Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vårdbiträdesutbildning – Växjö

Du som arbetar eller vill arbeta inom vården men saknar formell utbildning har nu möjlighet att utbilda dig. Efter utbildningen kan du söka arbete som vårdbiträde. Du kan studera i klassrum eller på distans. Du kan kombinera arbete och studier.

Vårdbiträdesutbildning – Växjö

Du möts av engagerade lärare med erfarenhet från arbetslivet. Du kan studera i klassrum eller på distans. Du kan kombinera arbete med studier. Välkommen att ansöka till Vårdbiträde yrkesutbildning Växjö.

Kurspoäng: 800 poäng
Längd: Individuell
Studieformer: Klassrum eller Distans
Start: Kontinuerliga starter
Infoblad ››

Ansökan

Förkunskaper

Godkänt betyg i svenska grund/Svenska som andraspråk grund eller motsvarande.

Välj studieform

Klassrum

Du deltar i lärarledd undervisning i grupp på skolan några dagar i veckan. Övriga dagar studerar du på egen hand exempelvis via vår webbaserade lärplattform. Du har också möjlighet att delta i flexibelt klassrum på plats i skolan.

Distans

Du studerar på egen hand i vår webbaserade lärplattform med möjlighet att delta i flexibelt klassrum på plats i skolan. Obligatoriska praktiska övningar och examinationer i kurserna genomförs på plats i skolan.

Yrke vårdbiträde

Vårdbiträde arbetar inom vård- och omsorgsbranschen och arbetet fokuserar på det praktiska. Vårdbiträde kan arbeta inom äldreomsorgen, sjukvården, psykiatrin och funktionshinderområdet. Vanliga arbetsuppgifter är att ge praktisk hjälp med personlig omvårdnad, måltider, städning, tvätt, handling och andra ärenden. Arbetsgivare kan vara kommuner, företag, stiftelser och kooperativ.

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:

  • förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.
  • grundläggande kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.
  • grundläggande kunskaper om människan vad gäller aspekterna biologiskt åldrande, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter.
  • kunskaper om helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.
  • förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.
  • kunskaper om arbetsmiljöns betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
  • grundläggande förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår APL, arbetsplatsförlagt lärande (i kursen Vård- och omsorgsarbete 1). Den genomförs på en arbetsplats med stöd av handledare och lärare. Praktiken ger dig arbetslivserfarenhet och möjlighet att bygga nätverk, vilket ökar dina chanser till arbete efter studierna.

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden? Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan. Läs mer om validering ››

Arbetsmarknad

På ett års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att vårdbiträden kommer ha goda möjligheter till arbete. Möjligheterna varierar dock mellan olika delar av landet. På fem års sikt bedöms vårdbiträden möta en arbetsmarknad i balans. Det innebär att det kommer finnas ungefär lika många jobb som det finns personer som kan arbeta inom yrket.

*Källa: Yrkesregistret 2016, SCB
Prognosen uppdaterad: 2018-07-02

Kostnad och studiestöd

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial. Du kan söka studiemedel från CSN. Ansök i god tid innan utbildningen startar! Läs mer på www.csn.se

Ansökan

Du ansöker via kommunens webbansökan. Det är Växjö kommun som avgör om du blir beviljad en plats.

Läs mer om ansökan

Komplettera med kurser

Efter utbildningen finns det möjlighet att bygga på med ytterligare kurser för att få kompetens att söka tjänst som undersköterska. Kontakta skolan för mer information.

Så här arbetar vi

Hos KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar inspirerande och engagerade lärare som både har pedagogisk kompetens och yrkeskompetens och vi anpassar studierna så att de passar din livssituation. Läs mer om hur det är att studera hos KUI ››

Kontakta skolan

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Växjö kommun. Lärarledd undervisning genomförs på plats i Växjö.

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI)
Växjö UtbildningsCenter
Framtidsvägen 10 B
Videum Science Park, hus Alpha
352 22 Växjö

Telefon: 0470-606 60
E-post: vaxjo@kui.se
Webb: www.kui.se/vaxjo

Växjö UtbildningsCenter

Kurser

Kurser 800 poäng

Hälsopedagogik
HALHAL0
100 poäng
Medicin 1
MEDMED01
150 poäng
Etik och människans livsvillkor
MÄNETI0
100 poäng
Psykiatri 1
PSYPSY01
100 poäng
Psykologi 1
PSKPSY01
50 poäng
Specialpedagogik 1
SPCSPE01
100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1
VÅRVÅR01
200 poäng