Vårdbiträde yrkesutbildning Uppsala

Den här utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom vård och omsorg men saknar formell utbildning. Utbildningen leder till formell vårdbiträdeskompetens. Du kan arbeta inom äldreomsorg på särskilt boende eller hemtjänst. Vanliga arbetsuppgifter är att ge praktisk hjälp med personlig omvårdnad, måltider, städning, tvätt, handling och andra ärenden.

Vårdbiträde yrkesutbildning Uppsala

Arbetsmarknaden för vårdbiträden är god. Utbildningen är uppbyggd så att du efter avslutad utbildning kan fortsätta vidare att studera till undersköterska. 

Utbildningens längd: 44 veckor
Kurslängd: 44 veckor
Antal poäng: 800 poäng
Praktik/Arbetsplatsförlagt lärande (APL): Ja

Inga kommande studiestarter.

Förkunskaper

Godkänd i grundläggande svenska/svenska som andra språk eller motsvarande.

Studieform

Du deltar i lärarledda lektioner på skolan cirka 2–3 dagar i veckan. Övriga dagar i veckan studerar du på egen hand, till exempel via vår webbaserade lärplattform, eller i öppen studieverkstad på skolan där du kan få handledning av en lärare. APL ingår. Vid få sökande erbjuds flexstudier.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

Utbildningen innehåller APL= arbetsplatsförlagt lärande. 12 veckor fördelat på tre perioder (4 veckor per nivå). Under din APL följer du en handledares schema, vilket kan innebära tidiga morgnar och senare eftermiddagar. APL är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Komplettering

För formell behörighet som undersköterska kan du läsa fördjupning ”Äldreomsorg” (450 poäng) efter block 2. Du behöver även betyg i svenska grund samt matematik grund.

Belastningsregister

För sökande elever till Vårdbiträde yrkesutbildning Uppsala är det ett krav att utdraget ur belastningsregistret är blankt.

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja att läsa enstaka kurser från alla våra utbildningar för att till exempel fördjupa eller komplettera din kompetens. Då söker du varje kurs för sig. Se hela vårt kursutbud ››

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare med både pedagogisk kompetens och yrkeserfarenhet. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ›› 

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid på www.csn.se

Ansökan

Inga kommande studiestarter.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet
Uppsala UtbildningsCenter
S:t Olofsgatan 9, 2 tr
753 21 Uppsala
018-474 88 80
uppsala@kui.se

Läs mer om KUI Uppsala

Kurser

Vårdbiträde kurser 800 poäng

Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng