Undersköterska yrkesutbildning Uppsala

En yrkesutbildning för dig som vill arbeta med människor inom vård och omsorg. Efter avslutad utbildning har du behörighet att arbeta som undersköterska, personlig assistent, skötare inom psykatrisk vård samt fler yrken inom vård och omsorg. Du kan arbeta inom äldreomsorg, funktionsnedsättning, psykiatri, social omsorg eller hälso- och sjukvård. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar, men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet.

Fakta

Undersköterska yrkesutbildning Uppsala

Kurspoäng: 1500 poäng
Studieformer: Flex eller Distans
Utbildningens längd: 70 veckor

Inga kommande studiestarter.

 

Förkunskaper

Godkänd i Svenska som andraspråk eller Svenska nationell delkurs 4 samt Matematik nationell delkurs 4 eller mot-svarande.

Omfattning

BAS 1200 poäng
Du läser grundläggande kurser inom vård och omsorg samt kursen Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1. Du som redan har betyg i läser inte kursen.

Fördjupning 450 poäng
Du väljer en fördjupning – Äldreomsorg, Funktionsnedsättning, Hälso- och sjukvård, Psykiatri eller Socialt behandlingsarbete.

Studieformer

Flex
Du får ett individuellt studieupplägg som är anpassat för dig. Du kan delta i grupp, vilket innebär att du deltar i föreläsningar, studieträffar, seminarier och praktiska övningar som är schemalagda och lärarledda. Vissa obligatoriska moment och examinationer genomförs på skolan. Du kan delta i öppen studieverkstad. APL ingår.

Distans
Du arbetar självständigt i vår webbaserade lärplattform. Vissa obligatoriska moment och examinationer genomförs på skolan.  Du kan delta i öppen studieverkstad. APL ingår.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

Utbildningen innehåller APL= arbetsplatsförlagt lärande. 12 veckor fördelat på tre perioder (4 veckor per nivå). Under din APL följer du en handledares schema, vilket kan innebära tidiga morgnar och senare eftermiddagar. APL är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Fördjupningar

Äldreomsorg
Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Då kan du arbeta inom hemtjänst, hemsjukvård eller på särskilda boenden för äldre.

Funktionsnedsättning
Du får kompetens att arbeta som vårdare eller personlig assistent. Då kan du arbeta med att ge stöd i vardagen åt människor med olika funktionsnedsättningar.

Psykiatri
Du får kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård. Då kan du arbeta på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsmottagning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård.

Socialt behandlingsarbete
Du får kompetens att arbeta som behandlingsassistent eller boendestödjare. Arbetsplatsen kan vara en institution men du kan också arbeta med individer med beroendeproblematik som bor hemma, på behandlingshem eller ungdomshem.

Hälso- och sjukvård
Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvård. Då kan du arbeta inom akutsjukvård, på sjukhusens vårdavdelningar eller på vårdcentral.

Belastningsregister

För sökande elever till Undersköterska yrkesutbildning Uppsala är det ett krav att utdraget ur belastningsregistret är blankt.

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser från alla våra utbildningar för att till exempel fördjupa eller komplettera din kompetens. Då söker du varje kurs för sig. Se hela vårt kursutbud ››

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare med både pedagogisk kompetens och yrkeserfarenhet. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ›› 

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid på www.csn.se

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra utbildningsområden kan du validera din kompetens. Det innebär att vi dokumenterar dina tidigare kunskaper och erfarenheter så att du inte behöver läsa det du redan kan. Läs mer om validering ››

Ansökan

Är du folkbokförd i Uppsala kommun ansöker du till våra utbildningar via kommunens webbansökan senast sista ansökningsdag.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet
Uppsala UtbildningsCenter
S:t Olofsgatan 9, 2 tr
753 21 Uppsala
018-474 88 80
uppsala@kui.se

Läs mer om KUI Uppsala

Arbetsmarknaden inom vård och omsorg

Undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende
Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. Bristen har varit stor under en längre tid. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som mycket goda både på ett och fem års sikt för undersköterskor inom hemtjänst och äldreboenden.
Undersköterskor på vårdavdelning och mottagning
Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor på vårdavdelning och mottagning har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som mycket goda på ett års sikt och goda på fem års sikt för undersköterskor på vårdavdelning och mottagning.
Vårdare och boendestödjare
Arbetsförmedlingen bedömer att vårdare och boendestödjare har goda möjligheter till arbete under det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som goda på ett års sikt och på fem års sikt väntas en arbetsmarknad i balans för vårdare och boendestödjare.
Skötare
Arbetsförmedlingen bedömer att skötare har goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. På fem års sikt bedöms möjligheterna till arbete fortsatt bli goda.
Personliga assistenter
Arbetsförmedlingen bedömer att personliga assistenter har goda möjligheter till arbete under det närmaste året. Det finns dock vissa regionala skillnader. Sammantaget bedöms möjligheterna till arbete som goda på både ett och fem års sikt för personliga assistenter.
*Källa: Yrkesregistret 2015, SCB.
Prognosen uppdaterad: 2018-02-08

Vad säger våra elever?

Jag har en individuell studieplan som passar mina egna behov, förutsättningar och önskemål.
Lärarna är otroliga på KUI Uppsala, de bästa lärarna jag har haft!
Lärarna är engagerade och får oss elever att känna oss trygga och kompetenta.
Jag är väldigt nöjd med min praktikplats som skolan tilldelade mig. Jag hade så roligt och jag lärde mig otroligt mycket under min praktikperiod.
Det bästa med KUI är lärarna och att man kan kombinera sin utbildning med arbete.

Kurser

Undersköterska BAS 1200 poäng (50 veckor)

Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100 poäng
Svenska 1
SVESVE01
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng

Undersköterska fördjupning Hälso- och sjukvård, 450 poäng (20 veckor)

Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng
Medicin 2
MEDMED02
100 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng

Undersköterska fördjupning Äldreomsorg, 450 poäng (20 veckor)

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng

Undersköterska fördjupning Funktionsnedsättning, 450 poäng (20 veckor)

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng

Undersköterska fördjupning Psykiatri, 450 poäng (20 veckor)

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng

Undersköterska fördjupning Socialt behandlingsarbete, 450 poäng (20 veckor)

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng