Undersköterska yrkesutbildning Växjö

Läs till undersköterska - Gymnasial vuxenutbildning (Komvux)
Undersköterska yrkesutbildning Växjö - för dig som arbetar eller vill arbeta inom vården men saknar formell utbildning. Du kan studera i klassrum eller på distans. Du kan kombinera arbete och studier. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som undersköterska, skötare, vårdare eller personlig assistent.

Undersköterska yrkesutbildning Växjö

Du möts av engagerade och behöriga lärare med yrkeskompetens. Du kan studera i klassrum på dagtid eller på distans. Du kan kombinera arbete med studier. KompetensUtvecklingsInstitutet är ett certifierat Vård- och omsorgscollege i Västra Kronoberg. Välkommen att ansöka till Undersköterska yrkesutbildning Växjö.

Kurspoäng: 1500 poäng
Längd: Individuell, hel- eller deltid
Studieformer: Klassrum dag eller Distans
Ansökan: Studiestarter och ansökan ››

Förkunskaper

Godkänt betyg i svenska grund/Svenska som andraspråk grund eller motsvarande.

Omfattning

Yrkeskurser 950 poäng
Fördjupning 300 poäng
Gymnasiearbete eller Vård och omsorg specialisering 100 poäng
Gymnasiegemensamma kurser 200 poäng

Studieformer

Klassrum

Du deltar i lärarledd undervisning i grupp på skolan några dagar i veckan. Övriga dagar studerar du på egen hand exempelvis via vår webbaserade lärplattform. Du har också möjlighet att delta i öppen studieverkstad på plats i skolan.

Distans

Du studerar på egen hand i vår webbaserade lärplattform med möjlighet att delta i öppen studieverkstad på plats i skolan. Obligatoriska praktiska övningar och examinationer i kurserna genomförs på plats i skolan.

Fördjupningar

Du väljer en fördjupning nedan som du vill specialisera dig inom. Samtliga inriktningar ger dig behörighet att arbeta som undersköterska.

Hälso- och sjukvård

Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom sjukvården. Du kan arbeta på sjukhusens vårdavdelningar eller på en vårdcentral. Du kan även arbeta som personlig assistent för brukare i behov av medicinsk omvårdnad.

Äldreomsorg

Du får kompetens att arbeta som undersköterska inom hemtjänst och på särskilda boenden för äldre. Du arbetar med att stödja personer att leva ett så självständigt liv som möjligt genom att hjälpa till med dagliga rutiner, som städning, tvättning och matlagning, lägga om sår, linda ben och hjälpa personen att ta sin medicin. Arbetsgivare är till exempel hemtjänstföretag eller särskilda boende för äldre.

Psykiatri

Du får kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning eller inom integrerad psykiatrisk vård eller i brukarens hem. Du kan arbeta inom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri. Du kan även arbeta som boendestödjare. Då arbetar du med personer med psykiska funktionshinder som bor i olika boendeformer. Du stöttar, motiverar och uppmuntrar personerna du jobbar med, och hjälper dem få bra och självständiga liv.

Funktionsnedsättning

Du får kompetens att arbeta som personlig assistent. Då ger du stöd i vardagen åt personer som har exempelvis en rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättning eller en intellektuell funktionsnedsättning. Du arbetar på personens arbetsplats, skola eller i hemmet. Du kan även arbeta som stödassistent på gruppboende, daglig verksamhet eller korttidshem. Andra yrkestitlar kan vara omsorgsassistent, vårdare, arbetshandledare, habiliteringsassistent eller boendeassistent.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

I vissa kurser ingår APL, arbetsplatsförlagt lärande. Den genomförs på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Praktiken ger dig arbetslivs-erfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna. För arbete och praktik inom vård och omsorg kan arbetsgivare begära utdrag ur belastningsregistret.

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden?Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Framtidsyrke

Det finns ett stort behov av personal inom vård och omsorg, framför allt inom äldreomsorg och funktionshindersomsorg och efterfrågan förväntas öka de närmaste tio åren. Arbetsförmedlingen bedömer att undersköterskor möter mycket goda möjligheter till arbete på fem och tio års sikt. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen och en åldrande befolkning.

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se

Ansökan

Du ansöker via kommunens webbansökan. Det är Växjö kommun som avgör om du blir beviljad en plats.

Läs mer om ansökan

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kontakta skolan

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Växjö kommun. Lärarledd undervisning genomförs på plats i Växjö.

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI)
Växjö UtbildningsCenter
Framtidsvägen 10 B (Videum Science Park)
352 57 Växjö
Telefon: 073-076 29 57
E-post: vaxjo@kui.se

Kontakt KUI Växjö

KompetensUtvecklingsInstitutet är ett certifierat Vård- och omsorgscollege i Västra Kronoberg.

Kurser

Gemensamma kurser, 950 poäng

Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2
VÅRVÅR02
150 poäng

Programfördjupning Ädreomsorg, 300 poäng

Äldres hälsa och livskvalitet
GERÄLD0
200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom
GERVÅR0
100 poäng

Programfördjupning Funktionsnedsättning, 300 poäng

Specialpedagogik 2
SPCSPE02
100 poäng
Socialpedagogik
PEASOC0
100 poäng
Friskvård och hälsa
HAAFRI0
100 poäng

Programfördjupning Psykiatri, 300 poäng

Psykiatri 2
PSYPSY02
200 poäng
Samhällsbaserad psykiatri
PSYSAM0
100 poäng

Programfördjupning Hälso- och sjukvård, 300 poäng

Akutsjukvård
SJUAKU0
200 poäng
Medicin 2
MEDMED02
100 poäng

Gymnasiearbete eller Specialisering, 100 p

Gymnasiearbete Vård och omsorg
GYARVO
100
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng
Vård och omsorg – specialisering
VADVAR00S
50 poäng

Gymnasiegemensamma kurser 200 poäng

Svenska som andraspråk 1
SVASVA01
100 poäng
Svenska 1
SVESVE01
100 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng
Samhällskunskap 1a1
SAMSAM01a1
50 poäng