Vårdbiträde yrkesutbildning Eskilstuna

Vårdbiträden arbetar vanligtvis inom hemtjänsten, på äldreboenden eller som personlig assistent. Vanliga arbetsuppgifter är att hjälpa brukaren eller patienten med personlig hygien (duscha/tvätta sig, klippa naglar med mera) eller att hjälpa dem sköta hemmet. Denna vårdutbildning ger möjlighet att få anställning som vårdbiträde (inte som undersköterska) och passar dig som vill gå en kortare vårdutbildning.

Vårdbiträde yrkesutbildning Eskilstuna

Kurspoäng: 850 poäng
Längd: 42 veckor (2 veckor orienteringskurs, 45 veckor yrkeskurser)
Studieform: Klassrumsundervisning
Studietakt: Heltid
Kursstart: 10 juni 2019
Ansökan öppen: 3 april – 1 maj 2019

Kommande studiestarter och ansökan ››

Förkunskapskrav

Grundläggande Svenska/ Svenska som andraspråk.

Upplägg

Vårdbiträde yrkesutbildning Eskilstuna genomförs på heltid. Du behöver studera 40 timmar i veckan för att klara studierna. Utbildningen inleds med två orienteringsveckor där du får möjlighet att berätta vad du har för tidigare erfarenhet och om du till exempel redan har läst någon av kurserna. Därefter läser du yrkeskurser. Du får också lära dig studieteknik och du får en introduktion till kommande utbildning.

Studieform Klassrum

Utbildningen bedrivs i studieform klassrum vilket innebär att du varje vecka har schemalagda lektioner men också tid för egna studier, grupparbete och reflektion. Varje vecka är du, utöver dina lektioner, välkommen på schemalagt flexibelt klassrum där du kan få stöd och hjälp i dina studier.

APL – abetsplatsförlagt lärande

APL, arbetsplatsförlagt lärande, ingår i utbildningen. Sammanlagt 6 veckor, varav 4 veckor APL och 2 veckor med fältstudier. Under APL-perioden följer du ar- betsplatsens tider vilket kan innebära kvälls- och helgtjänstgöring. Kurslitteratur samt kostnader för resor till- och från praktikplatsen står du som elev för.

Vårdbiträde

Vårdbiträden arbetar vanligtvis inom hemtjänsten, på äldreboenden eller som personlig assistent. Tänk på att du som vårdbiträde kan komma ha nära kroppskontakt med den som ska vårdas. Vanliga arbetsuppgifter är att hjälpa brukaren eller patienten med personlig hygien (duscha/tvätta sig, klippa naglar med mera) eller att hjälpa dem sköta hemmet. De största arbetsgivarna är kommun och landsting, men privata arbetsgivare blir allt vanligare. Inom vården behöver du tåla både fysisk och mental stress. Det är vanligt att arbeta kvällar och helger.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala för resor till- och från praktikplatsen samt kurslitteratur. Du kan söka studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se

Ansökan

Du ansöker via kommunens webbansökan senast sista ansökningsdag.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Eskilstuna kommun. Lärarledd undervisning och studieverkstad genomförs på Gamla Tullgatan 1 centralt i Eskilstuna.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Eskilstuna UtbildningsCenter
Gamla Tullgatan 1
632 20 Eskilstuna
Telefon: 016-15 54 30
E-post: eskilstuna@kui.se

Läs mer om Eskilstuna UtbildningsCenter

Kurser

850 poäng

Orienteringskurs
KGYORilC
50 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng