Kort webbutbildning för ny personal inom äldreomsorg och hemtjänst

Som ny personal inom äldreomsorg och hemtjänst kan det vara svårt att förstå olika begrepp och använda dem i vanliga situationer. En grundläggande kompetens är avgörande för såväl verksamhet som personal och skapar trygghet i praktiska och sociala situationer. Utbildningen är helt webbaserad och är oberoende av tid och plats.

Steg 1. Webbaserad introduktionsutbildning 6-10 timmar

Deltagaren påbörjar sitt arbete inom äldreomsorg och hemtjänst.

Steg 2. Grundläggande utbildning på distans i kombination med arbete

Kontakta oss

Kontakta oss för förslag på hur insatsen kan organiseras för er arbetsplats. Maila info@kui.se eller ring 010-434 07 00.