Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vårdbiträdesutbildning SVA-grund – Västerås

Denna yrkesutbildning kombinerar yrkeskurser inom vård och omsorg med svenska som andraspråk på grundläggande nivå.  Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som vårdbiträde. Du får låna kurslitteratur gratis under hela din studietid.

Vårdbiträdesutbildning SVA-grund – Västerås

Vårdbiträdesutbildning SVA-grund – Västerås är en yrkesutbildning som kombinerar yrkeskurser inom vård och omsorg med svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Du studerar i din egen studietakt med lärarstöd som passar dig. Utbildningen vänder sig till dig som inte har svenska som förstaspråk. Du får låna kurslitteratur gratis under hela din studietid. Välkommen med din ansökan!

Antal poäng: 1700 poäng
Utbildningens längd: 60 veckor
Praktik/Arbetsplatsförlagt lärande (APL):
Ja
Studieform: Flexibla studier
Ansökan: Så här ansöker du ››

Studiestarter 2021

Start 4 jan 2021 (slut 27 feb 2022) – Ansökan öppnar 21 aug 2020
Start 13 mar 2021 (slut 8 maj 2022) – Ansökan öppnar 30 okt 2020
Start 24 maj 2021 (slut 17 jun 2022) – Ansökan öppnar 8 jan 2021
Start 16 aug 2021 (slut 9 okt 2022) – Ansökan öppnar 19 mar 2021

Förkunskapskrav – Grundläggande

För att vara behörig att delta på en kurs ska deltagaren sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska deltagaren ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Studieform Flexibla studier

Med flexibla studier har du individuellt anpassade studier (IAS). Du studerar i din egen studietakt med lärarstöd som passar dig. För vissa obligatoriska övningar träffar du lärare på skolan. Kursstarten är gemensam men kursslutet kan bli individuellt.

Du kan välja mellan: Lärarledd undervisning i grupp på skolan, Egna studier samt öppen studieverkstad på skolan för extra stöd av lärare eller Egna studier med stöd och handledning av lärare i vår webbaserad lärplattform.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

Utbildningen innehåller APL, arbetsplatsförlagt lärande. Under din praktik följer du en handledares schema, vilket kan innebära tidiga morgnar och senare eftermiddagar. Praktiken är en naturlig del av din yrkesutbildning. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Yrkeskompetens

Som vårdbiträde arbetar du inom vård och omsorg och fokuserar på det praktiska omsorgsarbetet, inte det medicinska. Förmågor som kan vara bra att ha är empatisk förmåga, att vara uppmärksam och att ha lätt för att kommunicera och samarbeta med andra. Vanliga arbetsplatser är inom hemtjänsten eller på ett äldreboende.

Belastningsregister

För sökande elever är det ett krav att utdraget ur belastningsregistret är blankt.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare med både pedagogisk kompetens och yrkeserfarenhet. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ›› 

Kurslitteratur

Du får låna kurslitteratur gratis under hela din studietid.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri, däremot får du själv betala övrigt studiematerial du kan behöva under din studietid. Du får låna kurslitteratur gratis under hela din studietid.

Studiestöd

Du kan söka studiemedel från CSN. Möjligheten till detta finns från och med hösten det år du fyller 20. Du ansöker om bidrag och lån på www.csn.se

Så här ansöker du till utbildningen

Är du folkbokförd i Västerås stad ansöker du till vår utbildning via Västerås Vuxenutbildningscentrum (VUC) senast sista ansökningsdatum.

Ansökan och studiestarter Västerås stad

Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet
Västerås utbildningscenter
021-475 20 20
vasteras@kui.se

Mer om KUI Västerås

Kurser

Kurser 1700 poäng

Matematik, nationell delkurs 1
GRNMATA
100
Matematik, nationell delkurs 2
GRNMATB
100 poäng
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 1
GRNSVAA
100 poäng
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2
GRNSVAB
200 poäng
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 3
GRNSVAC
200 poäng
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4
GRNSVAD
200 poäng
Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng

Ansökan i Västerås

Ansökan öppnar: 26 nov 2020 Sista ansökan: 21 jan 2021 Studiestart: 12 apr 2021
Ansökan öppnar: 9 apr 2021 Sista ansökan: 3 jun 2021 Studiestart: 9 aug 2021
Ansökan öppnar: 11 jun 2021 Sista ansökan: 5 aug 2021 Studiestart: 11 okt 2021