Vård- och omsorgsutbildningen Västerås

Vill du arbeta med människor inom vård- och omsorgsverksamhet? Vård- och omsorgsutbildningen Västerås är en yrkesutbildning som ökar dina möjligheter till arbeta inom många yrken; undersköterska, skötare inom psykiatrisk vård, behandlingsassistent, stödassistent eller personlig assistent. Efterfrågan på utbildad personal inom vård och omsorg ökar de närmaste tio åren vilket gör att möjligheterna till arbete är mycket goda.

Fakta

Anmälningskod: OMV KUI
Omfattning: 
900 poäng + 500 poäng inriktning
Utbildningens längd: 50 veckor + 25 veckor inriktning
Studieformer: Flexibel kurs, Lärling
Studiestarter och ansökan ››

Omfattning

Vård- och omsorgsutbildningen Västerås består av grundläggande kurser 900 poäng samt fördjupande kurser 500 poäng enligt den inriktning som du vill specialisera dig inom. Samtliga inriktningar leder till en formell undersköterskekompetens.

Grundläggande kurser 900 poäng
Inriktning 500 poäng

Våra inriktningar

Hälso- och sjukvård
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården. Du kan bland annat arbeta inom akutsjukvården, på sjukhusens vårdavdelningar, eller på vårdcentraler.

Äldreomsorg
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska. Du kan bland annat arbeta inom hemtjänst, hemsjukvård eller på särskilda boenden för äldre.

Psykiatri
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård exempelvis på en psykiatrisk vårdavdelning, en öppenvårdsmottagning på ett sjukhus eller inom integrerad psykiatrisk vård. Man kan också arbeta med psykiatrisk sjukvård i brukarens hem.

Funktionsnedsättning
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent. Ett jobb där du ger stöd i vardagen åt människor med funktionshinder till exempel rörelsehinder eller en intellektuell funktionsnedsättning. I arbetet som personlig assistent försöker man stötta sin brukare att kunna leva sitt liv som hen själv vill.

Socialt behandlingsarbete
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som behandlingsassistent. Det innebär att du arbetar med människor som har sociala problem av olika slag. Arbetsplatsen kan vara en institution, men man kan också arbeta med ungdomar och missbrukare som bor hemma eller i ett kollektiv, till exempel ett behandlingshem eller ungdomshem.

Studier på dina villkor

Vi anpassar dina studier så att de passar dig och din livssituation. Studera i din egen studietakt med lärarstöd som passar dig. Välj att studera i grupp på skolan med lärarledd undervisning, studera själv med extra stöd av lärare på vår öppna studieverkstad eller studera själv i vår webbaserad lärplattform.

Våra studieformer

Flexibel kurs – Individuellt anpassade studier (IAS)
Med individuellt anpassade studier (IAS) studerar du i din egen studietakt med lärarstöd som passar dig. För vissa obligatoriska övningar träffar du lärare på Västerås UtbildningsCenter. Kursstarten är gemensam men kursslutet kan bli individuellt.

Du kan välja mellan:

  • Lärarledd undervisning i grupp på Västerås UtbildningsCenter, minst 5 timmar/vecka.
  • Egna studier samt öppen studieverkstad på Västerås UtbildningsCenter för extra stöd av lärare minst 10 timmar/vecka.
  • Egna studier med stöd och handledning av lärare i vår webbaserad lärplattform

Lärling
Att studera som lärling passar dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Den största delen av utbildningen genomförs på en arbetsplats med stöd av en yrkesverksam handledare. Varje vecka tillbringar du 4 dagar på lärlingsplatsen och en dag med teoretisk undervisning på skolan. Du arbetar även via vår webbaserade lärplattform. Läs mer om vår lärlingsutbildning ››

Så här arbetar vi

Studier på dina villkor
Vi anpassar dina studier så att de passar dig och din livssituation. Studera i din egen studietakt med lärarstöd som passar dig. Välj att studera i grupp på skolan med lärarledd undervisning, studera själv med extra stöd av lärare på vår öppna studieverkstad eller studera själv i vår webbaserad lärplattform.

Webbaserad lärplattform – Fronter
Vill du studera via internet? Vår webbaserade lärplattform har du tillgång till dygnet runt, via internet. Där finns digitala kursrum med studiehandledning och inlämningsuppgifter. Där kommunicerar du med dina lärare och andra elever. Studera hemifrån eller använd en dator på Västerås UtbildningsCenter.

Öppen studieverkstad
På Västerås UtbildningsCenter har vi öppen studieverkstad minst 10 timmar / vecka där du kan få extra hjälp med dina studier genom handledning av lärare.

Praktiska övningar
Våra utbildningar bygger på en kombination av teoretiskt och praktiskt lärande. I vissa kurser ingår obligatoriska praktiska övningar som du genomför på Västerås UtbildningsCenter. Praktiska övningar gör dig väl förberedd för arbetslivet.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL
I vissa kurser ingår så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL); det som man till vardags kallar praktik. Den är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du genomför din praktik på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Mentorssamtal
För att hjälpa dig nå bästa möjliga studieresultat erbjuder vi mentorssamtal under utbildningen. Med din mentor kan du bland annat prata om inlärningsmiljö och studieresultat, samt om vilka mål du har för ditt lärande och din utveckling.

Yrkeskompetenta lärare
Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som har både pedagogisk kompetens och yrkeskompetens. De arbetar inte bara med att lära ut, utan också för att motivera och inspirera dig till lust att lära och utvecklas.

Studie- och yrkesvägledning
Du kan få studie-och yrkesvägledning via Västerås kommun. Där får du stöd och information kring de kursval du behöver göra i din utbildning och/eller om du behöver anpassa den. Detta för att dina studier ska fungera så bra som möjligt för dig. Du kan även få vägledning om du efter avslutad utbildning vill fortsätta på folkhögskola, yrkeshögskola eller universitet och högskolor.

Läsa enstaka kurser
Du kan läsa enstaka kurser för att fördjupa och bredda din kompetens. Kombinera ett eget urval av kurser ur hela vårt kursutbud, se hela vårt utbud ››

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva under din utbildning.

Validering

Har du redan yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra utbildningsområden? Då behöver du inte läsa om det du redan kan vilket innebär att du snabbare kan bli klar med din utbildning. Läs mer om validering ››

Ansökan Kontakta oss

Kurser

Grundläggande kurser 900 poäng

Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng

Inriktning hälso- och sjukvård, 500 poäng

Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng
Medicin 2
MEDMED02
100 poäng
Räddningsmedicin
SJURÄD0
100 poäng
Palliativ vård
SJULIN0
100 poäng

Inriktning äldreomsorg, 500 poäng

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng

Inriktning funktionsnedsättning, 500 poäng

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng

Inriktning psykiatri, 500 poäng

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Rättspsykiatri
PSYRÄS0
100 poäng
Människans säkerhet
MÄSMÄN0
100 poäng

Inriktning socialt behandlingsarbete, 500 poäng

Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Människans säkerhet
MÄSMÄN0
100 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Rättspsykiatri
PSYRÄS0
100 poäng

Ansökan i Västerås

Sista ansökan: 7 jun 2018 Studiestart: 13 aug 2018
Sista ansökan: 9 aug 2018 Studiestart: 15 okt 2018