Vård- och omsorgsutbildningen i Växjö

Du som arbetar eller vill arbeta inom vården men saknar formell utbildning har nu möjlighet att utbilda dig. Du kan kombinera arbete och studier utifrån dina egna förutsättningar. En individuell studieplan gör du tillsammans med utbildningsanordnaren. Du kan studera på hel- eller deltid. Efter utbildningen kan du söka arbete som t ex undersköterska, skötare, vårdare eller personlig assistent. Du kan arbeta inom äldreomsorg, med människor med funktionshinder och/eller intellektuella funktionshinder, psykiatri, sjukvård, primärvård, hemsjukvård, hälsoarbete, rehabilitering/habilitering eller annat vårdområde.

Fakta Vård- och omsorgsutbildningen i Växjö

Kurspoäng: 1250-1550 poäng
Längd: Individuell, hel- eller deltid
Studieformer: Klassrum, Distans
Förkunskaper: Svenska och matematik motsvarande grundskolenivå.
Ansökan: Kommande studiestarter och ansökan ››

Ladda ned infoblad: KUI Växjö – Vård & omsorg (uppdaterad 15/1-18) ››

Omfattning

Hela utbildningen består av 950 poäng gemensamma kurser som alla läser samt en inriktning du vill specialisera dig inom som består av 300 poäng fördjupningskurser. Därefter kan du komplettera med övriga kurser, gymnasiearbete, orienteringskurs i yrkessvenska.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

Du praktiserar det du läst och lär dig nya saker. Det är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och ökar dina chanser till arbete efter studierna. I utbildningen ingår tre APL-perioder (praktikperioder) om 5 veckor vardera. För arbete och praktik inom vård och omsorg kan arbetsgivare begära utdrag ur belastningsregistret.

Studieformer

Klassrum
Du deltar i lärarledd undervisning i grupp några dagar i veckan på plats i Växjö. Övriga dagar i veckan studerar du på egen hand, till exempel via vår webbaserade lärplattform. Du har också möjlighet att delta i öppen studieverkstad på plats i Växjö där du kan få handledning av lärare.

Distans
Du studerar på egen hand i vår webbaserade lärplattform med möjlighet att delta i öppen studieverkstad på plats i Växjö för handledning av lärare. Obligatoriska praktiska övningar samt examination genomförs på plats i Växjö.

Inriktningar – fördjupningskurser

aldreomsorg-underskoterska-glad-panna-mot-panna_iStock_000006728966Medium

Äldreomsorg
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen inom exempelvis hemtjänst, hemsjukvård eller på särskilda boenden för äldre.

psykiatriska-diagnoser-foretagsutbildning

Psykiatri
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård på exempelvis psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsmottagning, särskilt boende/i brukarens hem eller daglig verksamhet. Du kan också arbeta som stödassistent, boendestödjare, vårdare inom socialt arbete.

utbildning-funktionsnedsattning-personlig-assistent-kui

Funktionsnedsättning
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som personlig assistent, stödassistent, boendestödjare, boendeassistent, habiliteringsassistent, vårdare. Du kan också arbeta som på ett särskilt boende/ gruppbostad eller en daglig verksamhet inom funktionshinderområdet.

underskoterska-kui-vard-omsorg_616x230px

Hälso- och sjukvård
Inriktningen ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom exempelvis akutsjukvården, på vårdavdelningar och på sjukhus.

Framtidsyrke

Det finns ett stort behov av personal inom vård och omsorg, framför allt inom äldreomsorg och funktionshindersomsorg och efterfrågan förväntas öka de närmaste tio åren. Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor möter mycket goda möjligheter till arbete på fem och tio års sikt. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen och en åldrande befolkning.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden?Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Ansökan

Är du folkbokförd i Växjö kommun ansöker du till våra utbildningar genom att träffa kommunens studie- och yrkesvägledare. Ansökan skall vara inlämnad senast senast fyra veckor före start.

Läs mer om ansökan

Kontakta skolan

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Växjö kommun. Lärarledd undervisning genomförs på plats i Växjö.

Kontakt KUI Växjö

Kurser

Gemensamma kurser, 950 poäng

Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng

Programfördjupning Ädreomsorg, 300 poäng

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng

Programfördjupning Funktionsnedsättning, 300 poäng

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng

Programfördjupning Psykiatri, 300 poäng

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng

Programfördjupning Hälso- och sjukvård, 300 poäng

Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng
Medicin 2
MEDMED02
100 poäng

Övriga kurser som kan väljas till

Hemsjukvård
SJUHEM0
100 poäng
Rättspsykiatri
PSYRÄS0
100 poäng
Vårdpedagogik och handledning
PEAVÅD0
100 poäng
Kost, måltid och munhälsa
HAAKOS0
100 poäng
Gymnasiearbete Vård och omsorg
GYARVO
100
Orienteringskurs
KGYORilC
50 poäng