Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vårdbiträdesutbildning – Eskilstuna

Vårdbiträden arbetar vanligtvis inom hemtjänsten, på äldreboenden eller som personlig assistent. Vanliga arbetsuppgifter är att hjälpa brukaren eller patienten med personlig hygien (duscha/tvätta sig, klippa naglar med mera) eller att hjälpa dem sköta hemmet. Denna vårdutbildning ger möjlighet att få anställning som vårdbiträde (inte som undersköterska) och passar dig som vill gå en kortare vårdutbildning.

Vårdbiträdesutbildning – Eskilstuna

Vårdbiträdesutbildning – Eskilstuna genomförs på heltid. Du behöver studera 40 timmar i veckan för att klara studierna. Utbildningen inleds med två orienteringsveckor där du får möjlighet att berätta vad du har för tidigare erfarenhet och om du till exempel redan har läst någon av kurserna. Därefter läser du yrkeskurser. Du får också lära dig studieteknik och du får en introduktion till kommande utbildning.

Kurspoäng: 850 poäng
Längd: 42 veckor (2 veckor orienteringskurs, 45 veckor yrkeskurser)
Studieform: Klassrumsundervisning
Studietakt: Heltid

Ansökan och studiestarter

Förkunskapskrav

Grundläggande Svenska/ Svenska som andraspråk.

Klassrumsundervisning

Klassrumsundervisning innebär att du några dagar per vecka har schemalagda lektioner på vårt utbildningscenter. Däremellan har du tid för egna studier, grupparbete och reflektion. Dessutom är du, utöver dina lektioner, välkommen på schemalagt flexibelt klassrum där du kan få extra stöd och hjälp av lärare.

APL – abetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår 6 veckor (4 veckor APL samt 2 veckor fältstudier) av APL – arbetsplatsförlagt lärande. Under APL-perioden följer du arbetsplatsens tider vilket kan innebära kvälls- och helgtjänstgöring. Kostnader för resor till- och från praktikplatsen står du som elev för

Vårdbiträde

Som Vårdbiträde arbetar du vanligtvis inom hemtjänsten, på äldreboenden eller som personlig assistent. Vanliga arbetsuppgifter är att hjälpa brukaren eller patienten med personlig hygien (duscha/tvätta sig, klippa naglar med mera) eller att hjälpa dem sköta hemmet. De största arbetsgivarna är kommun och landsting, men privata arbetsgivare blir allt vanligare. Läs mer om yrket här ››

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala för resor till- och från praktikplatsen samt kurslitteratur. Du kan söka studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se

Ansökan

Du ansöker via kommunens webbansökan senast sista ansökningsdag.

Läs mer om ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss!

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Eskilstuna kommun.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Eskilstuna utbildningscenter
Telefon: 016-15 54 30
E-post: eskilstuna@kui.se

Läs mer om Eskilstuna UtbildningsCenter

Kurser

850 poäng

Orienteringskurs
KGYORilC
50 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng