: Inriktning Äldreomsorg, 500p

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng

C-nivå: Inriktning Psykiatri, 500p

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Rättspsykiatri
PSYRÄS0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng

C-nivå: Inriktning Funktionsnedsättning, 500p

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng

C-nivå: Inriktning Socialt behandlingsarbete, 500p

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng

Ansökningsperioder Komvux i Uppsala

Till: 1 dec 2017 Kursstart: 15 jan 2018
Till: 11 feb 2018 Kursstart: 26 mar 2018
Till: 22 apr 2018 Kursstart: 4 jun 2018
Till: 10 jun 2018 Kursstart: 13 aug 2018
Till: 9 sep 2018 Kursstart: 22 okt 2018
Till: 25 nov 2018 Kursstart: 7 jan 2019